Nasz zespół

  • Jan Ołdakowski
   przewodniczący Rady Fundacji

   Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

  • ks. Andrzej Augustyński
   członek Rady Fundacji

   Przewodniczący Zarządu i inicjator powstania Stowarzyszenia Siemacha, Prezes Zarządu Fundacji Demos.

  • Jolanta Gruszka
   członek Rady Fundacji

   Doktor nauk humanistycznych, Członek Rady Fundatorów Instytutu Kultury św. Jana Pawła II w Rzymie.

  • Mirosław Gruszka
   członek Rady Fundacji

   Przedsiębiorca, Członek Rady Fundatorów Instytutu Kultury św. Jana Pawła II w Rzymie.

  • Paweł Łukasiak
   członek Rady Fundacji

   Prezes Zarządu i założyciel Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

  • Dariusz Karłowicz
   prezes zarządu

   Współzałożyciel nieformalnej Agencji Świętego Mikołaja. Po przekształceniu w Fundację Świętego Mikołaja jej prezes. Współautor organizowanych przez Fundację społecznych kampanii reklamowych. W latach 1999-2013 pracował  w TU Allianz Polska, najpierw jako dyrektor marketingu, a następnie wiceprezes. Wcześniej dyrektor kreatywny w agencjach reklamowych Market Link i Data Studio.

   Autor książek:  "Arcyparadoks śmierci" (Znak, Kraków 2000), "Koniec snu Konstantyna" (OMP, Kraków 2004), za którą otrzymał Nagrodę imienia Andrzeja Kijowskiego (2005), "Sokrates i inni święci" (Fronda, Warszawa 2005) oraz "Polska jako Jason Bourne" (Teologia Polityczna, Warszawa 2017). Publikował w "Znaku", "Więzi", "Respublice Nowej", "Tygodniku Powszechnym", "Życiu" i "Rzeczpospolitej". Współtwórca rocznika filozoficznego "Teologia Polityczna". Wspólnie z Markiem A. Cichockim i Dariuszem Gawinem prowadzi w TVP Kultura program „Trzeci punkt widzenia”.

   Absolwent studiów filozoficznych na Akademii Teologii Katolickiej, doktor filozofii w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

   Został uhonorowany prestiżową nagrodą Feniks 2007, za wkład w rozwój chrześcijańskiej myśli filozoficznej i politycznej, a także czynną pomoc chorym i potrzebującym. Wyróżnienie przyznał Związek Polskich Kawalerów Maltańskich. W 2011 otrzymał za swoją działalność Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2020 roku został uhonorowany nagrodą "Wstańcie, chodźmy". 

  • Joanna Paciorek
   wiceprezes zarządu, dyrektor Fundacji

   Współzałożycielka Fundacji Świętego Mikołaja przekształconej z nieformalnej Agencji Świętego Mikołaja. Koordynowała pierwsze kampanie społeczne organizowane przez Fundację m.in. dla Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, Stowarzyszenia Tęcza, Polskiej Akcji Humanitarnej. Organizowała kampanię "Bohaterowie naszej wolności".

   Pracowała przez kilkanaście lat jako menedżer w Allianz Polska, wcześniej w Agencji Reklamowej Data Studio, Fundacji EquiLibre (obecnie Polska Akcja Humanitarna) i Fundacji im. Stefana Batorego. Współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Przez wiele lat związana z Centrum Myśli Jana Pawła II jako członek społecznej komisji stypendialnej.

   Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała też na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka książki "Mama w pracy". Mama czwórki dzieci. 

  • Anna Brojer
   koordynatorka projektów

   Absolwentka historii na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych interdyscyplinarnych studiów filozoficzno-teologicznych na Angelicum w Rzymie. Stypendystka Fundacji św. Mikołaja i Fundacji Renovabis. Pracowała w edukacji historycznej współtworząc szkolenia dla nauczycieli z zagranicy m.in. w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego. W Fundacji koordynuje projekty Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie.


   anna.brojer@teologiapolityczna.pl

  • Marta Broniewska
   koordynatorka projektów

   Absolwentka Filozofii na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie studiowała również Lingwistykę stosowaną. Stypendystka DAAD w latach 2007-2009 na Uniwersytecie w Siegen w Niemczech. Pracowała w fundacji specjalizującej się w organizacji branżowych konferencji biznesowych. Ukończyła szkołę muzyczną w klasie skrzypiec, najbliższe jest jej wykonawstwo kameralnej muzyki barokowej oraz muzyki żydowskiej. W Zespole Teologii Politycznej od stycznia 2021. Odpowiada za koordynację projektów Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie.

   marta.broniewska@teologiapolityczna.pl

  • Małgorzata Czajkowska
   redaktorka Teologii Politycznej, koordynatorka projektów

   Redaktor książek w wydawnictwie Teologii Politycznej, odpowiada również za sprzedaż i promocję wydawanych przez nas publikacji. Organizatorka wydarzeń - debat, wykładów, wystaw. Absolwentka studiów filozoficznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przez wiele lat związana z Ruchem Światło-Życie. Autorka audycji radiowej „Szukam, więc żyję” w Radio Warszawa. Bliskie są jej zagadnienia antropologiczne i etyczne.

   malgorzata.czajkowska@teologiapolityczna.pl

  • Jan Czerniecki
   redaktor naczelny tygodnika „Teologia Polityczna Co Tydzień”

   Wieloletni koordynator i sekretarz redakcji Teologii Politycznej. Organizator spotkań i debat. Koordynował również projekty wydawnicze. Z Fundacją związany od 2009 roku. Absolwent archeologii na Uniwersytecie Warszawskim.

   redakcja@teologiapolityczna.pl

  • Karolina Dąbrowska
   koordynatorka ds. finansowych

   W zespole fundacji od grudnia 2020 roku. Zajmuje się formalną i merytoryczną obsługą zadań administracyjnych. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Jej naukowe zainteresowania to językoznawstwo.

   karolina.dabrowska@mikolaj.org.pl

  • Jola Górska
   menedżer ds. fundraisingu i komunikacji

   W zespole Fundacji od stycznia 2023 roku. Wcześniej zawodowo związana z UNICEF Polska, gdzie przez ostatnich kilka lat pracowała w dziale fundraisingu korporacyjnego. Odpowiedzialna za projekty lokalne i te o charakterze międzynarodowym. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w dziale marketingu Auchan Polska i w Biurze Promocji Miasta Warszawy. Absolwentka Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz podyplomowych studiów „Psychologia Biznesu dla Managerów”. Studentka kierunku „CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy” na Akademii Leona Koźmińskiego. Wolontariuszka w Domu Opieki Świętego Franciszka.

   jola.gorska@mikolaj.org.pl

  • Anna Grunwald
   koordynatorka programu Stypendia Św. Mikołaja oraz programu pomocy psychologicznej dzieciom

   Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od lat związana z Klubem Inteligencji Katolickiej. Mama piątki dzieci. W Fundacji zajmuje się programem Stypendia Św. Mikołaja i programem Pomocy psychologicznej dzieciom.

   anna.grunwald@mikolaj.org.pl , +48 531 452 613

  • Antonina Grządkowska
   menedżer programów edukacyjnych

   W Fundacji zajmuje się programami: Stypendia św. Mikołaja, Akademia Liderów oraz programem pomoc psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Od wybuchu wojny w Ukrainie zaangażowana również w pomoc edukacyjną dla dzieci ukraińskich przebywających w Polsce - koordynuje program Przystań św. Mikołaja. Wcześniej związana z CSR Consulting - firmą doradczą z zakresu odpowiedzialności społecznej biznesu. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w Centrum Myśli Jana Pawła II i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Ukończyła socjologię w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz podyplomowe studia CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy" na Akademii Leona Koźmińskiego. W przeszłości zaangażowana w różne formy wolontariatu i harcerstwo (ZHR). Mama trzech córek. Jej pasją jest jeździectwo.

   antonina.grzadkowska@mikolaj.org.pl , +48 791 793 021

  • Tomasz Herbich
   zastępca redaktora naczelnego „Teologia Polityczna Co Tydzień”, redaktor naukowy książek

   Absolwent filozofii, politologii i teologii. Doktor filozofii. Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim. Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. historię rosyjskiej i polskiej filozofii religii. Zastępca redaktora naczelnego tygodnika „Teologia Polityczna Co Tydzień". Redaktor prowadzący wydawanych przez nas książek. 

   tomasz.herbich@teologiapolityczna.pl

  • Weronika Maciejewska
   redaktorka Teologii Politycznej

   Absolwentka filologii włoskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z rocznym kształceniem na Uniwersytecie Bolońskim. Ukończyła studia szwajcarskie i euroazjatyckie na Uniwersytecie Warszawskim. Od października 2023 roku doktorantka nauk politycznych i filozofii w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Stażystka redakcji Teologii Politycznej w 2022 roku. Wolny czas najchętniej spędza w siodle na leśnych szlakach konnych.

   weronika.maciejewska@teologiapolityczna.pl

  • Monika Madej-Wójcik
   menedżer ds. finansowych

   Pracuje w fundacji od 2007, wcześniej była wolontariuszką. Od 2016 r. odpowiada za rozliczenia finansowe wszystkich projektów Fundacji (w tym sprawozdania finansowe zadań zleconych ze środków publicznych). W przeszłości koordynowała programy: Stypendia św. Mikołaja, Program Stypendialny IKEA „Na Rodzinę Można Liczyć", „Grunt to rodzina" dla rodzinnych domów dziecka, konkurs „Mama w pracy”. Współorganizatorka Orszaku Trzech Króli oraz Miasta Miłosierdzia w 2010 r., pomagała w kampanii Dnia Papieskiego w latach 2007-2008. W latach 2005-2007 stypendystka Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej oraz na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie.

  • Mikołaj Marczak
   menedżer programów Teologii Politycznej

   Z Fundacją związany od 2014 roku, początkowo jako wolontariusz. Obecnie zarządza programami Teologii Politycznej, m.in. projektami wydawniczymi, księgarnią Teologii Politycznej, projektami z zakresu kultury. Producent wydarzeń, m.in. wystaw malarstwa organizowanych w ramach projektu „Namalować katolicyzm od nowa". Koordynator projektów Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie powołanego przez Fundację. Absolwent Politologii na Uniwersytecie Warszawskim i Filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

   mikolaj.marczak@teologiapolityczna.pl

  • Albert Mazurek
   ekspert ds. prawnych

   Wieloletni współpracownik Fundacji, redaktor, ekspert ds formalnych i prawnych. Wcześniej wolontariusz. Studiuje prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Harcerz ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Pochodzi z Lublina. 

   albert.mazurek@teologiapolityczna.pl

  • Kinga Niemiec
   koordynatorka programu Akademia Liderów

   W zespole Fundacji od 2024 r. Absolwentka Akademii Liderów 2018 - doświadczenie w zarządzaniu projektami zdobywała koordynując projekty takie jak Tech4Youth, Akademia Samorządu czy Akademia Nowych Mediów. Współautorka publikacji „Niezbędnik Wiedzy o Polsce”, „#PlDlaMłodych” oraz „Niezbędnik Młodzieżowego Aktywisty”. Studentka prawa na WPIA UW oraz Prawa Amerykańskiego prowadzonego przez wykładowców m.in z Emory University. Interesuje się rozwojem i legislacją Nowych Technologii. W wolnych chwilach gra na oboju i fortepianie.

   kinga.niemiec@mikolaj.org.pl

    

  • Maciej Nowak
   redaktor Teologii Politycznej

   Absolwent elektrotechniki na Politechnice Warszawskiej, student filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Związany z Fundacją od 2023 r. jako redaktor. Jego zainteresowania dotyczą sekularyzacji, teologii politycznej i historiozofii.

   maciej.nowak@teologiapolityczna.pl

  • Monika Pleskot
   koordynatorka ds. finansowych

   (obecnie na urlopie macierzyńskim)

   W zespole Fundacji od września 2019. Zajmuje się obsługą formalną projektów oraz bierze udział w rozliczaniu dotacji. Uczestniczka I edycji Szkoły Letniej Teologii Politycznej. Absolwentka kierunku samorząd terytorialny i polityka regionalna na Uniwersytecie Warszawskim oraz studentka zarządzania dziedzictwem kulturowym na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Związana z Ruchem Światło-Życie.

   monika.pleskot@teologiapolityczna.pl

  • Stanisław Puchniewicz
   specjalista ds. dystrybucji i sprzedaży książek

   W zespole od 2023 r. Zajmuje się obsługą księgarni Teologii Politycznej. Absolwent studiów filozoficznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wśród zainteresowań naukowych znajdują się przede wszystkim myśl polityczna oraz filozofia nauki. Zawodowo związany wcześniej z obsługą klienta i sprzedażą.

   stanislaw.puchniewicz@teologiapolityczna.pl

  • Mikołaj Rajkowski
   redaktor Teologii Politycznej

   Członek i ekspert zespołu redakcyjnego Teologii Politycznej. Związany z redakcją od 2017 r. jako stażysta, a od 2018 r. jako redaktor. Pochodzi ze Śląska. Z wykształcenia orientalista, absolwent Katedry Arabistyki i Islamistyki na Uniwersytecie Warszawskim.

   mikolaj.rajkowski@teologiapolityczna.pl

  • Michał Strachowski
   art director

   Związany z Fundacją od 2014 r. Autor projektów graficznych. Absolwent londyńskiego King’s College, bydgoskiego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktorant na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

   michal.strachowski@teologiapolityczna.pl

  • Natalia Szerszeń
   redaktorka Teologii Politycznej

   (obecnie na urlopie macierzyńskim)

   Absolwentka filologii polskiej i historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie doktorantka Wydziału Polonistyki UW. Z Fundacją związana od 2017 roku, początkowo jako wolontariuszka. Współorganizatorka wydarzeń Teologii Politycznej, koordynowała projekt Warszawskiego Festiwalu Herbertowskiego. Obecnie należy do zespołu redakcyjnego tygodnika Teologia Polityczna Co Tydzień". Jest także redaktor prowadzącą w wydawnictwie Teologii Politycznej.

  • Aleksandra Sztyk
   specjalistka ds. finansowych

   Absolwentka studiów filozoficznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczestniczka I edycji Szkoły Letniej Teologii Politycznej. W zespole Fundacji od 2022 roku.

   aleksandra.sztyk@mikolaj.org.pl

  • Adam Talarowski
   redaktor naukowy książek

   Odpowiada m.in. za serię wydawniczą poświęconą Pawłowi Włodkowicowi i jego myśli oraz inne książki naukowe wydawane przez Teologię Polityczną. Wieloletni sekretarz redakcji rocznika Teologii Politycznej. Redaktor naukowy książek wydawanych przez Fundację. Doktorant w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

   adam.talarowski@teologiapolityczna.pl

  • Daniel Wardziński
   specjalista ds. współpracy z darczyńcami Fundacji

   W Fundacji od 2022 r. jako członek zespołu fundraisingu. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, ze specjalizacją marketing polityczny. Od 2005 roku aktywny jako dziennikarz, w ostatnich latach głównie jako manager projektów wydawniczych na rynku muzycznym i specjalista ds. komunikacji i relacji z mediami.

   daniel.wardzinski@mikolaj.org.pl

  • Magdalena Witkowska
   specjalistka ds. fundraisingu i komunikacji

   Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie studiuje tam filozofię. W czasie studiów łączyła rozwój naukowy z działalnością społeczną, udzielając się w kołach naukowych i organizacjach studenckich. Pracowała w administracji państwowej, koordynując ogólnopolskie projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Miłośniczka zapachu starych książek, widoku polskich pól i sadów z okien pociągu. Szczęśliwa żona swojego męża.

   magdalena.witkowska@mikolaj.org.pl

  • Joanna Wojdowska
   koordynatorka programów stypendialnych Stypendia św. Mikołaja i Akademia Liderów

   (obecnie na urlopie wychowawczym)

   W zespole Fundacji od 2016 r. Koordynatorka programów stypendialnych Fundacji - programu Stypendia św. Mikołaja oraz Akademii Liderów. Wcześniej pracowała w Stowarzyszeniu Wiosna, gdzie zarządzała strukturą wolontariuszy programu Akademia Przyszłości oraz opracowywała scenariusze lekcji dla nauczycieli w Fundacji Uniwersytet Dzieci. Absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim.

  • Magdalena Wojdyga
   specjalistka ds. programów edukacyjnych i charytatywnych: Przystań Świętego Mikołaja i Stypendia Św. Mikołaja

   Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na UW oraz podyplomowych studiów polonistycznych w Instytucie Badań Literackich PAN. Współpracowała z różnymi firmami medialnymi: dziennikiem „Życie”, tygodnikiem „Gość Niedzielny”, Agorą, TVP i TVN24. W Fundacji zajmuje się głównie programem wsparcia dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – Przystań Świętego Mikołaja. Mama trójki dzieci. 

   magdalena.wojdyga@mikolaj.org.pl, +48 577 777 639

  • Anna Wojtas
   sekretarz redakcji Teologii Politycznej

   W zespole od 2023. Wcześniej menedżer biura prasowego archidiecezji warszawskiej oraz długoletnia dziennikarka Katolickiej Agencji Informacyjnej, redaktor i wydawca.  Absolwentka teologii i dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, podyplomowych studiów komunikacji społecznej i mediów w PAN oraz międzywydziałowych studiów podyplomowych z antropologii, psychologii i pedagogiki chrześcijańskiej na Akademii Ignatianum w Krakowie.

   anna.wojtas@teologiapolityczna.pl

  • Lucyna Zbierska
   koordynatorka programu Stypendia św. Mikołaja.

   (obecnie na urlopie wychowawczym)

   W Fundacji Świętego Mikołaja pracuje od 2011 r., zajmowała się Funduszem Edukacyjnym dla rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych. Wcześniej związana z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Centrum Wolontariatu w Lublinie, Stowarzyszeniem Novo Millennio i Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej. Absolwentka filozofii teoretycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania organizacjami na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

  • Współpracuje z nami wielu wolontariuszy.
   Bez ich pomocy, nie bylibyśmy w stanie robić tak wiele!

   W naszej codziennej pracy wspierają nas liczni wolontariusze. Pomagają nam m.in.: Teresa Sagan, Kamila Thiel-Ornass, Izabella, Tim, Nathalie i Matteo Cooper, Andrzej Manowski oraz kilkuset uczniów i uczennic z wielu szkół z całej Polski poprzez wolontariat w naszym biurze i zdalny wolontariat. Naszą e-wolontariuszką jest także Marta Kowalczyk. Jesteśmy bardzo wdzięczni każdej osobie za pomoc i wolontariat na rzecz Fundacji. Dziękujemy!

   Ty też możesz zostać Świętym Mikołajem i zgłosić się na wolontariat w naszej fundacji. Napisz do nas: mikolaj@mikolaj.org.pl