Pomoc dzieciom z Ukrainy

Fundacja Świętego Mikołaja niesie pomoc dla dzieci z Ukrainy od 2019 roku, kiedy otworzyliśmy naszą Świetlicę Świętego Mikołaja w Mariupolu. W wyniku agresji z 2022 roku liczba dzieci dotkniętych skutkami wojny zwielokrotniła się, a znaczna część z nich znalazła się po polskiej stronie granicy. Starając się zachować nasze cele: zapewnienie dzieciom warunków stabilnego rozwoju, edukacji i dojrzewania, musieliśmy dostosować się do wymagań chwili. 

mariupol skladak 01

PROWADZONE OBECNIE DZIAŁANIA POMOCOWE:

Dzięki doświadczeniom zebranym we współpracy z naszymi partnerami z Mariupola, a potem w pracy z przybywającymi do Polski dziećmi na dworcach i w punktach pomocowych stworzyliśmy mechanizmy pomocy, które pozwalają nam docierać do najbardziej potrzebujących i oferować im to na czym skupiamy się od zawsze: podstawowe bezpieczeństwo, dostęp do opieki i edukacji, dbałość o kondycję psychiczną i dobrostan najbardziej bezbronnych. 

>>>KLIKNIJ I POMÓŻ DZIECIOM Z UKRAINY!<<<

Świetlica Świętego Mikołaja w Iwano-Frankiwsku

 

Jest kontynuacją działań Świetlicy Świętego Mikołaja w Mariupolu, która została zniszczona w wyniku działań wojsk rosyjskich. To nowoczesne i w pełni wyposażone miejsce w którym zapewniamy opiekę dzieciom przesiedlonym ze wschodu Ukrainy. To piękne i malowniczo położone miejsce zapewniające dzieciom opiekę edukacyjną i psychologiczną. Miejsce wyposażone wyciszoną sale do konsultacji psychologicznych i terapii indywidualnej, dużą salę do zabawy, przestrzeń twórczą z warsztatem, a nawet małą scenę i profesjonalne nagłośnienie. Świetlica sąsiaduje z parkiem i jeziorem, co daje dzieciom dużo okazji do aktywności na świeżym powietrzu. 

ZOBACZ PODSUMOWANIE ROKU DZIAŁANIA ŚWIETLICY W NOWYM MIEJSCU!

Przez cały rok 2023 i obecnie Świetlica Świętego Mikołaja w Iwano-Frankiwsku zapewnia kompleksowe wsparcie psychologiczne i edukacyjne dzieciom i młodzieży w wieku od 5 do 17 lat. W Iwano-Frankiwsku żyje obecnie wiele dzieci wewnętrznie przesiedlonych w wyniku wojny. Dzieciom towarzyszy stałe poczucie niepewności jutra. Mimo, że jest to stosunkowo bezpieczny region to jednak mieszkańcom Iwano-Frankiwska towarzyszą alarmy bombowe oraz przerwy w dostawach prądu. Wielu podopiecznych Świetlicy Świętego Mikołaja ma za sobą traumatyczne przeżycia wojenne, wielu z nich stoi w obliczu trudnego zadania adaptacji do nowego środowiska. W Świetlicy Świętego Mikołaja dzieci znajdują schronienie, opiekę i dostęp do opieki psychologicznej i edukacyjnej. Od poniedziałku do soboty w świetlicy odbywały się zajęcia edukacyjne oraz psychologiczne. Podopieczni uczestniczyli w zajęciach arteterapeutycznych, w grupowych zajęciach psychologicznych, mieli także możliwość skorzystania z indywidualnego wsparcia w ramach codziennego dyżuru psychologa. Dziennie Świetlicę odwiedza 50 dzieci. Miesięcznie odbywa się w niej ponad 100 godzin warsztatów edukacyjnych i arteterapeutycznych

ZOBACZ JAK DZIAŁA ŚWIETLICA W IWANO-FRANKIWSKU!

Jesienią zorganizowane zostały dwie trzydniowe wycieczki w Karpaty dla 100 uczestników. Podczas wyjazdów młodzież uczestniczyła w zajęciach sportowych, arteterapeutycznych oraz grupowych warsztatach psychologicznych, mających na celu rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, współpracy grupowej, wzmacniających poczucie wartości uczestników i integracyjnych.

ZOBACZ RELACJĘ Z JESIENNYCH WYCIECZEK TERAPEUTYCZNYCH!

150 najbardziej potrzebujących wsparcia podopiecznych Świetlicy Świętego Mikołaja dostało szkolne wyprawki.

Latem odbyły się 4 pięciodniowe półkolonie (obozy) terapeutyczne dla 50 dzieci/turnus (łącznie wzięło w nich udział 200 dzieci). Zajęcia i warsztaty podczas obozu trwały 8 godzin dziennie (poza 1-dniową wycieczką, która trwała ok. 10 godzin) od poniedziałku do piątku, świetlica pełniła wówczas funkcję „miejsca biwakowego”. Świetlica usytuowana jest w parku, posiada do dyspozycji zielony teren wokół, który umożliwia prowadzenie zajęć na zewnątrz oraz odpoczynek na świeżym powietrzu,  a także swobodną zabawę na placu zabaw przylegającym do budynku.

W trakcie półkolonii w każdym turnusie odbyła się jedna wycieczka jednodniowa: wycieczka rowerowa, wyjazdowa wycieczka do Lwowa wraz z zwiedzaniem, wycieczka górska w pobliskie Karpaty.

Podczas półkolonii odbywały się zajęcia sportowe, artystyczne, warsztaty terapeutyczne oraz zajęcia integracyjne.

ZOBACZ RELACJĘ Z PÓŁKOLONII W ŚWIETLICY!

W 2023 roku działanie Świetlicy Świętego Mikołaja w Iwano–Frankiwsku jest współfinansowane z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach projektu „Zapewnienie pomocy psychologicznej i wsparcia w edukacji dzieciom pokrzywdzonym przez działania wojenne w Ukrainie” w kwocie 566 330 zł.

Nazwa programu: Pomoc Humanitarna 2023

Nazwa zadania: Zapewnienie pomocy psychologicznej i wsparcia w edukacji dzieciom pokrzywdzonym przez działania wojenne w Ukrainie

Łączna kwota dofinansowania: 566 330 zł

Całkowita wartość projektu: 566 330 zł

Oficjalnie otworzyliśmy to niezwykłe miejsce 19 grudnia 2022 roku, we wspomnienie Świętego Mikołaja w kalendarzu juliańskim. Wcześniej Świetlica mieściła się w tymczasowym lokalu zastępczym, a kadra wykwalifikowanych pedagogów i opiekunów mimo przeciwności dbała o to, żeby dzieci wracały do równowagi zachwianej brutalnością wojny. Sumarycznie odbyło się ponad 400 godzin warsztatów, ponad 260 godzin grupowych zajęć psychologicznych i ponad 370 godzin indywidualnej pomocy psychologicznej. Dodatkowo odbyły się 2 weekendowe obozy w Karpatach (9-11 września oraz 4-6 listopada) w których łącznie wzięło udział 81 dzieci. W naszych ośrodkach rozdysponowane zostało również 300 wyprawek dla najbardziej potrzebujących dzieci. Jak co roku 300 dzieci otrzymało paczki świąteczne. To wszystko jeszcze PRZED oficjalnym otwarciem. 

W trakcie uroczystości w której brała udział dyrektor Fundacji Świętego Mikołaja - Joanna Paciorek, dzieci spotkały naszego świętego patrona i otrzymały upominki. Szczególnie wzruszająca była prezentacja miejsca pamięci o Świetlicy Świętego Mikołaja w Mariupolu.

>>> WIĘCEJ <<<

Przystań Świętego Mikołaja

Przystanie Świętego Mikołaja to lokalne partnerstwa, w ramach których oddolnym inicjatywom pomocowym oferujemy szansę na prowadzenie bezpiecznych i przyjaznych miejsc dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Fundacja Świętego Mikołaja sfinansuje niezbędne koszty, aby Przystanie były w stanie prowadzić zajęcia dla ukraińskich dzieci, organizować opiekę oraz przekazywać im niezbędne wsparcie. 

Punkty pomocy zaproszone do zakładania Przystani Świętego Mikołaja to biblioteki, domy i centra kultury, szkoły i ośrodki szkolno-wychowawcze, przedszkola, lokalne organizacje pozarządowe, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, rady rodziców, kluby sportowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz inne podmioty prawne.

62 uruchomione w marcu 2022 roku Przystanie Świętego Mikołaja objęły opieką ponad 4017 dzieci z Ukrainy. Łącznie przeznaczyliśmy na ten cel 2,5 mln złotych. Przystanie funkcjonowały również w czasie wakacji, a tuż po nich przedłużyliśmy działalność 31 Przystani

Do kontynuacji Programu - drugiej edycji – zakwalifikowało się 31 organizacji. W okresie od września do grudnia 2022 r. pomogliśmy blisko 1,5 tys. ukraińskim dzieciom i młodzieży z Ukrainy. Aby dotrzeć do najzdolniejszych, uruchomiliśmy dodatkowy program stypendialny skierowany wyłącznie do podopiecznych naszych Przystani, którzy z powodu wybuchu wojny nie są w stanie rozwijać swoich talentów i pasji. W drodze konkursu wyłoniliśmy 11 uczniów, którym, w bieżącym roku szkolnym, wypłacimy stypendia w wysokości 55 tys. złotych.  Dzięki naszemu wsparciu 11-letnia Yana mogła dostać nowe skrzypce do dalszej nauki gry na tym instrumencie, 11-letni Yourij ma opłacone lekcje gry na oboju, a 13-leyni Kyrył mógł pojechać na zgrupowanie zimowe klubu sportowego, w którym ćwiczy kajakarstwo i pierwszy raz w życiu zobaczyć góry.

Dzięki naszym darczyńcom w większości Przystani udało się pod koniec grudnia zorganizować wizyty szczególnego gościa - Świętego Mikołaja -  i obdarować dzieciaki wymarzonymi przez nich prezentami.

>>>WIĘCEJ <<<

ZAKOŃCZONE DZIAŁANIA POMOCOWE:

Międzynarodowe Centrum Logistyczne

Na początku marca uruchomiliśmy w Chorzowie Międzynarodowe Centrum Logistyczne, którego celem jest przekazywanie pomocy humanitarnej z całej Europy na teren Ukrainy. Działamy razem z Maltańską Służbą Pomocy z Iwano-Frankiwska. Każdego dnia kolejne transporty ruszają z Polski na teren Ukrainy. Dostarczyliśmy w ten sposób umeblowanie i sprzęt AGD dla Domów Dziecka przesiedlonych z terenów objętych wojną, transporty medyczne dla oddziałów dziecięcych w ukraińskich szpitalach czy niezbędne wyposażenie dla (także przesiedlonych) ośrodków zajmujących się dziećmi z wysokimi potrzebami i niepełnosprawnością umysłową.

Tylko do końca maja z Centrum Logistycznego wyruszyły tysiące załadowanych do pełna europalet o sumarycznej wadze ponad 300 ton. Łączna wartość znajdujących się na nich materiałów to ponad 25 milionów złotych.

>>>WIĘCEJ<<<

Plecaczki dla dzieci z prezentami powitalnymi

Fundacja od początku wojny współpracuje z warszawskimi punktami, do których docierają dzieci z Ukrainy. Zaczęliśmy od dystrybucji koców dla dzieci nocujących na dworcach i w noclegowniach. Łącznie dostarczyliśmy dzieciom 1500 sztuk kocyków. Wkrótce potem rozpoczęliśmy dystrybucję plecaczków powitalnych.

Dzieci otrzymują specjalne plecaczki z drobnym poczęstunkiem, najpotrzebniejszymi artykułami higienicznymi, puzzlami, kredkami i kolorowanką. Chcemy zadbać o dobrostan dzieci, zaoferować coś własnego tym, którzy przyjechali tu bez niczego i choć na chwilę wywołać uśmiech na ich twarzach. Rozdaliśmy już ponad 8000 plecaczków.

Książki dla dzieci po ukraińsku

We współpracy z ukraińskim Instytutem Książki Fundacja Świętego Mikołaja wydrukowała serię książeczek dla dzieci znanych ukraińskich twórców, tak aby dzieci trafiające do Polski nadal miały kontakt z ojczystym językiem i literaturą. Pakiety liczące 12 książkowych pozycji każdego dnia trafiają do kolejnych bibliotek, szkół, punktów pomocy i prywatnych rodzin. Dostarczyliśmy książeczki do kilkuset punktów, a łączna liczba wydrukowanych dotąd książeczek przekroczyła 24 000 sztuk! Do tego możemy doliczyć kolejne 4 000, które otrzymaliśmy od wydawnictw i przekazaliśmy je dzieciom.

>>> WIĘCEJ<<<

PLANY: CO JESZCZE CHCEMY ZROBIĆ?Na tym nie poprzestajemy. Naszym wielkim marzeniem jest odbudowa Świetlicy w Mariupolu i jeśli tylko będzie to możliwe, z radością i entuzjazmem podejmiemy się tego wyzwania. Niestety, w tej chwili ten cel wydaje się być odległy, choć nie tracimy nadziei na jego realizację.

Pracujemy nad rozwinięciem programu stypendialnego dla dzieci z Ukrainy. Chcemy wspierać marzenia dzieci i pomagać im w ich realizacji, dodatkowo angażując ich we współpracę i współdziałanie. Wierzymy, że to najlepsza z możliwych inwestycji i że szanse udzielone dzieciom będą procentować w przyszłości.

Bardzo chcielibyśmy rozbudować program Przystanie Świętego Mikołaja, a w tych działających już teraz wprowadzić dodatkowe zajęcia integracyjne i program nauczania języka polskiego przez cały rok szkolny.


RAPORTY: DZIAŁANIA FUNDACJI ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA NA RZECZ DZIECI Z UKRAINY


Dla wszystkich osób zainteresowanych bardziej szczegółowymi informacjami przygotowaliśmy obszerny, 39-stronnicowy raport za 3 miesiące wojny w którym oprócz danych można podziwiać uśmiechy dzieci, którym mieliśmy szansę pomóc. 

>>> RAPORT NASZYCH DZIAŁAŃ PO 3 MIESIĄCACH OD WYBUCHU WOJNY<<<

>>> SPRAWOZDANIE: MIJA 6 MIESIĘCY OD ROSYJSKIEJ INWAZJI. JAK POMAGALIŚMY DZIECIOM? <<< 

>>> RAPORT: MIJA ROK OD WYBUCHU WOJNY W UKRAINIE <<<

Zobacz raporty z naszych działań w Mariupolu:

Od połowy 2021 roku prowadzimy projekt „Wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży w Mariupolu na Ukrainie” współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Pierwszy rok działań w Mariupolu
Drugi rok działań w Mariupolu

JAK MOŻESZ POMÓC?

W trakcie organizowania pomocy dla dzieci z Ukrainy spotkaliśmy się z ogromem dobrej woli, bezinteresownego zaangażowania i chęci wsparcia. Dziękujemy każdej instytucji i osobie, która wykazała chęć niesienia pomocy razem z Fundacją Świętego Mikołaja. Sprawdź: Kto nam pomaga?

Dzięki naszym przyjaciołom udało się pomóc tysiącom dzieci w potrzebie. Nie wolno nam jednak zapomnieć, że wojna wciąż trwa, a morze potrzeb się powiększa. Apelujemy o pomoc i prosimy o Państwa hojność. Jak pomóc?

1) Wpłać darowiznę on-line na stronie mikolaj.org.pl/Ukraina

2) Przekaż darowiznę:

Fundacja Świętego Mikołaja
Volkswagen Bank Polska S.A
37 2130 0004 2001 0299 9993 0002
tytuł przelewu: darowizna na pomoc dzieciom na Ukrainie

3 miesiące od wybuchu wojny: jak pomagamy dzieciom na Ukrainie?
Raport TRZY MIESIACE OD WYBUCHU WOJNY. JAK POMAGAMY DZIECIOM Z UKRAINY
pdf
26 MB

Przekaż darowiznę, a my zamienimy ją w pomoc dla dziecka z Ukrainy

17 v4
Chcę ufundować miesiąc zajęć w Przystani Świętego Mikołaja dla jednego dziecka z Ukrainy
400
19
Chcę pomóc i przekazać cegiełkę na pomoc dziecku z Ukrainy
50
18
Chcę opłacić pół miesiąca zajęć w Przystani Świętego Mikołaja dla jednego dziecka z Ukrainy
200
16
Chcę przekazać inną kwotę na pomoc dziecku z Ukrainy i wpisuję ją poniżej
Operator płatności - Przelewy24 Operator płatności - PayPal
Przyjaciele Fundacji Świętego Mikołaja:
darczyncy indywidualni v2
logo Mikolaj
Radio357 logo kontra
LOGO M
MHP logoty dobry
ikea v2
PLD LOGO COLOR3x
pobrane
polska pomoc logo
Pepco logo RGB TAB
Logo OMEGA Pilzno v2
logo GrupoLAR v2
bialy prostokat v2
pepco AT
logoFDNT.png
fondation de france 1
logo pve dobra energia kwadrat cmyk
accenture logo
orange
tvp info male
PLAY S
T logo carrier surface rgb n
logo Heyah BK
Gazeta Kongresy logo
logotypyplusipolsat 1
Active citizens fund4x
2
AMS RED
promark serwis R
islogo
sks
HSBC logo
logo IG
logo 2
muzeum powstania warszawskiego
LOGOTYPY POWER v2
NIW PROO v2
logotypMSZ A kolor
Logo full kolor RGB
Active citizens fund4x v2
dar serca wersja podstawowa v2
Fundacja ARP rgb
frse v2
LOGO LIBRUS poziome duze v2
OCEN.logotyp na www
KMS logoOpt
kantar
Logo white JPEG TAK
widoczni logo
CF BLUE v2
77production v3
zpapieru 01
aria logo1
logovgi
librus logo
bos bank
bos fundacja
komitet pomocy dzieciom polskim
dyrektor szkoly winieta
Brewa logotyp
Filia czarny 300
literatura logo
logo Mamy Spiewamy
IMAS Logo 884 456px
3.2 CA Together supported by CA Foundation Logo
logo majewski v2
Polskie radio logo
Program 3 PR
logo radio new
logo PRK
logo radio lublin
logo radio lodz
Logo Polskie Radio Olsztyn
111 154741892710
pik
logo radio rzeszow
Radio Szczecin logotyp
logo v2
banner kampus
radio centrum logo czarne 01
logo muzyczne radio
Logo telezlom
Eyzee logo red black v2
logo euforma
81746010 1029034474118597 553683909372542976 o
positive red Wyjatkowy Prezent
SDA Znak Podstawowy
NAFTOR LOGO ZBIORNIK KOLOR
logo PAYTEL
logo
wprost logo bez obrysu rgb
SPAR H RGB 2
PLD LOGO COLOR3x v2
ursa
zielona sowa
gadzety reklamowe logo main 1 1
logo v3
redgetechblack
logo black sm
nwg logo2x
STABILO Logo 2019 RGB
TWB logo v2
PIB logo pion
STORCK Logo ab25mm RGB PM logo
logologo
insignis logo nowe final
thisisbio
pobrane v2
Pekao Fundacja Pole Ochronne CMYK 1
unum logo
JDP Logo v2
flow logo turkusowe tlo
prevoir
bosch v2
SONNEDIX COL RGB
Fundacja BNPP BL Q
allegro logo
MUFU
NCK logo poziom kolor RGB
JBL 3300x2550pix color22
novonordisk
LOTOS logo fundacja
logo GrupoLAR
logo rpm basic
CDP SA Logo Horizontal Black RGB
ZENTIVA LOGO