Nasi stypendyści

  • kryteria formalne
   które muszą spełnić uczniowie

   -> miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 1500 zł

   -> uczeń uzyskał średnią ocen w roku poprzedzającym przyznanie stypendium nie niższą niż: 4,4 w szkole podstawowej, 4,0 w szkole ponadpodstawowej

   -> uczeń złożył kompletny wniosek o stypendium

  • kryteria merytoryczne
   oceniane przez komisje stypendialną

   Kryterium nr 1. Zaangażowanie i aktywność społeczna w ciągu ostatniego roku szkolnego 

   Kryterium nr 2. Osiągnięcia: naukowe, sportowe, artystyczne, w olimpiadach przedmiotowych i tematycznych, w ciągu ostatniego roku szkolnego

  • Eliza

   Eliza jest uczennicą 6 klasy Szkoły Podstawowej. Mimo swojej niepełnosprawności – dziewczynka jest niepełnosprawna ruchowo i od urodzenia porusza się na wózku inwalidzkim – bierze czynny udział w projektach charytatywnych i aktywnie uczestniczy w akcjach na rzecz niepełnosprawnych na terenie szkoły jak i poza nią. Bardzo interesuje się szermierką na wózkach i wspiera swoją postawą aktywność osób z niepełnosprawnością ruchową.

   Stypendium jest jej bardzo potrzebne ponieważ rodzina Elizy znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej wynikającej ze stanu zdrowia jej mamy, która jest po przeszczepie nerki. Jedynym źródłem utrzymania rodziny jest zasiłek opiekuńczy.

  • Dominik

   Dominik jest uczniem VI klasy liceum plastycznego. Bardzo dobrze się uczy. W roku szkolnym 2018/19 otrzymał średnią 5,18. Dominik jest wyjątkowo zdolny. Rysuje, maluje, interesuje się także różnymi technikami graficznymi, rzeźbą oraz projektowaniem i szyciem odzieży. Już teraz odnosi pierwsze sukcesy. W 2018 roku został laureatem Olimpiady Artystycznej w sekcji "historia sztuki". Otrzymał także wyróżnienia w wielu konkursach, m.in. w konkursie "Znak, symbol, metafora", w konkursie ku pamięci twórczości Stanisława Horno-Popławskiego. Otrzymał również II miejsce w międzynarodowym konkursie plastycznym "Portret Rodzinny". Dominik bierze także udział w szkolnym kole teatralnym. Chłopiec dzięki stypendium będzie mógł zakupić potrzebne mu materiały plastyczne, w szczególności farby, pędzle i płótna. Dominik marzy również o tablecie graficznym, który pomógłby mu rozwijać jego talenty.

  • Agata

   Agata jest uczennicą 3 klasy liceum. Mieszka w małej miejscowości. Uczy się doskonale - poprzedni rok szkolny ukończyła ze średnią ocen 5,2. Po maturze, która czeka ją za kilka miesięcy planuje rozpocząć studia prawnicze. Agata to dusza humanisty, brała udział w wielu konkursach tematycznych (polonistycznym, historycznym, z wiedzy o społeczeństwie, anglistycznym), a także olimpiadach przedmiotowych (Polonistycznej, Wiedzy o Prawie, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym).

   Agata angażuje się również w działania społeczne - była wolontariuszką w trakcie wielu lokalnych akcji, w tym świątecznych zbiórek żywności, szkolnych zbiórek na rzecz stypendiów szkolnych oraz charytatywnego pikniku rodzinnego. Agata sama o sobie, w złożonym wniosku o stypendium pisze: “Mam duże ambicje i jeszcze więcej chęci, żeby je realizować krok po kroku. Jestem także otwarta na ludzi, lubię ich poznawać i im pomagać. Wychodzę z założenia, że dobro wraca.”

  • Marcin

   Marcin jest uczniem czwartej klasy technikum. Pochodzi z rolniczej rodziny, utrzymującej się z sadownictwa. Marcin dał się poznać w szkole jako osoba bardzo pracowita i sumienna. Już trzy razy z rzędu kończył rok szkolny z wyróżnieniem. Mimo, że codziennie dojeżdża do szkoły z innej miejscowości, ma bardzo wysoką frekwencję i jest dobrze przygotowany do zajęć.

   Jego szkolne zaangażowanie przejawia się także udziałem w konkursach przedmiotowych. Marcin jest finalistą Olimpiady Innowacji Technicznych oraz złotym medalistą Międzynarodowych Targów Innowacji i Wynalazczości Intarg Katowice 2019.

   Dodatkowo Marcin dwa razy w tygodniu trenuje piłkę nożną, działa aktywnie na terenie swojej parafii oraz w Ochotniczej Straży Pożarnej.

   „Stypendium pomoże mi w dalszej samorealizacji oraz kontynuowaniu nauki w technikum elektronicznym” - mówi Marcin.

  • Marcelina

   Marcelina jest uczennicą klasy VI szkoły podstawowej. Jest bardzo rzetelną, życzliwą i koleżeńską dziewczynką. Osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce, rok temu zdobyła średnią ocen 5,83. Udziela się społecznie, działa w samorządzie klasowym oraz harcerstwie. Niedawno zaczęła trenować tenisa ziemnego i już osiąga pierwsze sukcesy.

   W ostatnim też czasie zainteresowała się grą na gitarze i na razie samodzielnie uczy się tej umiejętności. Bardzo liczy na środki finansowe ze stypendium, które pomogą jej na zakup odzieży i sprzętu do tenisa ziemnego, opłacenie kosztów lekcji nauki gry na gitarze, obozu harcerskiego i sportowego.

  • Dawid

   Dawid jest uczniem piątej klasy szkoły podstawowej w Kudowie Zdroju. Pasjonuje się informatyką i robotyką. Uczęszcza na zajęcia dodatkowe z programowania prowadzone przez miejską bibliotekę publiczną. Programowane przez niego gry komputerowe prezentowane były na forum szkoły i spotkały się z ogromnym zainteresowaniem i aprobatą. Dawid już dwukrotnie nagrodzony był wyróżnieniem w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny, otrzymał też I miejsce w szkolnym konkursie "Mały Talent".

   Dawid od 6 lat uczestniczy w treningach teakwondo organizowanych przez miejski klub sportowy, jest ministrantem, przewodniczącym samorządu klasowego i aktywnie angażuje się w redagowanie gazetki szkolnej oraz wolontariat.

   Chłopiec pochodzi z niezamożnej rodziny i stypendium jest dla niego bardzo ważne, aby móc rozwijać talenty i pasję informatyczną. Otrzymane w tym roku stypendium chce przeznaczyć na zakup sprzętu sportowego (rękawic oraz ochraniaczy na nogi), dodatkowe lekcje z języka angielskiego, kurs programowania i fachową literaturę informatyczną.

  • Irmina

   Irmina jest uczennicą II klasy liceum. Wychowuje ją samotnie niepełnosprawna ciocia, która utrzymuje się jedynie ze skromnej emerytury. Irmina bardzo pragnie odmienić swój los, dlatego jest bardzo pilną uczennicą. Interesuje się biologią, językami obcymi, teatrem i rysunkiem. Aktualnie przygotowuje się do olimpiady biologicznej i językowej. Irmina swój wolny czas poświęca potrzebującym. Jest wolontariuszką w PCK, odwiedza domy dziecka i organizuje kiermasze dobroczynne.

  • Mateusz

   Mateusz jest uczniem pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego. Do szkoły dojeżdża z niewielkiej miejscowości oddalonej około 20 km. Choć pochodzi z niezamożnej rodziny, wyróżnia się wśród rówieśników osiągnięciami naukowymi, artystycznymi, a także determinacją i pracowitością. W zeszłym roku uzyskał średnią ocen 5,61 i jest finalistą olimpiady matematycznej i chemicznej.    

   Mateusz uczy się także w szkole muzycznej i gra na saksofonie w gminnej orkiestrze dętej w Kurowie. Jest również lektorem w swojej parafii. Stypendium planuje przeznaczyć na dojazdy do szkoły muzycznej, zajęcia wokalne i potrzebne dodatkowe materiały do nauki matematyki i chemii.

  • Natalia

   Natalia jest uczennicą piątej klasy szkoły podstawowej. Pasją Natalii jest łyżwiarstwo figurowe. Należy do klubu łyżwiarstwa synchronicznego i osiąga już pierwsze sukcesy krajowe i międzynarodowe. Udało jej się wystartować w największych międzynarodowych zawodach łyżwiarskich w Budapeszcie. Pomimo ogromnego wysiłku włożonego w sport Natalia dobrze się uczy i angażuje w życie szkoły. Działa w szkolnym klubie wolontariusza. Jest wyjątkowo zdyscyplinowana i pracowita. Treningi, wyjazdy na zawody i sprzęt dużo kosztują. Rodzice Natalii nie są zamożnymi osobami, dlatego stypendium jest dla Natalii bardzo ważne.

  • Szymon

   Szymon jest uczniem szóstej klasy szkoły podstawowej. Świetnie się uczy, a zeszły rok szkolny ukończył z wyróżnieniem. Szymon z powodzeniem rozwija swoje pasje artystyczne. intensywnie uczy się tańczyć hip hop, chodzi na zajęcia teatralne, a także śpiewa w zespole szkolnym. Bardzo lubi uczyć się też języka angielskiego, a w zeszłym roku otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie leksykalnym z języka angielskiego MEMORY MASTER. Szymona wychowuje tylko mama i nie stać jej na pokrycie wszystkich wydatków związanych z rozwojem swojego syna. Stypendium Szymon chciałby przeznaczyć na dodatkowe lekcje angielskiego i zakup roweru, którym mógłby dojeżdżać do szkoły i na zajęcia dodatkowe.

  • Lidia

   Lidia jest uczennicą 1 klasy liceum ogólnokształcącego. Głównym zainteresowaniem Lidii są szachy. Jest sześciokrotną medalistką mistrzostw Polski w szachach i w przyszłości planuje rozwijać karierę szachową, a także zostać trenerem w tej dyscyplinie. Jest też wyjątkowo zainteresowana przedmiotami przyrodniczymi. W zeszłym roku była najlepszą chemiczką w swojej szkole. Brała też udział w konkursie kuratoryjnym z biologii i chemii. Reprezentowała też swoją szkołę w trakcie debaty pt. „Czy brak wody na świecie jest problemem który nas dotyczy” i wzięła udział w rejonowym etapie olimpiady PCK.  Aktywnie angażuje się w szkolny wolontariat, biorąc udział w wielu akcjach społecznych na terenie swojej szkoły i miasta. 

  • Antoni

   Antek chodzi do 6 klasy szkoły podstawowej. Pochodzi z wielodzietnej (ma troje braci) i niezamożnej rodziny, której trudno jest zaspokoić wszystkie potrzeby swoich dzieci.

   Mimo przeciwności losu jest to chłopiec bardzo zaangażowany w życie szkoły i społeczności lokalnej. Jest przewodniczącym klasy, aktywnym ministrantem oraz działa we wspólnocie dziecięcej przy parafii. Antek jest obiecującym sportowcem. Reprezentuje szkołę w licznych zawodach: piłka nożna, koszykowa, ręczna, biegi przełajowe. Za swoje osiągnięcia sportowe  otrzymał w 2018 roku wyróżnienie od Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka, a także został powołany do Kadry Ciechanowsko-Ostrołęckiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

   Mimo napiętego grafiku treningowego chłopiec bardzo chętnie angażuje się w wiele akcji społecznych i charytatywnych w szkole i w swojej miejscowości. Bierze udział w różnych konkursach, zdobywając wysokie miejsca m.in. III miejsce w Konkursie Recytatorskim, II miejsce w Konkursie o Losach Patrona Szkoły, wyróżnienie w konkursie plastycznym "Portret Józefa Piłsudskiego". 

   Otrzymane stypendium rodzice planują przeznaczyć na obóz sportowy dla Antka, dodatkowe treningi oraz sprzęt sportowy niezbędny dla jego rozwoju.