Dlaczego warto?

  • Franciszek Pieczka
   ambasador programu Stypendia św. Mikołaja

   Stypendia są bardzo potrzebne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy rozwarstwienie ekonomiczne jest tak ogromne. Dzieci z biednych rodzin, nawet jeżeli są zdolne, nie pójdą dalej się uczyć. Nasze państwo nie jest zbyt prężne we wspieraniu słabszych. Trzeba wyrównać te szanse i pomagać jak kto może. Nie trzeba fundować całego stypendium, ale gdyby tak skrzyknęło się parę osób to wtedy grosz do grosza i uzbiera się spora sumka. Z całego serca popieram program Stypendia św. Mikołaja!

   Zobacz kto jeszcze popiera program Stypendia św. Mikołaja

  • Małgorzata Kożuchowska
   ambasador programu Stypendia św. Mikołaja

   Żyjemy w czasach kiedy każdy jest skupiony przede wszystkim na sobie, a ten program stypendialny zwraca uwagę na potrzeby innych i to mi się w nim podoba. Przypomina o tym, że sami kiedyś byliśmy młodzi i choć nasz start w dorosłe życie nie był łatwy, to dziś mamy już wykształcenie, pracę, karierę. Dziś młodzi ambitni ludzie walczą o swoją szansę, chcą coś w życiu osiągnąć, ale nierzadko ograniczenia finansowe to uniemożliwiają. Chcę to zmienić i pomóc im wspierając Program Stypendia św. Mikołaja.

   Zobacz kto jeszcze popiera program Stypendia św. Mikołaja

  • Edyta Jungowska
   ambasador programu Stypendia św. Mikołaja

   Powinno się wspierać ludzi, którzy są utalentowani. Myślę, że Stypendia św. Mikołaja to bardzo ważny program. Świetna idea, która uświadamia, że nawet niewielkie wsparcie finansowe od pojedynczych osób, gdy solidarnie zbiorą się w grupę, może być nieoceniona pomocą.

   Zobacz kto jeszcze popiera program Stypendia św. Mikołaja

  • Artur Andrus
   ambasador programu Stypendia św. Mikołaja

   Każdy powinien sobie przypomnieć czy w życiu nie zaznał czegoś dobrego od kogoś innego. Jeżeli tak, to powinien też zwrócić uwagę na fakt czy on komuś innemu pomógł już w jakiś sposób. Czy odpłacił dobrocią za to co otrzymał. Program stypendialny Stypendia św. Mikołaja daje mu ku temu wielką szansę. Oczywiście, że najlepiej, żeby nie było potrzeby takich stypendiów, żeby każdego było stać na studiowanie tam gdzie chce, ale to jest fikcja. Ten program może pomóc integrować się ze swoją dawną szkołą czy uczelnią. Może też dać szansę na odpłacenie za coś, co się dostało.

   Zobacz kto jeszcze popiera program Stypendia św. Mikołaja

  • Monika Bodnar
   koordynatorka programu i dyrektor Zespołu Szkół im. ks. prałata Tadeusza Dłubacza w Birczy

   "Idea tego przedsięwzięcia wpisuje się w program wychowawczy, przyczynia się do rozwijania wolontariatu, pomaga szkołom poznawać środowisko uczniów, pozyskiwać sponsorów, przyjaciół i sympatyków. Darczyńcy wspierający ten program obserwują sukcesy uczniów, a dzięki temu mają poczucie, że są ich współautorami. Często otrzymują w zamian wiele serdeczności, ciepła, a satysfakcja z robienia czegoś dla innych jest dla nich wielką nagrodą za dobre serce."

  • Marek Pedyński
   zastępca dyrektora Zespołu Szkół w Połańcu

   "Moja szkoła uczestniczy w programie stypendialnym od chwili jego startu - wiele lat temu. Decyzja o przystąpieniu do tego projektu była trafna. Wsparliśmy kilkudziesięciu młodych ludzi, zawsze stawiając na takie osoby, które nie tylko biorą, ale też dają coś od siebie. Myślę, że wartością dodaną Stypendiów św. Mikołaja jest właśnie nauka dzielenia się dobrem. To fantastyczne doświadczenie dla każdego, kto uczestniczy w tym wielkim dziele"

  • Barbara Sałosz
   koordynatorka programu i wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustrzykach Dolnych

   "Udział w programie powoduje zmianę w nastawieniu ludzi do samych siebie i otaczającego świata. Dzięki aktywnemu zaangażowaniu się w akcje młodzi stają się agentami społecznej zmiany. Docenione dzieci i młodzież są dla innych wzorem do naśladowania. Udział uczniów pokazuje, że można skutecznie działać na rzecz poprawy życia swojej rodziny czy swojej szkoły, oraz że można skutecznie pracować w środowisku lokalnym."

    

    

  • Jagoda Niedzballa
   koordynator programu w szkole podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach

   "Program stypendialny prowadzony przez Fundację Świętego Mikołaja daje nam niesamowitego "kopa" do działania. Daje rodzicom, nauczycielom oraz lokalnej społeczności poczucie wspólnoty w dążeniu do najważniejszych celów, czyli rozwoju i spełnianiu marzeń naszych podopiecznych. Jesteśmy Państwu ogromnie wdzięczni za to wsparcie!" 

  • Z listów od szkolnych koordynatorów:

   "Jako opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu chętnie podejmuję zadania, które wnoszą w życie innych coś pozytywnego. Wielu uczniów naszej szkoły boryka się z ogromnymi trudnościami natury finansowej. Dzięki współpracy z Fundacją Św. Mikołaja mogą choć na chwilę zapomnieć o problemach, rozwijać swoje pasje, zdolności. A to ma dla mnie największą wartość."

  • "Chciałam pomóc ubogim i zdolnym uczniom, którzy w małym wiejskim środowisku mają mniejsze szanse na rozwój niż ich rówieśnicy z miasta."

  • "Podziwiam działania Fundacji Św. Mikołaja od dawna i uważam je za spójne z wyznawanymi przeze mnie wartościami."

  • "Jestem koordynatorem od około 8 lat, bo to jest rzeczywista pomoc dzieciom. Jesteście rzeczywiście dla dzieci i pomagacie im w każdy możliwy sposób. (…) Zawsze nas wspieracie. Zmieniacie życie dzieci biedniejszych i otwieracie im możliwości, których bez stypendiów by nie mieli."

    

  • "Lubię kontakt z młodzieżą, widzę potrzebę nagradzania tych, którzy na to zasługują. Chcę się też rozwijać jako nauczyciel; chcę motywować młodzież do działania, lubię być aktywna i czuć się potrzebna."

  • "Uważam że pomysł jest wspaniały! Trzeba z niego korzystać, ponieważ daje wolontariuszom poczucie, iż są potrzebni i robią coś dobrego dla szkolnej społeczności. Stypendystom daje możliwości realizacji swoich pasji."