"Był to najpiękniejszy czas w moim życiu.” Sprawozdanie z 4. edycji Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja

W trakcie 4. edycji Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja zrealizowanych zostało 25 przedsięwzięć w społecznościach lokalnych (część projektów prowadzonych było indywidualnie, a część w zespołach dwuosobowych).  

2g
W czwartej edycji naszego programu dla młodzieży, realizowanego w 2018 roku, wzięło udział 31 osób z całej Polski.

UCZESTNICY 4. EDYCJI AKADEMII LIDERÓW FUNDACJI ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA:

Zuzanna Patora z Łodzi poprowadziła projekt edukacyjny o życiu i twórczości Zbigniewa Herberta pt. „Zbigniew Herbert - Poeta
i Obywatel”. Zorganizowała Tydzień Herberta, który odbył się w XXI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. Uczniowie szkoły mieli okazję wziąć udział w lekcjach na temat życia i twórczości Zbigniewa Herberta, uczestniczyć w debacie oksfordzkiej, na którą zaproszono panią profesor Uniwersytetu Łódzkiego, a także wziąć udział w spotkaniu z aktorem Teatru Powszechnego w Łodzi
a zarazem absolwentem XXI LO -  Arkadiuszem Wójcikiem. Zuzia zorganizowała również konkurs plastyczny i konkurs poetycki, w ramach którego uczniowie nadsyłali autorskie wiersze inspirowane twórczością Herberta. Zuzia w przyszłości chciałaby zostać aktorką. 

Jakub Chyliński z Puław prowadził projekt „Talita Khum – Obudźmy radość!”, w ramach którego zorganizował przy swojej parafii dwa wyjątkowe koncerty. Były to koncerty o charakterze ewangelizacyjnym, które prócz części artystycznej połączone były ze spotkaniami dyskusyjnymi, modlitwą i dzieleniem się świadectwem wiary. W koncertach wzięło udział prawie 400 osób. Kuba poprowadził również dużą całodzienną imprezę ewangelizacyjną, w której wzięło udział 2800 osób. Kuba jest wyjątkowo radosną, energetyczną i zaangażowaną osobą.

Weronika Niewiadomska z Łęczycy prowadziła projekt „W rytmie serca”, w ramach którego postawiła sobie cel nauczenia mieszkańców swojego miasta jak dbać o zdrowie i zapobiegać chorobom układu krążenia. Udało jej się zarówno poprowadzić spotkania z ekspertami, szkolenie z pierwszej pomocy, zajęcia sportowe oraz konkurs wiedzy o chorobach serca dla licealistów
i konkurs plastyczny dla uczniów z najmłodszych klas. Marzeniem Weroniki jest pójście na studia medyczne.

Wojciech Bardziński z Przemyśla postanowił zorganizować akcję samopomocy szkolnej pt. „Łyk wiedzy”, w ramach której starsi uczniowie pod przewodnictwem Wojtka uczyli młodszych jak skutecznie się uczyć. W dwóch szkołach w Przemyślu odbyła się seria warsztatów. Wojtek przystępując do Akademii Liderów był wyjątkowo nieśmiałą i niepewną siebie osobą. W ramach trwania naszego programu mogliśmy obserwować ogromną zmianę, którą przeszedł.  

Aleksandra Bąkowska ze Słupcy chciała przybliżyć mieszkańcom jej miejscowości wiedzę o życiu i działalności Ireny Sendlerowej. Aby osiągnąć ten cel Ola wraz z grupą wolontariuszy przeprowadziła szereg działań: zorganizowała sondę uliczną
w Słupcy, wykład, pokaz filmu, warsztaty, wycieczkę edukacyjną do Chełmna, kawiarenkę szkolną oraz konkurs plastyczno-literacki.

Wojciech Ćwikowski i Paweł Janik w ramach projektu „Teatrożercy” zorganizowali amatorską młodzieżową grupę teatralną, która przygotowała dwa programy artystyczne poświęcone postaciom historycznym. Przedstawienia zostały wystawione w sześciu szkołach i jednym szpitalu.

Piotrek Tran Vinh Do – z pochodzenia Wietnamczyk, urodzony i wychowany w Polsce, zakochany w swoim rodzinnym mieście – Łodzi. W projekcie „Z miłością do Łodzi nam do twarzy” postanowił zainteresować uczniów ze swojego liceum historią Łodzi oraz ukazać im piękno tego miasta. Tran Vinh zorganizował cykl prezentacji i debat, podczas których uczniowie dyskutowali na temat Łodzi.W ramach projektu odbyło się również czytanie łódzkich legend i bajek uczniom szkół podstawowych oraz prezentacja tablicy przestawiającej najciekawsze zabytki i murale w mieście. Piotrek Tran Vinh zorganizował także grę miejską "Śladami Fabrykantów", która przybliżyła uczniom informacje o łódzkich fabrykach.

Wojciech Fokczyński z Lublińca zrealizował projekt „Lubliniec – miasto wielu historii”, którego celem było zainteresowanie młodych mieszkańców Lublińca historią tego miasta. Wojciech wraz z zespołem wolontariuszy zorganizował wykłady i warsztaty przybliżające wiedzę na temat historii Lublińca oraz festiwal historycznych i strategicznych gier planszowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Mieli oni również okazję zwiedzić Muzeum Edyty Stein w Lublińcu oraz wziąć udział w zwiedzaniu miasta.

Paweł Jochymczyk z Sosnowca zrealizował projekt „Nasza wspólna historia”, którego celem było ukazanie mieszkańcom Sosnowca historii Solidarności zarysowanej w lokalnym kontekście. Paweł zorganizował wykłady i spotkania z historykami dotyczące historii Solidarności w województwie śląskim, w szczególności w rejonie śląsko-dąbrowskim oraz wystawę na temat wprowadzenia stanu wojennego w województwie śląskim.

O Marku Kiełpinskim z Bydgoszczy można śmiało powiedzieć, że jest lokalnym patriotą. W ramach Akademii Liderów zrealizował projekt „Bydgoszcz – moja mała ojczyzna”. Projekt był adresowany do uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Miał on na celu wzmocnienie poczucia tożsamości i patriotyzmu lokalnego u uczniów tej szkoły. W ramach projektu odbyły się spotkanie z doktor Ewą Puls na temat szkolnictwa bydgoskiego międzywojnia, wystawy oraz wycieczki edukacyjne, a także historyczna gra miejska i konkurs wiedzy o Bydgoszczy.

Małgorzata Kuśmierczyk ze wsi Żórawina pod Wrocławiem zrealizowała projekt „Porozmawiajmy o Niej”, którego głównym celem było szerzenie lokalnego patriotyzmu i edukacja historyczna. W jego ramach Małgosia zorganizowała szkolenie z umiejętności prowadzenia debat oraz debatę oksfordzką w Gimnazjum w Żórawinie na temat odzyskania przez Polskę niepodległości.

Laura Piontek i Julia Macha z Opola zrealizowały projekt pt. „Kobieta 2018”, którego celem było upamiętnienie przyznania praw wyborczych kobietom w Polsce w 1918 roku. Projekt dostarczył jego odbiorcom wiedzę na temat historii Polek. Laura i Julia zorganizowały debaty i wykłady, koncert oraz konkurs.

Patrycja Mularczyk i Dawid Sobański z Ostrowa Wielkopolskiego zrealizowali projekt „Triumf Wielkopolski”, który miał na celu zainteresowanie historią dzieci i młodzież mieszkającą w Ostrowie Wielkopolskim i okolicach. Patrycja i Dawid przedstawili w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim oraz w Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim prezentację na temat Powstania Wielkopolskiego. Ponadto zorganizowali i przeprowadzili we wspomnianym liceum historyczną grę miejską, a w Taczanowie zorganizowali również quiz wiedzy historycznej oraz konkurs plastyczny dla uczniów szkoły. W dniu podsumowania projektu Dawid i Patrycja wraz z całą społecznością szkolną zasadzili pamiątkowy Dąb Niepodległości.

Kinga Niemiec z Rzeszowa zrealizowała projekt „Ja i dziadkowie na wspólnej ścieżce”, którego celem było wzmocnienie więzi międzypokoleniowych. W jego ramach Kinga zorganizowała konkurs plastyczny dla dzieci ze szkoły podstawowej, koncert, mini pokaz mody oraz warsztaty połączone z panelem dyskusyjnym dla seniorów i młodzieży.

Sebastian Niźnik z Huciska zorganizował piknik patriotyczny "Młodzi dla Niepodległej", na który zaprosił uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, rodziców oraz wszystkich mieszkańców Leżajska i okolic. W wydarzeniu wzięło udział ok. 1700 osób. W ramach ochodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Sebastian zorganizował również paradę patriotyczną, która przeszła ulicami Leżajska, odsłonięcie pamiątkowej tablicy, pokaz strzelecki i strażacki, naukę musztry, konkurs "Życzenia dla Polski" i koncert piosenek XX-lecia międzywojennego w wykonaniu aktorów Tatru Muzycznego "Broadway".

Marcelina Nowak ze Słupcy zrealizowała projekt pt. „O obrotach sfer niebieskich”, który dotyczył życia i odkryć jednego z największych Polaków, Mikołaja Kopernika. W ramach tego projektu Marcelina wraz z wolontariuszami zorganizowała pięć warsztatów i pięć konkursów tematycznych. Zaplanowała również wernisaż zwycięzkich prac nadesłanych na konkurs fotograficzny "Niebo nocą" oraz szkolną kawiarenkę.

Julia Nowak z Zawiercia zrealizowała projekt historyczny pt. „100 drzew na 100-lecie niepodległości”.  Jego celem było uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez aktywną współpracę wielu grup wiekowych i społecznych powiatu zawierciańskiego w województwie śląskim. W dniu finału w jednym miejscu zgromadziło się ponad 500 uczestników akcji. Nastąpiło wtedy uroczyste rozdanie 100 sadzonek dębów, które zostały zasadzone w 10 gminach powiatu. Julia była odpowiedzialna za organizację całego wydarzenia. O działaniach w ramach projektu informowała również na bieżąco w mediach społecznościowych.

Kinga Olejarczyk i Jakub Zawadzki z Jedlni-Letniska zrealizowali projekt „Możesz więcej”, który miał na celu wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich oraz zwiększenie  zaangażowania uczniów lokalnych szkół podstawowych i gimnazjów w życie publiczne. W ramach realizacji projektu Kinga i Kuba zorganizowali i częściowo przeprowadzili warsztaty kompetencji miękkich obejmujące: wystąpienia publiczne, pracę w zespole oraz umiejętność kulturalnej dyskusji z zastosowaniem zasad debaty oksfordzkiej.

Kamil Oleszkiewicz i Paweł Urzenitzok z Bytomia zrealizowali projekt. „Obudzimy lwa!”, którego głównym celem było obudzenie w mieszkańcach Bytomia poczucia dumy z przynależności do wspólnoty lokalnej, aktywizacja społeczności i edukacja historyczna. Kamil i Paweł zorganizowali, przy zaangażowaniu wielu instytucji i przedsiębiorstw serię warsztatów dla dzieci, prelekcję na temat historii pomnika Lwa Śpiącego, debatę na temat roli symboli w kształtowaniu tożsamości obywatelskiej oraz bicie rekordu Polski w ryczeniu jak Lew na bytomskim rynku. Czynny udział w wydarzeniach wzięło udział ponad 2500 osób.

Agnieszka Piontek i Joanna Szymik z Żor zrealizowały projekt „Wspomnień czar”, którego celem było uświadomienie mieszkańcom Żor faktu, że coroczne Święto Ogniowe to nie tylko powierzchowne atrakcje, lecz przede wszystkim głęboko zakorzeniona lokalna tradycja. Agnieszka Piontek i Joanna Szymik zrealizowały ten cel poprzez zorganizowanie spotkań, konkursów oraz historycznej gry miejskiej.

Krzysztof Polak z wsi Fasty pod Białymstokiem zrealizował projekt „Druhowie są wśród nas”, którego celem było pokazanie harcerstwa jako wartościowej propozycji spędzania wolnego czasu dla młodego pokolenia. Krzysztof zorganizował zajęcia z pierwszej pomocy skierowane do młodzieży, które przeprowadzili harcerze oraz grę patrolową.

Grzegorz Pozorski zrealizował projekt „Liga Mówców”, w ramach którego  zorganizował dwanaście spotkań dla młodzieży licealnej z Gdańska, chcącej rozwijać swoje umiejętności sceniczne i liderskie. Uczestnicy spotkań tematycznych mieli okazję poznać doświadczonych mówców oraz pracować warsztatowo i oswajać się ze sceną. Grzegorz początkowo prowadził spotkania otwarte, z których wyłoniła się potem grupa zaangażowanych uczestników Ligi Mówców. W czasie trwania projektu Grzegorz tworzył również grafiki informujące o poszczególnych wydarzeniach.

Marcin Pyza z Sadowia zasługuje na miano lokalnego patrioty. Angażuje się w Młodzieżową Radę Gminy Sadowie, a w ramach Akademii Liderów zrealizował projekt „Cudze chwalicie – Sadowia nie znacie”. Jako cel postawił sobie zwiększenie świadomości na temat historii gminy Sadowie wśród młodzieży i dorosłych - mieszkańców tej gminy oraz zachęcenie ich do jej dalszego poznawania. Marcin powyższe cele zrealizował poprzez zorganizowanie cyklu trzech spotkań na temat historii gminy Sadowie z lokalnym historykiem i regionalistą, jak również poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego i plastycznego.

Anastazja Solarz z Niekłania Wielkiego przeprowadziła projekt pt. „Niekłański pamiętnik – powrót do przyszłości”. W jego ramach Anastazja zorganizowała warsztaty malarskie, w których wzięli udział uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Niekłaniu Wielkim oraz spotkanie dla dzieci z zerówki na temat urokliwych miejsc znajdujących się w okolicy Niekłania. Zwieńczeniem projektu był uroczysty koncert w Kościele pw. św. Wawrzyńca w Niekłaniu Wielkim, podczas którego zostały wykonane nigdy nie wydane piosenki Róży Lubomirskiej z domu Broel-Plater, krewnej założyciela Niekłania, hrabiego Platera.

Wiktoria Strzelecka z Pabianic przeprowadziła projekt Stokrotka (ten kwiat jest symbolem walki z depresją). Celem projektu było uświadomienie mieszkańcom Pabianic, jakie są objawy depresji oraz jak można pomóc osobom bliskim cierpiącym na tę chorobę. W jego ramach Wiktoria zorganizowała w swojej szkole spotkanie, na którą zaprosiła równieśników. Uczestnicy spotkania otrzymali rzetelną wiedzę na temat depresji i dowiedzieli się, jak można jej zapobiec.

Dzięki Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja udało się  wesprzeć w 2018 roku rozwój 31 wyjątkowych młodych osób z całej Polski. Uczestnicy wyposażeni zostali w wiedzę i kompetencje potrzebne do przyjmowania roli liderów zmian w swoim otoczeniu, przewodzeniu grupie ludzi oraz odpowiedzialnego realizowania projektów o charakterze społecznym i historycznym. Jesteśmy przekonani, że mogliśmy wpłynąć pozytywnie nie tylko na rozwój  umiejętności, ale także charakterów wielu osób, które w przyszłości staną się kołami zamachowymi zmian w swoich gminach, miastach, a może nawet i całej Polsce. Wśród uczestników Akademii nawiązane zostały również znajomości i przyjaźnie na wiele lat, a więc stworzona została sieć młodych społeczników z pasją. 

„Akademia Liderów daje szansę odkrywania siebie i drugiego człowieka. Dostrzeżenie jego potrzeb ale i możliwości. Przede wszystkim Akademia uczy jak na te potrzeby skutecznie i z troską odpowiedzieć.  Dziękuję.”-  Sebastian Niźnik z Leżajska

„Dzięki Akademii Liderów poznałam wspaniałych ludzi. Dało mi to wiele możliwości. Pokazało mi moje słabe i mocne strony. Otworzyło na nowe rozwiązania. Doceniam szansę, którą dostałam, to ogromny prezent, bagaż zaufania, którym zostałam obdarzona. Nie jestem w stanie wyrazić swojej wdzięczności.” - Weronika Niewiadomska z Łęczycy

„Akademia Liderów nie tylko nauczyła mnie prowadzenia projektów społecznych i pokazała także, że to jak świat będzie wyglądał w przyszłości zależy tylko od nas. Akademia to szansa na zmianę siebie oraz otoczenia - mama nadzieję, że ją wykorzystam. Akademia dała mi znajomości i niezapomniane wspomnienia i wiedzę. Zmieniła również sposób postrzegania przez mnie świata. Mam nadzieję, że kontakt z fundacją nie skończy się po szkole zimowej. Dziękuję.” - Wojtek Fokczyński z Lublińca

„Dzięki Akademii Liderów poznałam wiele wartościowych ludzi, mogłam nauczyć się nowych, ciekawych rzeczy, które na pewno wykorzystam w przyszłości. Był to najpiękniejszy czas w moim życiu. Dziękuję.”-  Julia Nowak z Zawiercia

Chcesz pomóc? Przekaż darowiznę: Fundacja Świętego Mikołaja, nr konta 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem „darowizna na Akademię Liderów”.

Z całego serca dziękujemy za pomoc wszystkim Darczyńcom.

Sprawozdanie z 4. edycji Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja.
Podsumowanie 4 edycji Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja.
pdf
1.8 MB

Podaruj stypendium ❤

Jednorazowo
Co miesiąc
zima 15 v4
Chcę podarować stypendium dziecku z niezamożnej rodziny i wpłacam
20 zł
lato 1 v5
Chcę zostać patronem rocznego stypendium dla zdolnego dziecka, więc wpłacam
2000 zł
lato 7 v5
Wpłacam na miesięczne stypendium edukacyjne dla dziecka w potrzebie w wysokości
200 zł
Operator płatności - Przelewy24
Przyjaciele Fundacji Świętego Mikołaja:
darczyncy indywidualni v2
Program 3 PR
dar serca wersja podstawowa
NIW PROO v2
LOGOTYPY POWER v2
Fundacja ARP rgb v2
logotypMSZ A kolor
logo IG
islogo
tvp info male
orange
Lapka 34
PLAY S
LogoTM
PLUS logo nowe2010
Wargacka Sonia Colouredlogo 07
T Logo bez Sloganu B+M 1
2
muzeum powstania warszawskiego
dar serca wersja podstawowa v2
Fundacja ARP rgb
frse v2
LOGO LIBRUS poziome duze v2
OCEN.logotyp na www
bialy prostokat v2
sks
promark serwis R
KMS logoOpt
logo sage
accenture logo
kantar
Logo white JPEG TAK
widoczni logo
IKEA
C F logo
77production v3
zpapieru 01
aria logo1
logovgi
bos bank
bos fundacja
komitet pomocy dzieciom polskim
Brewa logotyp
Filia czarny 300
3.2 CA Together supported by CA Foundation Logo
IMAS Logo 884 456px
zabawki STORMER logo
logo majewski v2
dyrektor szkoly winieta
Polskie radio logo
logo radio lodz
Logo Polskie Radio Olsztyn
pik
logo radio lublin
logo radio rzeszow
111 154741892710
logo radio new
logo v2
logo PRK
Radio Szczecin logotyp
banner kampus
radio centrum logo czarne 01
logo muzyczne radio