Nasi stypendyści

  • kryteria formalne
   które muszą spełnić uczniowie

   -> miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 2000 zł

   -> uczeń uzyskał średnią ocen w roku poprzedzającym przyznanie stypendium nie niższą niż: 4,4 w szkole podstawowej, 4,0 w szkole ponadpodstawowej

   -> uczeń złożył kompletny wniosek o stypendium

  • kryteria merytoryczne
   oceniane przez komisje stypendialną

   Kryterium nr 1. Zaangażowanie i aktywność społeczna w ciągu ostatniego roku szkolnego 

   Kryterium nr 2. Osiągnięcia: naukowe, sportowe, artystyczne, w olimpiadach przedmiotowych i tematycznych, w ciągu ostatniego roku szkolnego

  • Krzysztof
   ze szkoły w Ostrowie Wielkopolskim

   Krzysztof jest uczniem III klasy liceum. Uprawia koszykówkę, ma na swoim koncie sukcesy w zawodach ogólnopolskich, należy też do kadry narodowej w koszykówce mężczyzn. Pomimo tego, że treningi zajmują mu wiele czasu, Krzysztof angażuje się także w życie swojej szkoły, pełni funkcję przewodniczącego klasy i dba o to, aby w szkole i zespole sportowym panowała dobra atmosfera.

  • Julia
   ze szkoły w Ełku

   Julia jest uczennicą VIII klasy. Julia uzyskała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie literackim, a także została nagrodzona za najlepsze wystąpienie na Forum Młodych Historyków.  Oprócz osiągnięć naukowych dziewczyna może pochwalić się także działaniem w Młodzieżowej Radzie Miasta Ełku, zaangażowaniem w wolontariat oraz pracę w samorządzie szkolnym. Stypendium chciałaby przeznaczyć na zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, literaturę oraz kurs kreatywnego pisania.

  • Szymon
   ze szkoły w Grajewie

   Szymon jest uczniem IV klasy liceum o profilu wojskowym. Jego wielką pasją jest taniec towarzyski, w którym odnosi już wspaniałe sukcesy. Jednocześnie Szymon jest zaangażowany w działania ekologiczne – regularnie współpracuje z lokalnym nadleśnictwem, zdobył też grant na realizację projektu naukowego z dziedziny up-cyklingu, podczas którego współpracował z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Szymon zamierza przeznaczyć stypendium przede wszystkim na opłacenie zajęć z tańca towarzyskiego, zakup stroju oraz pokrycie kosztów udziału w turniejach.

  • Aleksandra

   Aleksandra uczy się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie. W ubiegłym roku uzyskała imponującą średnią ocen: aż 5,22! Dwie największe pasje Aleksandry to malarstwo oraz sport. Jak sama mówi, poprzez malowanie wyraża siebie, jednak pomaga ono jej także w nauce, poprzez obrazowe zapamiętywanie wiedzy. Bardzo chętnie eksperymentuje z wszelkimi formami sportu, do jej ulubionych należy bieganie, a także sporty drużynowe. 

   To jak szerokie są zainteresowania Aleksandry, potwierdzają jej kolejne osiągnięcia: etap szkolny w Olimpiadzie o znajomości Afryki, udział w projekcie ekologicznym, PULCHRA, udział w międzynarodowej kampanii Światowy Tydzień Pieniądza (GMW) oraz w Innowatorium „Tydzień Przedsiębiorczości”. W bieżącym roku szkolnym przygotowuje się do Olimpiady „O diamentowy indeks SGH”, a także Olimpiady Geograficznej.

  • Adam

   Adam uczy się w klasie VII, jednak z powodu choroby od listopada 2019 roku uczestniczy w nauczaniu indywidualnym w domu. W tym czasie wykazywał się wzorową postawą i zaangażowaniem w proces nauczania. Zawsze był bardzo dobrze przygotowany do zajęć, chętnie i aktywnie brał w nich udział. Wynikiem jego pracy była osiągnięta na koniec roku szkolnego wybitna średnia ocen 5,90 – jedna z najwyższych nie tylko w szkole, ale w całym mieście, za co otrzymał nagrodę burmistrza. Uczeń wielokrotnie podkreślał, że tęskni za szkołą, możliwością bezpośredniego uczestnictwa w tradycyjnych lekcjach, a przede wszystkim za spotkaniami z rówieśnikami. Dlatego, kiedy tylko mógł, brał udział w lekcjach zdalnych z całą klasą.

   Adam należy do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W wolnych chwilach lubi grać w piłkę nożną i badmintona. Gry logiczne oraz szachy i warcaby sprawiają mu dużo radości. Lubi też matematykę, interesuje go przyroda i wszechświat.

    

  • Klaudia

   Klaudia jest uczennicą 2 klasy liceum w Końskich. Jest bardzo zdolną osobą. Zeszły rok szkolny zakończyła ze średnią ocen 5,19 co jest wybitnym osiągnięciem na tym etapie edukacji. Czas na naukę dzieli z wyjątkowym zaangażowaniem społecznym. Jest wolontariuszką Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnych i na oddziale onkologicznym Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

   Sytuacja finansowa rodziny Klaudii jest trudna, pomimo tego, że oboje rodzice pracują w oparciu o stałe umowy o prace. Klaudia ma brata i rodzicom brakuje środków aby zapewnić dzieciom dostęp do rozwoju. Stypendium Klaudia chce przeznaczyć na książki, udział w zajęciach dodatkowych i opłacenie dostępu do Internetu.        

  • Albert

   Albert uczy się w klasie V w Smerdynie. Jest uczniem wyjątkowo pilnym, ambitnym i kulturalnym. Z łatwością nawiązuje kontakty z rówieśnikami. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, jego średnia ocen w klasie wynosiła 5,27. Chłopiec aktywnie uczestniczy w lekcjach, pracuje samodzielnie i bardzo dobrze radzi sobie z przyswajaniem materiału. Najbardziej interesuje się matematyką i informatyką, z której uzyskał na świadectwie ocenę celującą.

   Stypendium jest dla Alberta szansą na zakup sprzętu komputerowego, który ułatwi dalsze rozwijanie zainteresowania w przedmiotach ścisłych i bardzo pomoże mu w nauce.

  • Zuzanna

   Zuzanna uczy się w klasie trzeciej z rozszerzonym programem biologii i chemii w Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy. Jest bardzo sumienną i zdyscyplinowaną uczennicą, ubiegły rok szkolny ukończyła ze średnią ocen 5,29!

   Regularnie – raz w tygodniu, uczestniczy w zajęciach grupy artystycznej „Safo”, działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury, gdzie zajmuje się tworzeniem widowisk i spektakli na lokalne uroczystości. W ostatnim roku szkolnym wzięła udział w: czytaniu „Balladyny" Juliusza Słowackiego w ramach akcji Narodowego Czytania, tworzeniu teledysku poetyckiego na bazie wierszy Cypriana Kamila Norwida, tworzeniu teledysku poetyckiego na bazie wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, a także w spektaklu dla dzieci na podstawie bajki Jana Brzechwy pt. „Pchła szachrajka". Wzięła także udział w Wieczorze Małych Form Teatralnych. Grała w spektaklu o Edmundzie Bojanowskim pt. „Zrozumieć życie" przygotowywanym przez Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć" w Dębicy.

  • Dawid

   Dawid uczy się w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie. Mieszka w Internacie. W poprzednim roku szkolnym zakończył naukę w Szkole Podstawowej w Klonie z wysoką średnią ocen 4,83. Jego wielką pasją jest muzyka ludowa, a także tradycje, gwara i kultura kurpiowska. Gra na harmonii pedałowej, która jest instrumentem ludowym tradycyjnym dla Kurpiowskiej Puszczy zielonej. Posiada również niezwykłe osiągnięcia w grze na tym instrumencie. W zeszłym roku uzyskał: nagrodę II stopnia w kategorii mistrz i uczeń gra na instrumencie harmonia pedałowa na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, II miejsce w kategorii solista instrumentalista na Jarmarku kurpiowskim im. Stanisława Sieruty, I miejsce w kategorii mistrz i uczeń na 43 Jarmarku Folkloru w Węgorzewie, II miejsce na Regionalnym Przeglądzie harmonistów i skrzypków ludowych „Kurpiowskie Granie” w Lelisie oraz II miejsce w kategorii soliści instrumentaliści na Ogólnopolskich Dniach Kultury Kurpiowskiej.

  • Klaudia

   Klaudia uczy się w II klasie liceum w Dębicy. Na co dzień najwięcej uwagi poświęca swojej pasji - muzyce. Talent wokalny kształci w Vocal Studio w Dębicy, a także w szkole śpiewu Muzykomania. Brała udział w wielu konkursach wokalnych i plastycznych, zdobywając liczne dyplomy i wyróżnienia. Często reprezentowała swoją szkołę w tych dziedzinach. Oprócz śpiewu uczennica gra na gitarze i marzy o tym, by w przyszłości założyć własny zespół muzyczny.

   Klaudia mieszka z rodzicami i młodszą siostrą – Olą, która jest nieuleczalnie chora na cukrzycę typu 1. Rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Klaudia jest wielkim wsparciem dla swojej siostry, pomaga jej w ważeniu jedzenia, podaje insulinę, mierzy cukier. Poza sumiennym wypełnianiem obowiązków w domu, dziewczyna jest wolontariuszką w Domu Dziecka ,,Hanka'' w Dębicy, które odwiedza co najmniej raz w tygodniu.

  • Tomaso

   Tomaso jest uczniem 8 klasy szkoły podstawowej w Ustrzykach Dolnych. Tomaso jest bardzo zdolnym chłopcem. Zeszły rok szkolny zakończył ze średnią ocen 5.15. Osiągnął II miejsce w etapie powiatowym konkursu informatycznego Baltie, zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego i w rezultacie wziął udział w finale międzynarodowego Konkursu Programowania w Języku Baltie. Tomaso jest również uzdolniony plastycznie. Chłopiec jest z bardzo ubogiej rodziny. Wychowuje go tylko mama utrzymująca się ze świadczenia pielęgnacyjnego, które otrzymuje z tytułu opieki nad niepełnosprawną babcią chłopca.  

  • Lena

   Lena uczy się w Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej. Jest sumienną uczennicą, poprzedni rok szkolny ukończyła z imponującą średnią 5,12. Jest także utalentowaną tancerką. Zdobyła II miejsce w zespołowych zawodach ogólnopolskich, a także I miejsce w tańcu solowym w stylu classic, balet. Chętnie angażuje się społecznie, chociaż sytuacja epidemiologiczna nie sprzyjała takiej aktywności. Lena pomaga w nauce innym uczniom i dzieli się swoją wiedzą.

   Rodzina Leny składa się z czterech osób. Młodszy brat posiada orzeczenie o niepełnosprawności, a całodzienną opiekę sprawuje nad nim mama. W związku z tą sytuacją, jedynie tata Leny pracuje zawodowo. Otrzymane stypendium pozwoli na dalsze rozwijanie pasji dziewczynki – będzie mogła w dalszym ciągu uczestniczyć w zajęciach tańca, które odbywają się dwa razy w tygodniu, a także wziąć udział w zgrupowaniu tanecznym w wakacje.

  • Kuba

   Kuba uczy się w 7 klasie szkoły podstawowej. Z wielkim zapałem trenuje rugby. Obecnie gra w barwach dwóch klubów i został nawet  powołany do reprezentacji Województwa Warmińsko- Mazurskiego w tej dyscyplinie sportu. Chłopiec interesuje się historią i rysowaniem. Jest też świetnym uczniem i lubianym kolegą. Zeszły rok szkolny zakończył ze średnią ocen 4.69.

   Kuba aktywnie włącza się w wolontariat. Angażuje się w organizację lokalnych imprez sportowych i jest stałym wolontariuszem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie. Pochodzi z niezamożnej rodziny wielodzietnej z małej mazurskiej miejscowości.  

  • Lidia

   Lidia jest bardzo zdolną uczennicą III klasy licealnej o profilu biologiczno-chemicznym w Elblągu. W klasie drugiej uzyskała wyjątkowo wysoką średnią – 5,62! Na co dzień wzorowo wypełnia obowiązki szkolne i bardzo dobrze odnajduje się w kontaktach z rówieśnikami. Potrafi przejąć inicjatywę, bierze czynny udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły.

    Najwięcej czasu, poza nauką, poświęca swojej pasji – szachom. Bardzo liczne turnieje krajowe, w których brała udział, były bogate w sukcesy. Lidia sześciokrotnie została medalistką Mistrzostw Polski w szachach, zaś siedmiokrotnie – medalistką Mistrzostw województwa warmińsko-mazurskiego. W tak młodym wieku uzyskała polski tytuł szachowy „kandydata na mistrza krajowego”. Lista turniejów, w których dziewczyna brała udział, jest bardzo długa. To zaledwie kilka, spośród wielu osiągnięć, na przestrzeni 2. ubiegłych lat:

   - VIII Międzynarodowy Festiwal Szachowy, szachy błyskawiczne – I miejsce;

   - Internetowe Mistrzostwa Europy Finał Grupa C 1700-2000 FIDE – klasyfikacja kobiet: III miejsce;

   - Internetowe Mistrzostwa Szkół Ponadpodstawowych w szachach – II miejsce;

   - Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich – V miejsce;

   - VIII Międzynarodowy Turniej Szachowy Pamięci Marii Trafalskiej – I miejsce w kategorii dziewcząt do lat 16.

  • Dawid

   Dawid dał się poznać przez lata nauki w szkole podstawowej jako chłopiec wszechstronnie utalentowany i człowiek wielu zainteresowań. Osiągał doskonałe wyniki we wszystkich przedmiotach szkolnych – ósmą klasę ukończył ze średnią 5,6! Przewodniczył przez trzy lata Samorządowi Szkolnemu. Z dodatkowych osiągnięć należy wymienić udział w konkursie chemicznym przy jednoczesnym udziale w konkursie polonistycznym, zakończonym uzyskaniem tytułu laureata!

   Poważne podejście do nauki i zaangażowanie szkolne nie uniemożliwia Dawidowi rozwoju swoich pozaszkolnych zainteresowań. Dawid tańczy i trenuje akrobatykę. W szkole podstawowej realizował rozszerzony program z chemii. Interesuje się biologią, a zwłaszcza zoologią. Hoduje hobbystycznie papugi i ptaki egzotyczne. Dawid ma za sobą pierwszy projekt stricte naukowy – badanie występowania chomika europejskiego na terenie gminy Dębica.