Nasi absolwenci

  • Kamila Borowy
   „BEZ TYTUŁU. SPOSÓB NA NOWĄ RZECZYWISTOŚĆ”

   Kamila rozkręciła wolontariat młodzieżowy w Sanoku, angażując i przewodząc w 3 wybranych działaniach społecznych realizowanych w Sanoku na jesieni 2019 r. Ściśle współpracowała z Urzędem Miejskim w Sanoku. Dzięki jej zaangażowaniu odbył się piknik ekologiczny, impreza wymiany używanych ubrań i zabawy andrzejkowe dla seniorów. Kamila ma bardzo bogate plany dalszego aktywnego działania na rzecz umacniania więzi w Sanoku i angażowania młodzieży w swoim mieście.  Powołany przez nią zespół wolontariuszy jest trwałym podmiotem, który będzie w przyszłości zmieniał Sanok.

  • Małgorzata Brzęczka
   „Wystawa historii miasta Poręba”

   Małgosia postawiła sobie za cel wzmocnienie lokalnej tożsamości mieszkańców w swojej miejscowości - Poręby w województwie śląskim. Wspólnie z kolegami zbierała od mieszkańców pamiątki związane z Porębą, a następnie stworzyła ogólnodostępną wystawę historyczną związaną z regionem. Uzupełnieniem wystawy były przeprowadzone przez nią i jej zespół wolontariuszy warsztaty w lokalnych szkołach. Wystawa odbyła się najpierw w Miejskim Ośrodku Kultury, a następnie w 2 lokalnych szkołach. Główną atrakcją wystawy była makieta wytaczarko-frezarki, która pochodzi z dawnej Fabryki Urządzeń Mechanicznych z Poręby. Fabryka w przeszłości była najprężniej działającym ośrodkiem produkcji maszyn w Polsce.

  • Aleksandra Brzoska
   „Granie w sprzątanie”

   Ola chciała pokazać mieszkańcom swojej miejscowości, jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne oraz zaangażować ich do podejmowania aktywności w celu oczyszczenia najbliższych okolic. W ramach projektu odbyła się gra, która polegała na uzbieraniu jak największej ilości śmieci i udokumentowaniu tego poprzez zdjęcia. Wspólnie uczestnicy projektu prowadzonego przez Olę zebrali odpady o łącznej wadze 3375 kg. Oli udało się zaangażować w organizację akcji prawie wszystkich istotnych aktorów życia publicznego z gminy Szamotuły w tym nadleśnictwo, 4 sołectwa, lokalne szkoły, Ochotniczą Straż Pożarną, ośrodki sportowe, restauracje, lokalne media i przedsiębiorstwa. Nagrodą w konkursie na sprzątnięcie największej ilości śmieci był laptop ufundowany przez lokalnych sponsorów przedsięwzięcia, a akcja zakończyła się piknikiem na boisku, gdzie serwowano drożdżówki i herbatę. Dodatkowo Ola prowadziła stronę na Facebooku o tematyce środowiskowej i udało jej się zgromadzić aż 1800  odbiorców.

  • Natalia Chrząszcz
   projekt „Niezwyciężony w twórczości - Gustaw Herling-Grudziński”

   Natalia podjęła się zrealizowania projektu o życiu i twórczości Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Swoje działania skierowała do mieszkańców Suchedniowa i okolic, gdzie Herling-Grudziński się wychowywał. W ramach projektu odbyły się "żywe lekcje historii" przeprowadzone w szkołach, wycieczka szlakiem Gustawa  Herlinga-Grudzińskiego, wystawa o życiu i twórczości pisarza oraz spotkanie podsumowujące projekt, na które zaproszona została cała społeczność Suchedniowa. Przez cały okres realizacji projektu Natalia prowadziła fanpage na Facebooku o wybranym przez siebie autorze.

   Obecnie Natalia studiuje polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Jest absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej. Wcześniej angażowała się m.in. w Radzie Dzieci i Młodzieży RP oraz w Młodzieżowej Radzie Miejskiej Suchedniowa.

  • Angelika Cyranek
   „Effatha - otwórz się na Radość!”

   W ramach swojego projektu Angelika zorganizowała w Puławach cykl spotkań dla uczniów 9 szkół ponadpodstawowych. Warsztaty dotyczyły samoakceptacji i przeciwdziałania depresji, roli kobiet i mężczyzn we współczesności, a także radości w codziennym życiu. Dodatkowo odbyły się dwa koncerty muzyki chrześcijańskiej, a w jednej z lokalnych parafii nocne czuwanie dla młodzieży. W projekcie wzięło udział w sumie 7 000 osób. Angelika współpracowała z dwoma parafiami i zespołem ds. ewangelizacji Archidiecezji Lubelskiej. W ramach projektu udało jej się pozyskać wielu sponsorów i zintegrować działania wielu podmiotów: parafii, szkół, artystów. Angelika wykazała się bardzo dużymi kompetencjami organizacyjnymi.

  • Marcelina Czaja
   „Wrzosowa Sztafeta Pokoleń”

   Marcelina i Julia zorganizowały międzypokoleniową grę terenową we Wrześni. Gra miała na celu integrację międzypokoleniową, wspólną integrację, a także poprzez swoją tematykę zwiększenie świadomości ekologicznej i wiedzy przyrodniczej. Na wiosnę 2020 r. dziewczyny planują stworzyć pierwszy we Wrześni ogród sąsiedzki - miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli wspólnie uprawiać kwiaty i warzywa, a także mieć przestrzeń do spotkania.

  • Alicja Finger
   „#WielkieKobiety”

   Projekt miał na celu przybliżenie młodym ludziom sylwetek wybitnych kobiet, które miały wpływ na rozwój i zmiany w Polsce. W ramach projektu Alicja i Gabrysia zorganizowały w swojej szkole oraz w okolicznym hospicjum wykład i koncert najsłynniejszych piosenek polskich artystek. Prócz tego przeprowadziły grę szkolną dotyczącą wiedzy o wybitnych Polkach i konkurs plastyczny. Prowadziły również profil na Facebooku, gdzie prezentowały najważniejsze dokonania Polek.

  • Jakub Jagielski
   „Podwórkowa Akademia czyli tak bawili się nasi dziadkowie”

   Projekt Kuby miał międzypokoleniowy charakter. Kuba zorganizował imprezę plenerową poświęconą wspólnej zabawie dzieci, młodzieży i seniorów z  domu pomocy społecznej w Borzygniewie. Inspiracją do podjętych działań były zabawy dziadków młodych organizatorów takie jak wyścig kapsli, gra w gumę lub w klasy czy plecenie wianków. Kuba wspaniale skoordynował działania  młodych wolontariuszy, radził sobie ze złożonym programem wydarzenia i działał w sytuacjach kryzysowych.

  • Tymon Jurczak
   „Jak zmienić swój świat? Aktywizm w skali lokalnej”

   Tymon od lat zaangażowany jest w działania społeczne na terenie Mińska Mazowieckiego, gdzie mieszka. W ramach projektu razem z Dominiką zorganizował cykl spotkań i warsztatów dla młodzieży na temat młodzieżowego aktywizmu lokalnego. Celem Tymona i Dominiki było zachęcenie młodych ludzi do działania na rzecz innych oraz angażowanie się w sprawy Mińska Mazowieckiego, w którym mieszkają. Zorganizowali 7 spotkań w lokalnych liceach, otwarty dzień inspiracji, podczas którego można było posłuchać doświadczonych działaczy społecznych i dowiedzieć się jak zostać lokalnym wolontariuszem.

  • Aleksandra Just
   „Rozmawiamy bez granic”

   Ola zorganizowała cykl debat historycznych i społecznych, w których wzięli udział uczniowie z lublińskich szkół i seniorzy z uniwersytetu trzeciego wieku. Podczas debat poruszali aktualne tematy m.in. strajku klimatycznego, aktywizmu młodzieżowego i języka śląskiego. Prócz debat Ola zorganizowała dla uczestników warsztaty i wykłady ekspertów na temat debatowania, erystyki, wystąpień publicznych, mowy nienawiści i tzw. hejtu. Oli udało się zaprosić aż 11 prelegentów (w tym najlepszych debatantów z całej Polski) i pozyskać 7 lokalnych sponsorów. Dzięki projektowi udało się stworzyć przestrzeń do integracji uczniów z różnych szkół, młodzieży i seniorów z uniwersytetu trzeciego wieku. Dzięki projektowi udało się też oderwać od urządzeń cyfrowych wiele młodych osób, które same zwróciły uwagę, że debaty mogą być dużo ciekawsze niż samotne spędzanie czasu przed ekranem.

  • Maja Klajewska
   „S(z)amarzewo wielka mała wieś zabór przerwał więź”

   Poprzez projekt Maja chciała przypomnieć historię wsi Samarzewo, która w trakcie zaborów została podzielona na dwie części - Samarzewo (zabór rosyjski) i Szamarzewo (zabór pruski). W ramach projektu akademistka zorganizowała młodzieżową wycieczkę rowerową do Samarzewa, wykłady dwóch ekspertów od historii lokalnej, wystawę zdjęć i starych map, na których została uwieczniona wieś, warsztaty w szkole podstawowej o historii Samarzewa, a także wspólnie z mieszkańcami zasadziła pamiątkowy dąb i poprowadziła finałowe wydarzenie w Słupeckim Domu Kultury, gdzie odbyło się podsumowanie, wręczenie nagród w konkursie plastycznym i  koncert.  Maja jest wulkanem pomysłów, cechuje ją duża wrażliwość, a nas urzeka troska z jaką podchodzi do pamięci lokalnej i umacniania więzi społecznych w miejscowości, z której pochodzi jej rodzina.

  • Laura Kruk
   „Sękacz - tradycja Warmii i Mazur”

   Poprzez swój projekt Laura chciała przypomnieć mieszkańcom Rucianego-Nidy i okolic lokalną tradycję pieczenia sękaczy. Jej celem było, aby jej rówieśnicy poznali smak sękacza, jego historię, oraz nauczyli się go wypiekać. Ze względu na trudności z pozyskaniem fundatorów na zakup tradycyjnego pieca potrzebnego do wypieku sękacza Laura postanowiła samodzielnie go wybudować. Do pomocy zaangażowała lokalnych rzemieślników, którzy zbudowali piec. W trakcie trwania projektu udało jej się przeprowadzić jedno spotkanie z wypiekiem sękacza. Na spotkanie prócz mieszkańców wsi Mojtyny zaproszona została ekspertka od historii i tradycji sękacza na Warmii i Mazurach. Laura ma już plan jak wykorzystać zarówno wybudowany piec jak i uaktywniony potencjał lokalnej społeczności w przyszłości.

  • Teresa Krupska
   „Nieznani bohaterowie - mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego”

   Projekt Teresy miał na celu przywrócenie i wzbogacenie pamięci o Stanisławie Olszewskim - który w trakcie II Wojny Światowej wstąpił do niemieckiej tajnej policji, pracując jednocześnie dla Armii Krajowej. Jest to ważna postać dla społeczności Grodziska, a prawie w zupełności zapomniana. Teresa zorganizowała pokaz filmu "Ryngraf". W ramach projektu odbyła się również debata pt. "Zdrajca czy bohater" oraz konkurs plastyczny na wizerunek Olszewskiego, który nie doczekał się do tej pory pomnika. Teresa z odwagą poruszyła trudny temat, zapraszając do udziału w projekcie wybitnych specjalistów.

  • Julita Maciejewska
   „NO PROBLEM”

   Julita poprzez podjęty projekt chciała pokazać swoim rówieśnikom, że można i warto komunikować się bez agresji. Podczas zorganizowanych warsztatów licealiści rozmawiali o konstruktywnej krytyce, cyberprzemocy, hejcie i tym jak na niego reagować. Udało im się przeprowadzić także debatę oksfordzką, podczas której ćwiczyli kompetencje komunikacyjne. W końcu podczas ostatniego warsztatu poruszyli temat zaangażowania obywatelskiego i wolontariatu. To bardzo dobre połączenie tematów, ponieważ przecież to właśnie charytatywne działanie na rzecz innych najmocniej buduje więzi i zaufanie społeczne, a więc jest najlepszą propozycją profilaktyki agresji.

  • Daria Morawietz
   „Razem zyskamy więcej”

   Daria postanowiła zintegrować uczniów ze swojego liceum oraz z zespołu szkół specjalnych. Obie szkoły mieszczą się na tej samej ulicy w Raciborzu, a uczniowie do tej pory byli dla siebie anonimowi. Daria przeprowadziła szereg wspólnych przedsięwzięć uczniów z obu szkół i zaangażowała do ich realizacji kolegów ze szkoły. Uczniowie obu szkół wspólnie brali udział w warsztatach kulinarnych, plastycznych, przygotowywali świąteczne stroiki, które zostały sprzedane, aby za zebrany środki zorganizować bal karnawałowy w szkole specjalnej. Dzięki działaniom Darii wolontariusze z jej szkoły zaczęli odwiedzać niepełnosprawnych kolegów, prowadząc dla nich zajęcia i korepetycje, rodzice ze szkoły dla dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych poznali się i podjęli pierwsze wspólne przedsięwzięcia. Daria w rezultacie zapoczątkowała dużą zmianę w swojej miejscowości.

  • Karolina Paszek
   projekt „MÓW BEZ SŁÓW”

   MÓW bez SŁÓW to projekt, który miał na celu edukowanie młodych ludzi o kulturze osób głuchych oraz przybliżenie im podstaw języka migowego. Karolina i Asia przeprowadziły 20 spotkań warsztatowych w szkołach podstawowych i konkurs plastyczny. "Pragniemy, by ludzie potrafili otwierać się na innych i doceniać siebie nawzajem" - mówią liderki. Udało im się nawiązać współpracę z lokalnymi sponsorami, mediami i instytucjami eksperckimi. Karolina planuje dalej rozwijać swoją wiedzę na temat kultury głuchych, a otrzymane stypendium w ramach Akademii Liderów przeznacza na zaawansowany kurs języka migowego.

  • Gabriela Paulińska
   „#WielkieKobiety”

   Projekt miał na celu przybliżenie młodym ludziom sylwetek wybitnych kobiet, które miały wpływ na rozwój i zmiany w Polsce. W ramach projektu Gabrysia i Alicja zorganizowały w swojej szkole oraz w okolicznym hospicjum wykład i koncert najsłynniejszych piosenek polskich artystek. Prócz tego przeprowadziły grę szkolną dotyczącą wiedzy o wybitnych Polkach i konkurs plastyczny. Prowadziły również profil na Facebooku, gdzie prezentowały najważniejsze dokonania Polek.

  • Wiktoria Pawlak
   „PRZED SIĘ BIORĘ”

   Wiktoria zorganizowała w Poznaniu konferencję młodzieżową na temat przedsiębiorczości i aktywizmu. Chciała pokazać rówieśnikom, szczególnie z mniejszych miejscowości jak wiele jest możliwości rozwoju, nauki, przestrzeni angażowania się w wolontariat, korzystania ze stypendiów i programów grantowych. Wśród prelegentów były młodzi aktywiści, uczestnicy różnych programów rozwojowych, którzy dzielili się swoim doświadczeniem. W konferencji wzięła udział także przedstawiciel ambasady USA w Polsce, która zaproponowała objęcie patronatem kolejnych wydarzeń realizowanych przez Wiktorię dla rówieśników.

  • Krystian Piecychna
   „Świadomy Obywatel”

   Celem projektu Krystiana było zwiększenie świadomości młodzieży na temat życia obywatelskiego w Polsce, procesu demokratycznego, konstruktywnej dyskusji, a także mediów i krytycznego czytania wiadomości prasowych. Krystian zaplanował szereg wykładów oraz warsztatów skierowanych do młodzieży uczącej się w Pułtusku. W sumie w jego zajęciach wzięło udział 200 uczniów. Krystian prowadził je osobiście przy współpracy wolontariuszy. Dodatkowo prowadził przez czas trwania projektu fanpage na Facebooku.

  • Wiktoria Prokocka
   „Not an exit”

   Wiktoria jest obecnie na stypendium  w Cambridge, gdzie w ramach Akademii Liderów zrealizowała projekt skierowany do młodej Polonii w Wielkiej Brytanii. Miał on na celu promowanie powrotu młodych Polaków do ojczyzny. Wiktoria zorganizowała spotkania w 6 polskich szkołach w Londynie na temat  możliwości rozwoju i pracy w Polsce. Wiktoria prowadziła ewaluację wśród uczestników biorących udział w warsztatach. Z 13% do 53% wzrosło zainteresowanie uczestników powrotem do Polski dzięki udziałowi w warsztatach.

  • Miłosz Rogalski
   projekt „80-ta rocznica wybuchu II wojny światowej- nie zapomnimy!”

   Celem projektu było zwiększenie wiedzy młodych ludzi na temat II Wojny Światowej oraz pokazanie im na nowo wartości takich jak patriotyzm, odwaga, braterstwo i uczciwość. W ramach projektu odbyły się  m.in. pokaz filmów wojennych, przedstawienie teatralne, tematyczna gazetka w szkole i konkurs wiedzy o II Wojnie Światowej. Miłosz i Bartek zaangażowali do realizacji swojego projektu 9 kolegów i bardzo sprawnie skoordynowali wszystkie działania, które wymyślili.

  • Julia Rudecka
   „Upcyclingowy Escape Room”

   Julia chciała poruszyć w swojej szkole temat ochrony środowiska naturalnego. Została liderką akcji skonstruowania escape room - interaktywnego, pełnego ekologicznych zagadek, eksperymentów i zadań pomieszczenia. Do tej pory konstrukcja wykorzystana została w szkole Julii w Katowicach. W kolejnych miesiącach Julia planuje przewozić konstrukcje do kolejnych szkół, bibliotek publicznych i innych miejsc, w których będą mogły wziąć udział kolejne młode osoby.

  • Julia Stawska
   „Wrzosowa Sztafeta Pokoleń”

   Julia i Marcelina  zorganizowały międzypokoleniową grę terenową we Wrześni. Gra miała na celu integrację międzypokoleniową, wspólną integrację, a także poprzez swoją tematykę zwiększenie świadomości ekologicznej i wiedzy przyrodniczej. Na wiosnę 2020 r. dziewczyny planują stworzyć pierwszy we Wrześni ogród sąsiedzki - miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli wspólnie uprawiać kwiaty i warzywa, a także mieć przestrzeń do spotkania.

  • Bartosz Szałecki
   „80-ta rocznica wybuchu II wojny światowej- nie zapomnimy!”

   Celem projektu było zwiększenie wiedzy młodych ludzi na temat II Wojny Światowej oraz pokazanie im na nowo wartości takich jak patriotyzm, odwaga, braterstwo i uczciwość. W ramach projektu odbyły się  m.in. pokaz filmów wojennych, przedstawienie teatralne, tematyczna gazetka w szkole i konkurs wiedzy o II Wojnie Światowej. Bartosz i Miłosz zaangażowali do realizacji swojego projektu 9 kolegów i bardzo sprawnie skoordynowali wszystkie działania, które wymyślili.

  • Dominika Wierzbicka
   „Jak zmienić swój świat? Aktywizm w skali lokalnej”

   Dominika od lat zaangażowana jest w działania społeczne na terenie Mińska Mazowieckiego, gdzie mieszka. W ramach projektu razem z Tymonem zorganizowała cykl spotkań i warsztatów dla młodzieży na temat młodzieżowego aktywizmu lokalnego. Celem Dominiki i Tymona było zachęcenie młodych ludzi do działania na rzecz innych oraz angażowanie się w sprawy Mińska Mazowieckiego, w którym mieszkają. Zorganizowali 7 spotkań w lokalnych liceach, otwarty dzień inspiracji, podczas którego można było posłuchać doświadczonych działaczy społecznych i dowiedzieć się jak zostać lokalnym wolontariuszem.

  • Joanna Zebzda
   projekt „MÓW BEZ SŁÓW”

   MÓW bez SŁÓW to projekt, który miał na celu edukowanie młodych ludzi o kulturze osób głuchych oraz przybliżenie im podstaw języka migowego. Asia i Karolina przeprowadziły 20 spotkań warsztatowych w szkołach podstawowych i konkurs plastyczny. "Pragniemy, by ludzie potrafili otwierać się na innych i doceniać siebie nawzajem" - mówią liderki. Udało im się nawiązać współpracę z lokalnymi sponsorami, mediami i instytucjami eksperckimi. Asia planuje dalej rozwijać swoją wiedzę na temat kultury głuchych, a otrzymane stypendium w ramach Akademii Liderów przeznacza na zaawansowany kurs języka migowego.

  • Paweł Żelazny
   „Świadomi Młodzi”

   Celem projektu było zwiększenie partycypacji młodych osób z województwa świętokrzyskiego w życiu publicznym, a także promowanie  inicjatyw młodzieżowych. W ramach projektu Paweł razem z zespołem zorganizował szereg debat w Miedzianej Górze, Kielcach, Sandomierzu i Chmielniku. Debaty dotyczyły tego, jakiej Polski chcą młodzi oraz tego, dlaczego ich działalność społeczna jest tak ważna. Pawłowi i jego wolontariuszom udało się stworzyć przestrzeń komunikacji młodych na ważne tematy dotyczące kwestii publicznych i współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego.

  • Wojciech Bardziński
   projekt "Łyk wiedzy"

   Jeszcze przed udziałem w Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja Wojtek zrealizował autorski projekt społeczny „Łyk ekonomii”. Polegał on na nagrywaniu krótkich filmików umieszczanych w serwisie YouTube, które miały przybliżyć widzom podstawowe zagadnienia ekonomiczne. W ramach projektu zostało również rozwieszkonych 150 plakatów z ciekawostkami ekonomicznymi na terenie miasta Przemyśla. Wojtek czuwał nad całokształtem projektu, był odpowiedzialny za kontakt ze sponsorami oraz wystepował w filmikach. Projekt odbywał się od stycznia do czerwca 2018 roku.

   Następnie w ramach Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja Wojtek zrealizował projekt społeczny „Łyk wiedzy”, w ramach którego przeprowadzał spotkania z uczniami szkół podstawowych, podczas których uczył ich technik szybkiego uczenia i zapamiętywania oraz łatwego przyswajania wiedzy. Zamierza również w ciągu najbliższego roku kontynuować projekt „Łyk wiedzy” – dalej prowadzić warsztaty, by dotrzeć do jak największej grupy odbiorców.

  • Aleksandra Bąkowska
   projekt "Poznajemy życie Ireny Sendlerowej"

   W ramach IV edycji Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja Ola zrealizowała projekt "Poznajemy życie Ireny Sendlerowej", który miał na celu pobudzenie wrażliwości i chęci do słuchania o historii Polski, oraz upamiętnienie Ireny Sendlerowej. Ola we współpracy z grupą wolontariuszy przeprowadziła szereg działań, które miały na celu przybliżenie życiorysu i działalności Sendlerowej, w tym zorganizowały sondę uliczną w Słupcy, wykład, film w kinie i warsztaty, kawiarenkę szkolną, wycieczkę do Chełmna oraz konkurs plastyczno-literacki. 

   Ponadto Ola wielokrotnie włączała się organizację koncertów charytatywnych (m.in. ,,Pomoc dla Magdy”, ,,Razem – znaczy więcej”, „Koncert dla Radka” czy „Gramy dla Waldka”). Prężnie działa w kręgach artystycznych w szkole oraz poza szkołą (występy na konkursach piosenki, koncertach i uroczystościach szkolnych, przynależność do chóru szkolnego) oraz uczęszcza do Szkoły Muzycznej Yamaha w Słupcy na zajęcia wokalne i gry na ukulele. Współpracuje z pedagogiem szkolnym, włącza się we wszelkiego rodzaju akcje na terenie liceum. Ola jest też wolontariuszem w PCK oraz członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

   Obecnie Ola zaangażowała się w realizację projektu lokalnego „Edward Fiszer – znany/nieznany” dotyczący postaci związanej ze Słupcą. Celem projektu jest zapoznanie mieszkańców Słupcy z życiorysem i twórczością Fiszera - patrona szkoły muzycznej, do której uczęszcza Ola. Jednym z działań będzie VII Festiwal Piosenki Polskiej „Graj i Śpiewaj z Yamahą”, w którym znajdzie się kategoria: piosenka z tekstem Edwarda Fiszera.

   W przyszłości Ola chciałaby zajmować się fizjoterapią i dalej kształcić muzycznie. Jej marzeniem są podróże, w tym bardzo chciałaby zwiedzić Stany Zjednoczone.

  • Jakub Chyliński
   projekt "Thalita kum! Obudźmy radość!"

   Kuba angażuje się w działalność we Wspólnocie Chrystusa Zmartwychwstałego „Galiliea” przy Parafii Matki Bożej Różańcowej w Puławach jako animator spotkań młodzieżowych oraz pomagał przy prowadzeniu spotkań przygotowujących do sakramentu bierzmowania. Jest także czynnym członekiem Liturgicznej Służby Ołarza. W dniach 19-26.07.2018 r. brał udział w Rekolekcjach Młodzieżowych w Skordnem (Bieszczady) pełniąc posługę opiekuna grupy.  Prowadził także  działalność patriotyczno - historyczną w Związku Strzeleckim, Oddział Puławy im. 15 Pułku Piechoty Wilków AK, jako członek czynny oraz skarbnik. Był także wolontariuszem podczas Rodzinnej Gry Miejskiej w Puławach organizowanej przez POK „Dom Chemika” w dniu 31.09.2017 r, akcji Zapal Pamięć – 31.10.2017 r. kweście na rzecz ekshumacji żołnierzy niezłomnych organizowanej przez fundację Niezłomni im Zygmunta Siendzielarza Łupaszki – 01.11.2017 r. i w Jesiennym Rajdzie Nordic Walking – 18.11. 2017 r.

   W ramach Akademii Liderów Kuba zrealizował projekt ewangelizacyjny „Thalita kum! Obudźmy radość!”. Zorganizował chrystotekę, cztery spotkania ewangelizacyjne z elementami profilaktyki uzależnień i dwa koncerty ewangelizacyjne, których wystąpiły zespoły „Muode koty” i „Jedno ciało”.

  • Wojciech Fokczyński
   Lubliniec - miasto wielu historii

   W ramach Akademii Liderów Wojtek zrealizował projekt „Lubliniec-miasto wielu historii”, dotyczył on historii jego miasta oraz społeczności w nim żyjącej. Wraz z zespołem wolontariuszy zorganizował warsztaty dla uczniów, spotkania ze świadkami historii oraz festiwal gier planszowych historycznych i strategicznych.

   Doświadczenie zebrane podczas Akademii Liderów pomaga mu w spełnianiu roli przewodniczącego samorządu w szkole oraz w działaniach prowadzonych wraz z samorządem. Niemal co tydzień ma szansę realizować „mini projekty” w szkole.

   W czasie wolnym Wojtek gra w dwóch zespołach muzycznych na 3 instrumentach, pracuje jako ratownik WOPR, a od 9 lat jest ministrantem lektorem w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Lublińcu. Gra również w szkolnym klubie teatralnym i interesuje się montażem filmów. Angażuje się w wiele akcji jako wolontariusz.

   Wojtek interesuje się naukami społecznymi i ekonomicznymi. W tym roku na zaproszenie eurodeputowanego Bogusława Zdrojewskiego wraz z drużyną biorącą udział w konkursie Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości mógł obserwować pracę w Parlamencie Europejskim w Strasburgu i porozmawiać o przyszłości Unii Europejskiej.

   Obecnie pracuje nad nowym projektem aktywizującym młodzież w jego rodzinnym mieście. Głównym celem projektu będzie walka z ospałością i obojętnością młodzieży wobec tego, co dzieje się wokół nich.

  • Małgorzata Kuśmierczyk
   projekt "Porozmawiajmy o Niej"

   W ramach Akademii Liderów Małgosia zrealizowała projekt "Porozmawiajmy o Niej" obejmujący cykl debat o Polsce z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.

   Ponadto Małgosia od ponad roku reprezentuje młodzież z województwa dolnośląskiego w Radzie Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej, a w przeciągu ostatniego miesiąca uzyskała mandat do pełnienia funkcji Radnej w Młodzieżowej Radzie Miasta Wrocławia oraz w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. W obecnym roku z ramienia Rady Dzieci i Młodzieży wraz z Kancelarią Prezydenta współorganizowała panel dotyczący spojrzenia młodych na konstytucję podczas konferencji „Wspólnie o Konstytucji na Stadionie Narodowym” oraz prowadziła i tworzyła konferencję „100 lat i co dalej?” odbywającą się pod koniec września na terenie Belwederu, poruszającą kwestie związane z patriotyzmem i świadomością historyczną młodzieży w Polsce.

   Małgosia koordynuje projekt współpracy wymiany młodzieży polsko-izraelskiej, działania te odbywają się pod egidą Kancelarii Premiera RP. Dodatkowo, w tym roku Małgosia jest koordynatorką wojewódzką projektu „Łączy Nas Cel”, mającego na celu propagowanie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ponadto Małgosia uczestniczy w sesjach Europejskiego Parlamentu Młodzieży oraz Modelowych Sesjach ONZ.

   Ważną rolę w życiu Małgosi odgrywa wolontariat, począwszy od Szkolnego Klubu Wolontariatu, poprzez epizod w Akademii Przyszłości, aż po „Zupę na Wolności”, czyli inicjatywę, w ramach której co tydzień wolontariusze przygotowują zupę dla osób bezdomnych. Małgosia angażuje się również w harcerstwie oraz w Samorządzie Szkolnym. Jest również członkiem Forum Młodych Dyplomatów. Małgosia stworzyła w swoim liceum szkolny klub debat parlamentarnych, w którym przygotowuje się do tegorocznego projektu DeBBaty.

   Największym projektem, jaki Małgosia planuje na rok 2019, będzie Seniorska Liga Debatancka we Wrocławiu, w ramach Zwolnionych z Teorii. Projekt ten ma na celu aktywizację seniorów. Drugą większą inicjatywą, którą Małgosia zamierza zająć się z ramienia Młodzieżowej Rady Miasta, będzie przystosowanie wrocławskiej karty UrbanCard podobnie do Zielonogórskiej Karty Młodych. Małgosia wierzy, że wdrożenie podobnej inicjatywy na terenie Wrocławia będzie krokiem w stronę większej aktywizacji młodzieży.

  • Kinga Niemiec
   projekt "Ja i dziadkowie na wspólnej ścieżce"

   Kinga była liderką zespołu Music4us zrealizowanego w ramach olimpiady Zwolnienii z Teorii. Kinga razem z zespołem doszła do finału i zdobyła prestiżową nagrodę Brązowego Wilka oraz wyróżnienie w

   Rankingu Szkół Przyszłości. Łącznie odwiedzili 6 szkół, a czynny udział w zorganizowanych przez nich warsztatach wzięło 578 osób.

   Kinga wzięła udział w wolontariacie na międzynarodowej konferencji Impact Mobility Revolution 2018, która odbyła się w Katowicach 24-28 września 2018 r.  Była też wolontariuszką w organizacji konferencji o studiach zagranicznych Elab Festival, która odbyła się 29 września 2018r w Warszawie. Z inicjatywy Kingii zostało zorganizowane od października przy jej liceum Koło Osób Przedsiębiorczych. Kinga jest przewodniczącą koła. W ramach tego przedsięwzięcia realizuje projekty społeczne, konferencje i warsztaty.

   Kinga była delegatem w komitecie CULT na EYP European Youth Parlament, Europejskim Parlamencie Młodzieży, który odbył się 13 października 2018r w Rzeszowie. Została zaproszona także na konferencję w Belwederze z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości , która odbyła się 26 września 2018 r. w Warszawie.

   W ramach Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja Kinga realizuje projekt „Ja i dziadkowie na wspólnej ścieżce”. Projekt polega na przeprowadzeniu zajęć dla młodzieży i seniorów, które odbędą się w listopadzie.

   Kinga cały czas realizuje swoją pasję, jaką jest muzyka i gra na oboju.

  • Weronika Niewiadomska
   projekt "W rytmie serca"

   Przez ostatnie trzy lata  nauki w klasie o profilu ekonomicznym Weronika zrozumiała, że jej pasja, którą chce zarażać innych, jest  ekonomia, finanse i przedsiębiorczość. Pogłębiała tą wiedzę działając w Szkolnym Klubie Przedsiębiorczości oraz poprzez uczestniczenie w ogólnopolskich projektach edukacyjnych z zakresu szeroko pojętej ekonomii. Do swoich osiągnięć zalicza otrzymanie certyfikatu Narodowego Banku Polskiego i Fundacji Młodzieżowej Przesiębiorczości.

   Poza tą pasją Weronika swoje społecznikowskie zacięcie realizuje w samorządzie szkolnym, a także zostając wybraną przewodniczącą klasy co wskazuje, że nie tylko ma cechy przywódcze ale i cieszy się zaufaniem i uznaniem kolegów i koleżanek. O jej wszechstronności świadczy także jej udział w występach artystycznych we wszystkich szkolnych uroczystościach, jak również  współtworzenie szkolnej gazetki ALO Times.

   Weronika ma pomysły na kolejne projekty o profilu ekonomicznym kierowane do uczniów szkół podstawowych  z którymi chce się dzielić swą wiedzą, również w wymiarze praktycznym bo ma świadomość, iż wiedza dot. bankowości, przedsiębiorczości nie jest mocną stroną jej rówieśników i młodszych kolegów.

   Jej marzeniem jest, i do tego będzie przekonywać kolegów w szkole, aby wolontariat jako działanie na rzecz drugiego człowieka nie był traktowany jako pewien przymus społeczny ale aby wypływał z głębokiego własnego przekonania o sensie pomocy bliźniemu, co w jej ocenie daje również samemu wolontariuszowi radość i satysfakcję.

  • Sebastian Niźnik
   projekt "Młodzi dla Niepodległej"

   Sebastian był przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku w roku szkolnym 2017/2018. W trakcie pełnienia swojej funkcji zorganizował wiele inicjatyw mających na celu m.in. integrację społeczności szkolnej (np. Bal Andrzejkowy, Koncert Walentynkowy, Bal Karnawałowy, wieczory filmowe). Chętnie angażuje się we wszelkiego rodzaju działania społeczne i charytatywne. Zainicjował działania mające na celu prezentację i promocję uczniów mających różnorodne pasje i osiągających sukcesy w wielu dziedzinach m.in. cykl "Życie z pasją" oraz imprezę "Chrobry ma TALENT!". Był pomysłodawcą i administratorem oficjalnego profilu samorządu uczniowskiego na Facebook'u.
   Sebastian działa również na płaszczyznach artystycznych. Są to przede wszystkim inicjatywy kulturalne, które pozwalają na wykorzystanie różnorodnych środków ekspresji twórczej m.in. muzykę, piosenki, dialogi mówione, taniec. Jest członkiem Teatru Muzycznego BROADWAY działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Leżajsk. Od czterech lat bierze udział w przygotowywanych przez tą instytucję musicalach, wcielając się w role głównych bohaterów. Formuje się również w Ruchu Światło-Życie, gdzie oprócz kształtowania wartości katolickich rozwija umiejętności liderskie poprzez prowadzenie grup młodzieży czy koordynowanie pracy. Jest także inicjatorem i liderem grupy nieformalnej “Chcesie!”, której działanie ma na celu odkrywanie i edukowanie młodych liderów oraz pobudzanie lokalnej społeczności do działania. Z tą właśnie grupą zrealizował w ramach IV edycji Akademii Liderów projekt “Młodzi dla Niepodległej”.

  • Kinga Olejarczyk
   projekt "Możesz więcej"

   W ramach Akademii Liderów Kinga razem z Jakubem Zawadzkim zrealizowała projekt "Możesz więcej".

   Od 9 lat Kinga jest harcerką w Stowarzyszeniu Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE. Przez ostatnie 3 lata pełniła funkcję zastępowej. W każdą sobotę organizowała kilkugodzinne zbiórki. Starała się, aby te spotkania przybliżały dziewczyny do natury oraz wartości zgodnych z Prawem Harcerskim. Inicjowała zbiórki charytatywne na rzecz biednych rodzin, schroniska dla zwierząt. Dziewczyny pomagały bezdomnym, roznosząc zimą ciepłą herbatę i kanapki. Będąc zastępową Kinga nauczyła się zarządzać zespołem, organizować czas swój i innych, trafnie komunikować z innymi. Nieraz przezwyciężała swoje słabości i podejmowała wyzwania- to właśnie w harcerstwie tego się nauczyła. Stara się być wzorem dla swoich podopiecznych.  Aktualnie Kinga przechodzi formację młodej przewodniczki, aby od następnego roku służyć jako szefowa.

   Kinga jest w Ruchu Światło-Życie od dwóch lat. Przez ten czas zaangażowała się w zorganizowanie i poprowadzenie balu andrzejkowego „Bal wszystkich świętych”.

   Angażowała się również w wolontariat w różnych formach: WOŚP, udział w akcjach na rzecz domu spokojnej starości, organizacja akcji pomagających lokalnym schroniskom, wolontariuszka w schronisku, organizacja zbiórki świątecznych paczek dla ubogich rodzin, wolontariuszka jako korepetytor szkolny, praca z osobą niepełnosprawną (1 rok-zapewnianie towarzystwa, rozmowa), organizacja biegów charytatywnych. Kinga była też wolontariuszką podczas festiwalu edukacji Elab Education Festval EEF 2018 oraz delegatką do Europejskiego Parlamentu Młodzieżowego EYP. Brała również udział w tygodniowych warsztatach Civic UP! Academy, szkoła letnia dla wybranych 27 aktywistów i aktywistek z całej Polski organizowana przez CEO oraz Ambasadę Stanów Zjednoczonych, gdzie m.in. w ciągu kilku dni przeprowadzili badania, wypracowali model projektu społecznego w realiach Warszawy.

  • Zuzanna Patora
   projekt "Zbigniew Herbert - poeta i obywatel"

   W ramach IV edycji Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja Zuzia zrealizowała projekt „Zbigniew Herbert – Poeta i Obywatel”, w ramach którego zorganizowała cały tydzień kulturalnych wydarzeń w swoim liceum.

   Zuzia dostała się do Teatru bez Znieczulenia, a także grupy Action Art gdzie zamierza rozwijać swoje umiejętności aktorskie.

   Przez cały czas angażuje się w różne akcje charytatywne na rzecz dzieci, osób starszych, zwierząt, co roku bierze też udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, wspiera Caritas i PCK.

   Prowadziła imprezę charytatywną "Pomocna Dłoń dla Niny" oraz aukcję, zbierała pieniądze na leczenie dziewczynki i przeprowadziła wywiad do telewizji z mamą Niny. W ostatnim czasie zaangażowała się w organizację koncertu charytatywnego dla Pani Lidii (sekretarki z liceum Zuzi, która ciężko zachorowała). Zaczęła też wspierać Fundację Dr Clown szykując kartki z życzeniami  dla chorych dzieci, wspiera akcje charytatywne Many Mornings.  Angażuje się również w działania szkolnego Amnesty International. Wspierała również akcję "Dostrzec problem. Zrozumieć depresję". W minione wakacje opiekowała się psami w schronisku w Zgierzu.

   Chętnie pomaga innym w nauce, od 2 lat udziela korepetycji z angielskiego i polskiego dla osób w różnym wieku. 

  • Agnieszka Piontek
   projekt "Wspomnień czar - Święto Ogniowe"

   W ramach Akademii Liderów Agnieszka i Asia Szymik zrealizowały projekt „Wspomnień Czar – Święto Ogniowe”. Jednym z głównych założeń ich projektu było uświadomienie mieszkańców Żor oraz sąsiadujących miejscowości o znaczeniu historii i tradycji w życiu. W czasie jednego ze spotkań Agnieszka i Asia zapewniły uczestnikom m.in. darmowe wejściówki do Muzeum Ognia, aby mogli poznać historię Święta w najbardziej odpowiednim do tego miejscu. W czasie gry miejskiej połączyły tematykę Święta Ogniowego z pomysłami zaczerpniętymi z Olimpiady Kreatywności, tworząc unikatowe zadania (np. tworzenie pochodni z materiałów powszechnie uważanych za śmieci). W ten sposób poprzez zabawę uczyły, jak ważna jest tradycja i historia, a także twórcze myślenie i niekonwencjonalne pomysły.

   Ponadto Agnieszka udzielała się wielokrotnie w akcjach wolontariackich organizowanych głównie na rzecz dzieci. Pomagała w organizowaniu wyjazdów oraz wydarzeń tematycznych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Żorach oraz opiekowała się uczestnikami spotkań. Pomagała również przy kwestowaniu na rzecz żorskiego hospicjum oraz przy organizowanej co roku grze miejskiej z okazji urodzin Jana Pawła II. Poza wolontariatem przez rok brała udział w Olimpiadzie Kreatywności - Destination Imagination, podczas której nabyła wiele umiejętności przydatnych w czasie realizowania projektów. Na ogólnopolskiej Olimpiadzie drużyna Agnieszki zajęła 3. miejsce.

   Agnieszka zamierza dalej angażować się w akcje wolontariackie, szczególnie na rzecz dzieci. Chciałaby uczyć najmłodszych twórczego wyrażenia siebie i kreatywności. Po maturze planuje tworzyć projekty, których celem będzie uświadamianie ludzi o istotnych aspektach ich życia. Chciałaby, aby działania w ramach projektu były szeroko dostępne.

   Na dzień dzisiejszy Agnieszka ma dwa pomysły na projekty, które chciałaby zrealizować w przyszłości. Pierwszym jest tworzenie obrazów oraz instalacji z różnobarwnych odczynników chemicznych. Obrazy mogłyby mieć różną tematykę a ich prezentacja wiązałaby się z wydarzeniami, warsztatami, prelekcjami itp. dotyczącymi danego tematu. Drugi projekt wiązałby się z rozwojem osobistym młodych osób oraz udostępnieniem rozrywki kojarzonej z "wysokimi sferami" większej liczbie odbiorców. Projekt Agnieszki zakładałby organizowanie pokazów mody (połączonych z koncertami, wystawami itd.) w mniejszych miejscowościach i miałby na celu rozwijanie talentów artystycznych młodych osób i początkujących twórców. W celu realizowania wyżej wymienionych pomysłów oraz współtworzenia nowych, Agnieszka myśli o założeniu stowarzyszenia.

  • Marcin Pyza
   projekt "Cudze chwalicie - Sadowia nie znacie"

   O Marcinie śmiało można powiedzieć, że jest lokalnym patriotą. W ramach Akademii Liderów Marcin zrealizował projekt "Cudze chwalicie - Sadowia nie znacie". 

   Marcin aktywnie działa w gminie Sadowie, a zwłaszcza w Młodzieżowej Radzie Gminy Sadowie, gdzie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Od maja 2018 r. Marcin jest też członkiem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Wspólnie z rówieśnikami stanowią ciało doradcze Sejmiku Województwa. Inicjują wiele działań skierowanych do młodzieży np. projekt „Mania Działania”.

   Od prawie 9 lat Marcin jest ministrantem Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ruszkowie (gm. Sadowie). Służba Bogu jest dla Marcina sposobem na rozwój duchowy oraz znalezienie wewnętrznej równowagi.

   Jako Wolontariusz Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw Marcin miał okazję wziąć udział w wielu niezmiernie interesujących warsztatach, debatach i prelekcjach. Poznał wiele młodych osób z całej Europy, a znajomości te zaczynają właśnie owocować pomysłami na wspólne, również międzynarodowe projekty.

   Marcin planuje stworzyć i zrealizować międzynarodowy projekt, którego beneficjentami będzie aktywna młodzież z terenu gminy Sadowie oraz rówieśnicy ze słoweńskiej Gminy Tisina. Projekt, który Marcin planuje i którego robocza nazwa to „Dwa kraje – jedno serce”, ma na celu wymianę kulturową i światopoglądową młodzieży.W ramach projektu planowane są dwie kilkudniowe wizyty studyjne, jedna w Polsce, jedna na Słowenii. Byłaby to okazja do wspólnych warsztatów, wzajemnego poznania swoich tradycji i zwyczajów oraz ciekawy sposób na edukację. Marcin planuje zorganizować ten projekt w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie „RoSa”.

  • Joanna Szymik
   projekt "Wspomnień czar - Święto Ogniowe"

   W ramach Akademii Liderów Asia i Agnieszka Piontek zrealizowały projekt „Wspomnień Czar – Święto Ogniowe”. Jednym z głównych założeń ich projektu było uświadomienie mieszkańców Żor oraz sąsiadujących miejscowości o znaczeniu historii i tradycji w życiu. W czasie jednego ze spotkań Agnieszka i Asia zapewniły uczestnikom m.in. darmowe wejściówki do Muzeum Ognia, aby mogli poznać historię Święta w najbardziej odpowiednim do tego miejscu. W czasie gry miejskiej połączyły tematykę Święta Ogniowego z pomysłami zaczerpniętymi z Olimpiady Kreatywności, tworząc unikatowe zadania (np. tworzenie pochodni z materiałów powszechnie uważanych za śmieci). W ten sposób poprzez zabawę uczyły, jak ważna jest tradycja i historia, a także twórcze myślenie i niekonwencjonalne pomysły.

   Od ponad dwóch lat Asia udziela się w lokalnym chórze kościelnym "Regina Apostolorum". W zeszłym roku była wolontariuszem w studiu muzycznym, gdzie pomagała muzykom od strony technicznej. W tym i zeszłym roku brała udział w projektach Erasmus+ w charakterze speakera. Od dwóch miesięcy jest wolontariuszką na biegach Parkrun Katowice. Na przestrzeni ostatnich czterech lat Asia brała udział w Światowej Olimpiadzie Kreatywności - Destination Imagination. Program ten nauczył ją umiejętności zarządzania projektami i twórczego myślenia. W 2016 roku Asia zdobyła wraz z drużyną 1 miejsce na Olimpiadzie Kreatywności w Polsce oraz Nagrodę Specjalną na Światowych finałach w Knoxville w USA. W 2017 roku zdobyli drużyną 1 miejsce na tej olimpiadzie w Polsce oraz 1 miejsce w Stanach Zjednoczonych. W roku 2018 drużyna Asi zdobyła 3 miejsce w Polsce.

   W najbliższym czasie Asia planuje zostać wolontariuszką na zajęciach z kreatywności. Ma już pomysł realizacji projektu związanego właśnie z rozwojem kreatywności oraz myślenia twórczego wśród dzieci i młodzieży. Planuje również realizację projektu, którego tematem byłoby efektywne zarządzanie czasem. "Starałabym się skontaktować z osobami mającymi doświadczenie w tym zakresie, aby uczestniczyły w prelekcjach na ten temat oraz zorganizowałabym warsztaty o podobnej tematyce.” – pisze Asia.

  • Karolina Kłosowska
   projekt "Akcja - "SAMO" Akceptacja"

   Karolina razem z Wiktorią Osiecką przeprowadziły w ramach Akademii Liderów projekt „Akcja „SAMO” Akceptacja” mający na celu uświadomienie kobietom ich piękna i pomoc im w zaakceptowaniu siebie. Również po zakończeniu udziału w Akademii dziewczyny dalej prowadzą fanpage na fb, zorganizowały konkurs z okazji Dnia Kobiet i wciąż zachęcają ludzi do samoakceptacji. Planują także nowe działania: założyć profil na Instagramie, kolejne audycje w lokalnym radiu, gazetki, kampanie, happeningi i podjęcie współpracy z jakąś znaną wpływową osobą.
   Karolina wzięła również udział jako wolontariuszka w Szkole Letniej IV edycji Akademii Liderów.
   Ponadto Karolina aktywnie działa w Młodzieżowej Radzie Miasta Działdowa, m.in. zaplanowała i zorganizowała projekt "Działdowska Noc Kulturalna" (maj 2018, w wydarzeniu wzięło udział łącznie prawie 100 osób, w tym uczniowie wszystkich szkół podstawowych z Działdowa).

   Karolina jako wolontariusz aktywnie promowała Działdowo i jego dziedzictwo przy okazji ogólnopolskiego festiwalu i okolicznych festynów Cittaslow. Również zaplanowała i zorganizowała udział w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam jak czytam” – wraz z koleżankami zaprosiła do wspólnego czytania bajek dwie klasy z jednej z działdowskich szkół podstawowych. Karolina wzięła udział również w akcji „Narodowe Czytanie 2018” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie.

   Karolina planuje stworzyć również lokalny projekt zachęcający społeczeństwo do czytania książek, m.in. poprzez czytanie dzieciom bajek w przedszkolach, promocję lokalnych Dyskusyjnych Klubów Książki, kampanie tworzone we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Działdowie, zamierza wprowadzić do swojego miasta BOOKCROSSING, czyli zwyczaj zostawiania przeczytanych książek np na ławkach w parku, aby inna osoba mogła później ją przeczytać.

  • Lidia Majda
   projekt "Gruzja w sercu Polski"

   Lidia zrealizowała projekt "Gruzja w sercu Polski”, w ramach którego przeprowadziła szereg spotkań i warsztatów mających na celu upamiętnienie 25 rocznicy wznowienia stosunków dyplomatycznych Polski z Gruzją wśród mieszkańców rodzimego powiatu Łęczyca.  Nagrała także szereg wywiadów z miłośnikami Gruzji i samymi Gruzinami.

   Pierwsze kroki w działalności społecznej Lidka stawiała w Gimnazjum w Topoli Królewskiej. Była tam przewodniczącą szkoły, szefową Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości (ówcześnie najlepszego w kraju według rankingu Narodowego Banku Polskiego), redaktorką naczelną gazetki "Półserio”. Lidia brała także udział w wielu projektach Centrum Edukacji Obywatelskiej, m.in. "Szkoła Demokracji”, "Młodzi głosują” czy "Młodzi Przedsiębiorczy”. Lidia pełniła także funkcję przewodniczącej Młodzieżowej Rady Gminy Łęczyca w latach 2015-2016.

   Doświadczenie wyniesione z działalności w gimnazjum i z uczestnictwa w Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja Lidka wykorzystuje na co dzień, działając w Stowarzyszeniu Edukacyjno-Kulturalnym "IMPET”, które ma na swoim koncie wiele inicjatyw lokalnych, np. koncert poezji śpiewanej "Tu Tuwim”, piętnastomiesięczny projekt ,,Pokoleniowy Koktajl” zrealizowany w ramach programu ,,Równać szanse” czy wydarzenia organizowane w łęczyckiej Pracowni Orange. Od listopada do marca Lidka była koordynatorką projektu ,,Zielone sfery okiem kamery” również przeprowadzonego dzięki programowi ,,Równać szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Projekt miał na celu promocję ekologii poprzez sztukę. Uczestnicy "Zielonych sfer…” nakręcili film fabularny będący wizją świata bez drzew oraz zorganizowali I Otwarte Mistrzostwa Łęczycy w Fotografii, których tematem było hasło "Zielono mi – zielono miastu”.

   Obecnie Lidka zajmuje się kolejną inicjatywą Impetu i Burmistrza Miasta Łęczyca – organizacją projektu pomocy seniorom. W najbliższych miesiącach planuje zaangażować się w przygotowania kolejnego koncertu poezji śpiewanej oraz przeprowadzić drugą edycję Mistrzostw w Fotografii, a w nieco dalszej przyszłości – odwiedzić Kaukaz i wcielić w życie następny projekt ze wschodnią duszą.

  • Szymon Makyła
   projekt "Bohaterzy nie giną"

   Szymon w ramach Akademii Liderów zrealizował projekt „Bohaterzy nie giną”. Celem projektu było zobrazowanie bohaterów Polski poprzez nagranie filmu. Film został wyemitowany w kilkudziesięciu lokalnych telewizjach. Szymon był również wolontariuszem podczas Szkoły Letniej IV edycji Akademii Liderów.

   Szymon współpracował przy projekcie „Gala Osobowości”. Pełnił tam rolę dziennikarza, aktora oraz dyrektora artystycznego.

   W ramach wolontariatu nagrał film promocyjny dla nauczyciela w projekcie „Nauczyciel wolontariusz roku”.

   Szymon wziął udział w festiwalu filmowym „Zoom na młodzież”.

   Szymon ma w planach stworzenie stowarzyszenia Dream Out, które będzie się zajmować projektami społeczno-artystycznymi.

  • Renata Matusiak
   projekt "Wielokulturowy Zgierz"

   Renata w ramach Akademii Liderów zrealizowała projekt „Wielokulturowy Zgierz”. Angażowała się również w życie szkoły. Wzięła udział w: konkursie "Cztery kultury - jedna Łódź - rody fabrykanckie", w którym otrzymała wyróżnienie. Podczas VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru wzięła udział w przedstawieniu przywołującym wydarzenia sprzed 70 lat, uczestniczyła w projekcie sportowym "Niepodległa" na terenie Zespołu Szkół Salezjańskich w ramach którego odbyły się mecze piłki siatkowej, wzięła udział w konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych, w którym zajęła 6 miejsce. Wzięła również udział w międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci, który odbył się w w Białymstoku 6-7 września 2018 r.

   Obecnie Renia bierze udział w projekcie „Klub Aktywnej Młodzieży EZG” realizowanym w ramach Szkoły Liderów Miast. W ramach tego projektu Renia działa w grupie Akademia Historii. Razem z nią współorganizowała Święto Niepodległości, a obecnie zajmuje się tworzeniem biografii zgierskich miejsc. Projekt trwa do czerwca 2019 r.

    

  • Julia Nikodem
   projekt "Odkrywcy przeszłości"

   Julia była prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oddział w Szydłowcu, gdzie wraz z zarządem organizowała zbiórki oraz akcje typu sprzedaży kredy, kadzidła, kartek świątecznych, zniczy itp.
   Jest zastępcą sekretarza Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Diecezji Radomskiej, w którym razem z zarządem zorganizowali 3 wyjazdy wakacyjne oraz rekolekcje dla młodzieży.
   Jest członkiem Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu, wspólnie organizują różnego rodzaju akcje charytatywne oraz społeczne. Była pomysłodawcą konkursu fotograficznego "Szydłowiec Nieoczywisty" oraz akcji czytania dzieciom w gminnych przedszkolach.
   Julia ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną w Skarżysku Kamiennej oraz reprezentowała miasto na obchodach 115-lecia miasta Żmerynka na Ukrainie.
   Aktywnie bierze udział w życiu szkoły oraz reprezentuje ją na różnego rodzaju szkoleniach oraz konkursach kulinarnych.
   W niedalekiej przyszłości Julia planuje zorganizować spotkania z dziećmi z domów dziecka oraz placówek opiekuńczo wychowawczych. Chciałaby, aby mogli poznać się nawzajem, nawiązać ze sobą bliższy kontakt. W tym celu planuje zorganizować cykliczne spotkania o różnej tematyce. Chciałaby pokazać im jej rodzinne miasto Szydłowiec poprzez zwiedzanie szydłowieckich zabytków, takich jak zamek, ratusz, kościół. Poza zwiedzaniem ma w planach wspólne wejście na wieżę ratuszową, konkursy, gry planszowe, zabawy, zawody sportowe, oraz ognisko integracyjne.

  • Wiktoria Osiecka
   projekt "Akcja "SAMO" Akceptacja"

   Wiktoria razem z Karoliną Kłosowską przeprowadziły w ramach Akademii Liderów projekt "Akcja "SAMO" Akceptacja", który kontynuują w internecie. W marcu 2018 r. zorganizowały konkurs z okazji Dnia Kobiet.

   Dla dziewczyn projekt "Akcja "SAMO" Akceptacja" to niekończąca się przygoda. Wiktoria i Karolina chcą poszerzyć grono odbiorców, przenieść działalność na platformę Instagram, gdzie chcą trafić zasiegiem poza krąg znajomych. Wiktoria planuje kolejne serie postów tematycznych, wywiady z osobami, które  są zaangażowane w ruch ciałopozytywności (znane i wpływowe), ale także działalność wśród lokalnych platform medialnych (Radio 7, Gazeta Działdowska).

   Wiktoria i Karolina były również wolontariuszkami podczas IV edycji Akademii Liderów.

   Wiktoria angażuje się również na innych polach, m.in. w drużynie harcerskiej, w WOŚP, w samorządzie klasowym i szkolnym. Uczestniczyła w maratonie pisania listów Amnesty International, w akcji czytelniczej dla dzieci ze szkoły podstawowej "Jak nie czytam jak czytam", a także w Nocy Kulturalnej organizowanej przez Młodzieżową Radę Miasta (prowadziła warsztaty z origami, pomagała w przygotowaniach, fotografowała wydarzenie).

  • Aleksandra Pluta
   projekt "Rodzina jako klucz do szczęścia"

   W ramach Akademii Liderów Ola zrealizowała projekt "Rodzina jako klucz do szczęścia", w ramach którego zorganizowała piknik rodzinny. Jej celem było wzmocnienie więzi rodzinnych oraz pokazanie rodzicom, jak ważne jest spędzanie wolnego czasu z dziećmi.

   Ponadto Ola brała aktywny udział w wolontariacie w swoim liceum uczestnicząc w zbiórkach pieniędzy na fundusz stypendialny Fundacji Świętego Mikołaja. Zorganizowała również na ten cel kiermasz ze słodkościami, które przygotowali uczniowie z jej szkoły.

   Ola jest studentką pierwszego roku fizjoterapii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

    

  • Kacper Anaczkowski
   projekt "Kolory świata – wielokulturowość w XXI wieku"

   W ramach 2 edycji Akademii Liderów Kacper razem z Olą Grędzińską zrealizowali projekt pt. „Kolory świata – wielokulturowość w XXI wieku”, w ramach którego m.in. zorganizowali grę terenową oraz spotkanie z osobą pochodzącą z Afryki.

   Po Akademii Liderów Kacper zaangażował się w program stypendialny Stypendia św. Mikołaja. Następnie działał w Młodzieżowej Radzie Miasta Działdowa, której obecnie jest przewodniczącym. Razem z innymi radnymi angażował się w akcje w swoim mieście. Zrealizował swój autorski projekt "Działdowska Noc Kulturalna", którego celem była integracja dzieci i młodzieży z Działdowa. Angażował się w liczne akcje jako wolontariusz. Był wolontariuszem podczas Szkoły Letniej III edycji Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja oraz wychowawcą na Szkole Letniej IV edycji Akademii . Aktywnie działał również w Samorządzie Uczniowskim. Pełniłem tam funkcję sekretarza. Był współorganizatorem akcji okolicznościowych i charytatywnych. Razem z Samorządem Uczniowskim zorganizował Maraton Pisania Listów Amnesty International. Cała przedstawiona działalność trwała od Akademii Liderów do zakończenia liceum.

   Obecnie Kacper studiuje dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Gdańskim. Aktualnie działa w studenckim radiu MORS i pisze do gazety studenckiej CDN.

  • Aleksandra Grędzińska
   projekt "Kolory świata – wielokulturowość w XXI wieku"

   W ramach 2 edycji Akademii Liderów Ola razem z Kacprem Anaczkowskim zrealizowali projekt pt. „Kolory świata – wielokulturowość w XXI wieku”, w ramach którego m.in. zorganizowali grę terenową oraz spotkanie z osobą pochodzącą z Afryki. Następnie w III edycji była wolontariuszką na Szkole Letniej Akademii Liderów.

   Ola jestem jedną z inicjatorów i założycieli, a zarazem przewodniczącą Sejmiku Samorządów Uczniowskich powiatu działdowskiego I kadencji. Pełniła także rolę radnej I kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej oraz brała udział w pracach Grupy Roboczej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

   Spełniała  się również jako przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie. Jest także odpowiedzialna za promocę Szlachetnej Paczki w swoim rejonie.

   W wakacje była współorganizatorką Chillout Rynek Festiwal w Działdowie, a także uczestniczyła w wolontariacie na targach międzynarodowych w Zakopanem.

   Od października tego roku studiuje socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, a także pełni rolę Członka Zarządu Fundacji Młodzieży Aktywnej „Activis”.  W ramach działań fundacji planuje kolejną edycję wydarzenia dla młodzieży „Według młodych”. Zamierza także nawiązać stałą współpracę z Rzecznikiem Praw Dziecka szerząc ideę Rzecznika Praw Ucznia przy urzędach miast.

  • Patrycja Król
   projekt "Droga do świadomości"

   Patrycja jest na drugim roku studiów pierwszego stopnia Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

   W ramach Akademii Liderów zrealizowała projekt "Droga do świadomości".

   Dotychczas koordynowała również zespołami wolontariuszy na Nocy Kulturalnej (2016 r.) i Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej - Arteria (2016,2017 r.). Organizowała wydarzenia wraz z Fundacją Oczami Brata (2016-2017 r.), w ramach których koordynowała zespołem wolontariuszy i była animatorką dla dzieci.

   Patrycja była również wolontariuszką podczas Nocy Kulturalnej (2017 r., 2018r.), Festiwalu Dekonstrukcji Słowa - Czytaj! (2016 r., 2017 r., 2018 r.) Była dziennikarką dla wortalu czeKultura.pl (2016r).

   Patrycja zorganizowała autorski projekt Kreaciaki. Współorganizowała akcję crowdfundingową na wydanie bajki napisanej i zilustrowanej przez dzieci. Akcja zakończyła się sukcesem. W tym roku Patrycja wraz z zespołem pozyskała patronat medialny wydawnictwa Dwie Siostry. A przede wszystkim jest w trakcie wydawania bajki napisanej i zilustrowanej przez dzieci.

   Patrycja planuje kontynuować projekt Kreaciaki poprzez: warsztaty literackie i ilustratorskie w innych miastach, akcje plakatowe w różnych miastach w Polsce, fanpage Kreaciaków, gdzie dzieciaki będą miały przestrzeń do swojej twórczości, wydanie nowej bajki lub zbioru bajek napisanych i zilustrowanych przez dzieci, prowadzenie kanału na YT, gdzie dorośli będą czytać bajki napisane przez dzieci, nawiązanie współpracy z wydawnictwem lub założenie własnego wydawnictwa pod własną fundacją, pozyskanie kilku sponsorów, zwiększenie contentu w mediach społecznościowych.

  • Natalia Lew
   projekt "II LO otwiera drzwi do sukcesu!"

   Natalia w ramach Akademii Liderów zrealizowała z Weroniką Paja projekt „II LO otwiera drzwi do sukcesu!”. Również po realizacji tego projektu angażowała się w życie społeczne. W swoim liceum pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego szkoły. Otworzyła telewizję szkolną. Zorganizowała wiele wydarzeń, m.in. kurs tańca przed studniówką oraz bal charytatywny na cele stypendialne. W balu wzięło udział prawie 200 uczniów, a rezultatem było stypendium dla jednej uczennicy. Natalia została także ambasadorem Zwolnionych z Teorii, dzięki czemu promując działania na rzecz lokalnej społeczności zdobyła Certyfikat Wystąpień Publicznych.

   Największym sukcesem było zakończenie projektu zaplanowanego podczas Letniej Akademii z tak dużym gronem sponsorów i uczestników. Projekt doczekał się kontynuacji, podczas której Natalia wspierała prowadzące go dziewczyny, pomagała w zdobywaniu sponsorów i dawała wskazówki dotyczące organizacji. Druga klasa liceum była dla Natalii bardzo pracowitym rokiem, pełnym nowych wyzwań, cudownych doświadczeń, podróży z zespołem tanecznym i wielkich zwycięstw.

   Po ukończeniu liceum Natalia dostała się na wymarzone studia - biznes międzynarodowy. Rodziców Natalii nie byłoby stać na utrzymanie jej w akademiku w innym mieście, a w Rzeszowie, gdzie uczęszczała do szkoły średniej, nie było kierunku, który chciała studiować. Zdecydowała się złożyć podanie na angielskie uniwersytety. Z bogatym opisem swoich licealnych poczynań aplikowała na jedną z najlepszych uczelni biznesowych i została przyjęta. Jednakże trudności finansowe zmusiły Natalię do jednego roku przerwy i pracy na pełen etat, dlatego studia rozpocznie w przyszłym roku. Dla Natalii jest to bardzo duży sukces, cieszy się, że się odważyła spełniać swoje marzenia. Jest dumna z tego, że nie bała się zaryzykować i sięgnęła po coś, na czym jej zależało, co, jak ma nadzieję, pozwoli jej być bardziej świadomą osobą.

   Natalia chciałaby kiedyś być członkiem fundacji, nie wiedziała w jaki sposób może się do tego zbliżyć tak, żeby coś dobrego wnieść swoją osobą. Ma nadzieję, że studia biznesowe zapewnią jej wiedzę, która będzie mogła służyć innym. Kierunek studiów Natalia wybrała ze względu na to, że w przyszłości chciałaby być członkiem fundacji, która pomaga wyrównywać szanse, daje możliwość równego startu dzieciom z ubogich rodzin. Zauważyła jak bardzo można zmienić czyjąś przyszłość dzięki udziałowi w takim projekcie jak Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja. Obecnie to jej największy życiowy cel i projekt, który ma zamiar zrealizować- zdobyć wiedzę, dzięki której będzie mogła w efektywny sposób działać i zdobywać pomoc dla innych.

  • Mateusz Nowaczyk
   projekt "Skazani na (nie)pamięć"

   W ramach Akademii Liderów Mateusz wraz z Adrianną Olejniczak zorganizowali projekt historyczny pt. "Skazani na (nie)pamięć". Jednym z wydarzeń był koncert patriotyczny "Zapytaj o Nią". Rok później Mateusz samodzielnie już zorganizował II edycję tego koncertu z pomocą wolontariuszy (znajomych, a także rodziny) oraz władz miejskich, powiatowych, a także przedsiębiorstw (darczyńców). Koncert odbył się 11 listopada 2017 roku z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W organizację zaangażował około 40-50 osób. Będąc głównym koordynatorem i inicjatorem zaangażował około 20 młodych wokalistów i muzyków z Wrześni, okolic oraz pobliskich miast. Na widowni zasiadło około 350 osób.

   Skrót: https://www.youtube.com/watch?v=gL-3icODB0E

   Frekwencja oraz pozytywne opinie spowodowały, że podjął się organizacji III edycji koncertu „Zapytaj o Nią” 10 listopada 2018 roku. W ramach koncertu Mateusz postanowił także stworzyć filmik z udziałem różnych osób związanych z Wrześnią. W filmiku pokazują, że wolność jest nam nie tylko dana, ale także zadana. Każda z tych osób dzieli się swoimi przemyśleniami na temat Polski, Wrześni, patriotyzmu i wolności.

   W sierpniu 2017 r. Mateusz został jednym z trzech inicjatorów, liderów i koordynatorów nieformalnej inicjatywy "Zielona Strona Wrześni", której celem było odbudowanie drzewostanu po wichurze, która przetoczyła się m.in. przez Wrześnię. Łącznie w ramach akcji zostało posadzonych około 150 drzew na terenie całego miasta.

   Pracując w Radio Września i Gazecie Radio Września od ponad 1,5 roku Mateusz nie tylko zbiera doświadczenie, ale robi też coś, co sprawia większą frajdę - wspiera wszelkie inicjatywy społeczne (np. gra miejska, odpust parafialny, koncerty), promując je w mediach, pisząc zapowiedzi i tworząc relacje z nich. Za cel obrał sobie także pisanie o zwykłych ludziach, którzy robią niezwykłe rzeczy. Udaje mu się realizować tę misję.

   Obecnie Mateusz planuje projekt mający na celu integrację osób niewidomych i słabowidzących ze społeczeństwem. Zamierza zaangażować w działania również innych absolwentów Akademii Liderów.

  • Katarzyna Nowek
   projekt "Żyć znaczy pomagać - czyli nie boję się udzielać pierwszej pomocy"

   W ramach Akademii Liderów Kasia razem z siostra Ewą zrealizowała projekt pt. "Żyć znaczy pomagać - czyli nie boję się udzielać pierwszej pomocy".

   Obecnie Kasia aktywnie działa w swojej szkole w ramach programu Stypendia św. Mikołaja, m.in. bierze udział w zbiórkach pieniędzy na stypendia w swojej szkole. Brała udział w zbiórce żywności ,, Wielkanocna Zbiórka Żywności" 16-17 marca 2018 roku oraz ,,Zbiórka Żywności" 29-30 września 2017 roku. Organizatorem obu zbiórek był Bank Żywności.

   Kasia bierze udział w projekcie społecznym organizowanym od 26.03.2018 roku pt. "Projekt Figury Pozytywki". Projekt polega na nauczeniu dzieci gry w szachy. Ma być kontynuowany przez cały rok.

   Od początku liceum Kasia jest przewodniczącą klasy i aktywnie działa na rzecz szkoły biorąc udział w organizacji przedstawień, imprez, zbiórek pieniędzy.

   Kasia planuje realizację projektu pt. " Kierunek-Przyszłość". Projekt miałby na celu organizowanie spotkań w szkołach. Na spotkania zapraszane byłyby osoby z różnych dziedzin zawodowych, przedstawiałyby one od podstaw swój zawód i co się z nim wiąże. Projekt ma uświadomić młode osoby o decyzjach podejmowanych w przyszłości. Ponadto projekt pomoże w ukierunkowaniu młodych ludzi co do decyzji wyboru ewentualnego zawodu.

  • Luiza Socha
   projekt "Organizacja czasu wolnego dla podopiecznych z Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie"

   W ramach Akademii Liderów Luiza razem z Katarzyną Krogulec przeprowadziły projekt, który polegał na organizacji zajęć dla dzieci z Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie.

   Po ukończonym projekcie Akademii Liderów, Luiza podejmowała wiele działań. Wraz z Kasią Krogulec zaczęły współpracę z fundacją DKMS i przeprowadziły 4 akcje Dnia Dawcy Szpiku Kostnego (dwie w szkole i dwie w środowisku lokalnym), łącznie zarejestrowały kilkadziesiąt osób. Przed Dniami Dawcy zorganizowały spotkania informujące i szerzące akcje dawstwa. Dla pełnoletnich uczniów, odbyły się spotkania w klasach, a dla ich rodziców spotkanie na sali gimnastycznej przed wywiadówką, zaś dla mieszkańców miasta krótki występ na scenie podczas koncertu charytatywnego. Niedawno Luiza dostała telefon od pracownika fundacji z gratulacjami i informacją, że podczas zorganizowanego przez dziewczyny Dnia Dawcy w 2017 r. jedna z zarejestrowanych osób oddała swój szpik dla kobiety ze Stanów Zjednoczonych.

   Luiza jest członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Co roku w okresie świąt przygotowuje paczki żywnościowe dla ubogich rodzin ze swojej miejscowości.

   Luiza zaczęła studia w Krakowie. W niedalekiej przyszłości zamierza rozpocząć współpracę z jedną z krakowskich fundacji. Rozważa zorganizowanie Dnia Dawcy na swojej uczelni.

  • Marta Szygenda
   projekt "Wehikuł czasu - 1050 lat wstecz"

   Marta razem z Anną Zimniewicz zrealizowały w ramach Akademii Liderów projekt "Wehikuł czasu - 1050 lat wstecz". Zrealizowały go na terenie miasta Słupca.

   W szkole Marta wielokrotnie  organizowała wraz z samorządem szkolnym zbiórki na rzecz programu Stypendia św. Mikołaja, uczestniczyła też w zbiórkach kościelnych czy sprzedaży pierniczków na cele charytatywne. Była również wolontariuszką w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupcy, gdzie organizowała różne wydarzenia takie jak Andrzejki czy Dzień Dziecka.

   W ramach dodatkowego zaangażowania Marta wzięła udział w młodzieżowej wymianie polsko-niemieckiej, gdzie uczestniczyła w projekcie teatralnym. Mogła dzięki temu nie tylko poznać podstawy aktorstwa lecz również pogłębić swoje kompetencje językowe.

   Obecnie Marta aktywnie działała w Szlachetnej Paczce. W grudniu 2018 zebrała pieniądze na paczkę dla starszej pani, a w przyszłym roku planuje zostać liderką rejonu.

   Magda studiuje na wydziale filologii rosyjsko-angielskiej. W niedalekiej przyszłości zamierza zaangażować się w program pomocy językowej dla najuboższych dzieci w okolicach poznańskiej Wildy.

  • Klaudia Ślusarczyk
   projekt "Wpływ chrztu Polski na ziemie niekłańskie"

   W ramach Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja Klaudia zorganizowała Bieg Niekłański, a w kolejnym roku drugą edycję tego biegu. W drugiej edycji wzięło udział trzy razy więcej uczestników niż w pierwszej. Bieg rozprzestrzenił się na tyle że stał się imprezą gminną i w tym roku miał swoją trzecią edycję.

   Klaudia prowadziła również organizację zbiórek na Stypendia św. Mikołaja, zarządzała zespołem wolontariuszy i wszystkimi sprawami organizacyjnymi związanymi ze zbiórką pieniędzy na stypendia w latach 2016/17/18. Klaudia organizowała również akcje mikołajkowe, wielkanocne, walentynkowe itp. Dzięki organizacji tych i podobnych akcji Klaudia przyczyniała się do zwiększenia liczby osób, które w jej szkole dostały stypendia. Klaudia pomagała także kolejnym uczestnikom Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja, którzy realizowali projekty w jej szkole.

   W niedalekiej przyszłości Klaudia chciałaby zrealizować projekt umożliwiający większej liczbie dzieci w jej gminie uczęszczanie na naukę pływania, gdyż obecnie nie jest to finansowane przez władze gminne.

  • Paulina Śmigielska
   projekt "Nasi (nie)pełnosprawni Przyjaciele"

   W ramach Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja Paulina wraz z Pauliną Kępczyńską zrealizowała projekt „Nasi (nie)pełnosprawni Przyjaciele” mający na celu integrację uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lipnie.

   „Moja siostra jest osobą niepełnosprawną, która należy do grupy osób uczęszczających na Warsztaty Terapii Zajęciowej w naszym mieście. Przede wszystkim Ona daje nam motywację do zrealizowania naszego projektu.” – powiedziała Paulina.

   „Chcemy, aby nasi (nie)pełnosprawni przyjaciele czuli się docenieni i mieli świadomość, ze społeczeństwo ich akceptuje. Wydaję nam się, że dobro drugiego człowieka jest w tym projekcie najważniejsze.” – kontynuuje Paulina.

   Po zrealizowaniu projektu w ramach Akademii Liderów Paulina dalej miała czynny kontakt z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej.

   Ponadto w szkole średniej Paulina angażowała się w różnych organizacjach i zbiórkach. Była członkinią szkolnego PCK, w ramach którego przyczyniła się do organizacji akcji oddawania krwi przez społeczność szkolną oraz do spotkania z transplantologiem w celu promowania rejestracji w Bazie Dawców Szpiku Kostnego (DKMS). W swojej klasie była koordynatorem akcji Szlachetna Paczka. Angażowała się jako wolontariuszka w "Grupie Szymon" - parafialnym zrzeszeniu osób niepełnosprawnych w Lipnie. Paulina od dwóch lat jest Potencjalnym Dawcą Szpiku Kostnego, a od roku dawcą krwi.

   Marzeniem Pauliny jest kontynuacja projektu Nasi (nie)pełnosprawni Przyjaciele. Paulina chciałaby aktywizować tę grupę na jeszcze większym polu. „Myślę, że jeszcze wiele osób, nawet i z najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych, nadal ma błędne myślenie na temat różnych schorzeń. Jako że jestem siostrą osoby niepełnosprawnej, ubolewam nad tym strasznie. Chciałabym, aby ludzie zdrowi nie czuli się nieswojo w obecności osoby chorej. Uważam, ze dobrym pomysłem byłoby zorganizowanie gry miejskiej z udziałem osób zdrowych i chorych. Myślę, że na neutralnym gruncie i podczas dobrej zabawy, granice pomiędzy nimi szybko by się zatarły.” – twierdzi Paulina.

  • Mateusz Wróblewski
   projekt "Pamięć w ludziach i przez ludzi utrwalona, czyli historia wojenna Brodnicy"

   Po zrealizowaniu projektu z Akademii Liderów („Pamięć w ludziach i przez ludzi utrwalona, czyli historia wojenna Brodnicy”) Mateusz zrealizował wspólnie z koleżanką projekt "Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej”, co dało im możliwość zasiadania w komisji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Mateusz został wybrany na Marszałka XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Kilka miesięcy później minister Anna Zalewska powołała go do pracy w Radzie Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Mateusz jest współautorem publikacji „O młodzieżowych radach”. Jest to pierwsza tego typu publikacja w kraju, analizująca dogłębnie temat Młodzieżowych Rad w Polsce. Dzięki swojej pracy w Radzie Mateusz może uczestniczyć także w wielu ważnych konferencjach i spotkaniach. O sprawach młodzieży mógł rozmawiać m.in. z Prezydentem RP, Posłami, Senatorami oraz z wieloma znakomitymi politykami oraz pracownikami administracji rządowej.

   Oprócz swojego zaangażowania na rzecz młodzieży na szczeblu centralnym, Mateusz cały czas działa także lokalnie. Jest przewodniczącym Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Miasta Brodnicy, a także członkiem Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społecznego „Młodzi dla Brodnicy”. W ramach tej działalności angażuje się w wiele projektów społecznych. Zainicjował m.in. akcję „Miasto dla Młodych”, której celem jest zachęcanie młodych ludzi do angażowania się w lokalne inicjatywy, a także do realizacji własnych pomysłów. Obecnie realizują także projekt „Brodnica Dla Młodych Obywateli”, na który pozyskali środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Mateusz był pomysłodawcą projektu, który następnie umieścił w Brodnickim Budżecie Obywatelskim. Projekt zakłada budowę Pumptracka. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu, zarówno swojego, jak i wielu znajomych, udało się zdobyć wystarczającą ilość głosów i projekt będzie realizowany już w 2019 r. Mateusz jest także pomysłodawcą utworzenia Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, który stanowiłby przestrzeń dla młodych ludzi do realizacji własnych projektów. Obecnie wszystko jest na dobrej drodze i bardzo możliwe, że już w 2019 roku brodnicka młodzież będzie mogła składać pierwsze wnioski.

   Obecnie Mateusz studiuje zarządzanie państwem na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Planuje również w dalszym ciągu działać na rzecz środowiska młodzieżowego. Niewykluczone, że w dalszym ciągu będzie współpracował z Radą Dzieci i Młodzieży RP, angażując się w kolejne działania.

  • Alicja Lewandowska
   projekt "Przez integrację do Poznania świata"

   W ramach Akademii Liderów Alicja zrealizowała projekt "Przez integrację w lepszy start!".

   Później Alicja zorganizowała wraz ze stowarzyszeniem „Dać Pomoc” i „Razem Łatwiej” festyn integracyjny „Królewska Zabawa” dla osób niepełnosprawnych. Była liderem grupy inicjatywnej.

   Od marca do grudnia 2017 r. Alicja w ramach Kościańskiej Akademii Wolontariatu pomagała w organizowaniu inicjatyw społecznych, współorganizowała Andrzejki dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, szkolenia na lokalnego lidera. Od 2011 r. aż do teraz pracuje wolontaryjnie w Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie (pomaga w półkoloniach letnich i zimowych, bierze udział w wyjazdach świątecznych i wielkanocnych, pomaga przy Spotkaniach ze Świętym Mikołajem, Szukanie zajączka, pełni rolę opiekuna grupy na wyjazdach, organizuje zbiórki żywności).

   Alicja angażuje się w Studenckim Kole Naukowym Pedagogów Społecznych „Liczy Się Człowiek”. Pomagała przy tworzeniu Drzwi Otwartych, konferencji naukowych organizacji studenckich, brała udział w organizacji występu dla dzieci z rodzin zastępczych. Pomagała w organizacji festynu rodzinnego UAM, a podczas niego organizowała zabawy w namiocie dla dzieci. Pomagała również przy organizacji seminarium naukowego oraz wystawy poświęconej Wielkopolskim Kawalerom Orderu Uśmiechu. Alicja wzięła również udział w programie „Koder Junior” – nauka programowania dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych.

   Od 2015 roku Alicja co roku podczas Wyjazdu Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej do Głogowa opiekuje się osobą niepełnosprawną w stopniu głębokim (mycie, przebierania, kąpanie, pomoc w rehabilitacji, spacery, pomoc przy terapii zajęciowej, pomoc w trakcie podróży z Gdańska do Głogowa). Dotychczas Ala była już na 4 takich wyjazdach.

   W ciągu całego roku Ala pomaga w akcjach organizowanych przez Stowarzyszenie Archidiecezji Gdańskiej „Cisi pracownicy Krzyża” (pomoc przy jednodniowych wyjazdach z osobami niepełnosprawnymi, udział w Wigilii itp.).

   Ala prowadziła również 2-tygodniowe półkolonie jeździeckie dla dzieci w Gdańsku.

   „Chciałabym znów stworzyć coś dla osób najbardziej potrzebujących -czyli dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, Chciałabym się skupić tym razem na organizacji 5 spotkań w których chciałabym jeszcze bardziej zintegrować młodzież zdrową ze szkół średnich wraz z osobami z niepełnosprawnością, myślałam tutaj o spotkaniu ze sztuką (zajęcia malarskie) pokaz filmu , wieczór gier karcianych, czy współpraca przy organizacji jakiegoś małego wydarzenia. Dla nas ludzi zdrowych takie spotkania nie mają większego znaczenia. Zauważyłam,że młodzież niepełnosprawna najbardziej potrzebuje zaakceptowania w społeczeństwie. Myślę, że cykl spotkań może zrodzić wiele ciekawych znajomości i przyjaźni. A osoby niepełnosprawne bardziej poczują się potrzebne i akceptowane w środowisku lokalnym. Podczas rozmów z osobami z niepełnosprawnością zauważyłam, że jednym z pragnień takich osób, czy nawet marzeń jest zwykłe wyjście "na piwo" czy spacer. Myślałam by rozbudować tą inicjatywę, jednak chciałabym jeszcze nad nią popracować.” – pisze Ala.

  • Mateusz Marchewka
   projekt "Zabytkowa Częstochowa"

   W ramach Akademii Liderów Mateusz zrealizował projekt „Zabytkowa Częstochowa”. W ramach kontynuacji projektu założył stowarzyszenie o tej samej nazwie. Projekt początkowo obejmował serię trzech wydarzeń mających zapoznać mieszkańców Częstochowy z historią tego miasta. Spotkania szybko zyskały sobie sympatię miejscowych historyków, artystów i pasjonatów historii Częstochowy. Zabytkowa Częstochowa, już jako stowarzyszenie zorganizowała akcję charytatywną „Zabytkowa majówka” na rzecz uczniów jednej z częstochowskich szkół w ramach programu Stypendia św. Mikołaja, była także współorganizatorem jednego z wydarzeń podczas odbywającego się już od 14 lat festiwalu kultury – Częstochowskiej Nocy Kulturalnej. Od samego początku istnieje także na Facebooku, gdzie ma już ponad 1000 obserwatorów. Jako stowarzyszenie Zabytkowa Częstochowa aktywnie działa od kwietnia 2017r.

   Po Akademii Liderów Mateusz dalej prowadzi projekt Zabytkowa Częstochowa, w ramach którego powstało stowarzyszenie, którego jest założycielem. Stowarzyszenie aktywnie działa na polu regionalnym. Jego członkowie organizują spotkania dla pasjonatów historii miasta i okolic, ale też dla zwykłych osób, które po prostu chcą tej historii trochę poznać. Poza tym współpracują z artystami i instytucjami kultury.

   Mateusz planuje w ramach stowarzyszenia wydawać regularne teksty o historii miasta, nakręcić dwa krótkometrażowe filmy i zaprezentować je społeczności miasta.

  • Zuzanna Piekarz
   projekt "Festiwal Nauki i Kultury"

   W ramach Akademii Liderów Zuzia zrealizowała projekt "Festiwal Nauki i Kultury".

   W październiku 2016 roku Zuzia została członkinią Krakowskiego Harcerskiego Kręgu Akademickiego „Diablak”, a od października 2017 roku jest członkinią rady kręgu odpowiedzialną za program. Razem z „Diablakiem” zorganizowała „Roztopy” czyli wyjazd na weekend w Beskidy dla harcerzy-akademików, a w listopadzie 2017 roku była odpowiedzialna za program na Ogólnopolskim Zlocie Harcerzy Akademików i Wędrowników „Diablak”.

   Od października 2016 roku jest także członkinią stowarzyszenia All in UJ, działającego przy Uniwersytecie Jagiellońskim, na którym studiuje. W ramach działalności w stowarzyszeniu jest odpowiedzialna za organizację jednej wycieczki z przewodnikiem po Krakowie w miesiącu. Zuzia odpowiada także za social media All in Walks, czyli części All in UJ zajmującej się wspomnianymi wycieczkami. W ramach działalności ze stowarzyszeniem pomagała także w organizacji Jagiellońskich Wieczorów Filmowych, organizowanych raz w miesiącu poprzedzonych prelekcją oraz Salonu All in UJ, czyli spotkań ze znanymi osobami z Polski.

   W najbliższym roku Zuzia chciałaby stworzyć w Krakowie grę miejską w rozszerzonej rzeczywistości. Razem z kolegą-informatykiem planują stworzyć grę dla nowych studentów, która zapoznałaby ich z najważniejszymi zabytkami w Krakowie oraz dodatkowo z ważnymi miejscami związanymi z Uniwersytetem Jagiellońskim.

   Poza tym Zuzia planuje dalej działać w ramach All in UJ, a jako harcerka chciałaby po raz kolejny kandydować do rady kręgu i stworzyć jubileuszową, dwudziestą piątą edycję Ogólnopolskiego Zlotu Harcerzy Akademików i Wędrowników „Diablak”.

  • Tomasz Przerywacz
   projekt "Jeden głos. Ważny głos."

   W ramach Akademii Liderów Tomek zrealizował na terenie Bełchatowa projekt "Jeden głos. Ważny głos".

   Na studiach rozpoczął przygodę z Samorządem Studenckim. Od roku jest członkiem Komisji ds. Rozwoju, gdzie współtworzy regularny cykl szkoleń dla studentów "Open Your Mind". Tomek współorganizował 2 edycje konferencji szkoleniowo-integracyjnych SkillUp!, Galę Aktywności Środowiska Politechniki Łódzkiej, Akcję Rekrutację do Samorządu oraz Juwenalia Politechniki Łódzkiej 2018.

   W tym roku Tomek został starostą Wspólnoty Łódzkiej Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Jego zadaniem jest wprowadzenie osób zaczynających studia w życie studenckie, w miasto Łódź oraz w projekty Wspólnoty. Wspólorganizuje również obchody Dnia Papieskiego w Łódzi.

   W ciągu najbliższego roku Tomek będzie koordynował projekt mentorski na Politechnice Łódzkiej łączący absolwentów uczelni z obecnymi studentami.

  • Karina Urbanek
   projekt "Odkryj warszawską Pragę"

   Karina w  ramach Akademii Liderów zrealizowała projekt "Odkryj warszawską Pragę", którego celem była zmiana postrzegania Pragi przez warszawiaków na bardziej przyjazną i wartą odwiedzenia.

   Po Akademii Liderów Karina razem z koleżanką z drużyny harcerskiej zorganizowała Sochaczewski Bieg Starszoharcerski. W miejscu zabytków przyczepione były kartki z nazwą i QR kodem. Po jego zeskanowaniu pojawiały się informacje o danym miejscu jak i wskazówki dotarcia do "punktów specjalnych". Karina ma w planach stworzenie aplikacji / gry miejskiej i rozszerzenie jej działania poza Sochaczew. W tym celu będzie starać się o dofinansowanie z miasta.

   Karina otworzyła i prowadzi również drużynę harcerską w Kozłowie Biskupim. Obecnie drużyna liczy 30 osób. Drużyna coraz częściej bierze udział w wydarzeniach lokalnych: reprezentowała Związek Harcerstwa Polskiego na Zjeździe Weteranów Walko Niepodległość, wzięła udział w 48 Mazowieckim Rajdzie Szlakami nad Bzurą, przeprowadziła zbiórkę pieniędzy na kiermasz ozdób świątecznych (w 2017 roku - na schronisko AZOREK w Kożuszkach-Parcel, w 2016 roku - na Dom Dziecka w Giżycku). Zorganizowała zjazd hufca i obchody święta odzyskania przez Polskę niepodległości w Sochaczewie.