FAQ

  • Misją Fundacji jest rozumieć i pomagać. Od 25 lat pod imieniem naszego patrona, Świętego Mikołaja, pomagamy dzieciom. Jesteśmy ekspertami od wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Pomagamy systemowo we współpracy z licznymi partnerami.

   Obecnie naszym najważniejszym programem są Stypendia św. Mikołaja. Celem programu jest wsparcie w rozwoju uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych osiągających dobre wyniki w nauce, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym, i którzy swoją postawą i działaniami promują aktywność na rzecz szeroko pojętego społeczeństwa lokalnego. Comiesięczne stypendia na cele edukacyjne otrzymują zdolni uczniowie z niezamożnych rodzin, którzy nie tylko osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, ale także pomagają innym. W czasie pandemii prowadziliśmy akcję "Komputer od Świętego Mikołaja", w ramach której przekazaliśmy ponad 400 dzieciom zagrożonym wykluczeniem edukacyjnym komputery do nauki zdalnej, aby mogły dalej uczyć się i brać udział w zdalnych lekcjach.

   W ramach kolejnego programu fundacji – Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja, każdego roku młodzież ze szkół średnich uczy się planowania i zarządzania projektami społecznymi poprzez realizację autorskich inicjatyw w społecznościach lokalnych. Już niemal 250 młodych ludzi ze wsi, miasteczek i miast z terenu całej Polski zrealizowało swoje projekty i zaangażowało w nie setki rówieśników i mieszkańców swoich miejscowości. 

   W 2018 roku uruchomiliśmy nasz pierwszy program zagraniczny - pomoc dzieciom z Aleppo w Syrii. Rok później rozpoczęliśmy pomoc w Mariupolu na wschodzie Ukrainy. Od tego czasu nieprzerwanie udzielamy pomocy syryjskim i ukraińskim dzieciom.

   Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. rozszerzyliśmy natychmiast działania pomocowe także na te ukraińskie dzieci, które w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia trafiły do naszego kraju i uruchomiliśmy ogólnopolski projekt Przystań Świętego Mikołaja. Przyznaliśmy także stypendia szczególnie uzdolnionym ukraińskim dzieciom uczącym się obecnie w Polsce. We współpracy z partnerem lokalnym otworzyliśmy również Świetlicę Świętego Mikołaja w Iwano-Frankiwsku.

   Od początku 2022 r. prowadzimy także program pomocy psychologicznej dla dzieci z Polski, Syrii i Ukrainy.

   Fundacja Świętego Mikołaja jest także wydawcą Teologii Politycznej, prowadzi działalność kulturalną, edukacyjną i wydawniczą.

  • Fundacja działa przez okrągły rok, nieprzerwanie pomagając dzieciom i młodzieży. Stypendia św. Mikołaja wypłacane są co miesiąc przez cały rok szkolny. Nabór do Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja zaczyna się wiosną, a całość projektu kończy się w grudniu. Działania w Aleppo i na wschodzie Ukrainy prowadzimy nieprzerwanie. Oznacza to, że darowizny na rzecz naszych działań można przekazywać w dowolnym momencie w ciągu roku.

  • Program Pomocy Psychologicznej Fundacji Świętego Mikołaja jest dedykowany szkołom i ich uczniom, które  nawiązały z Fundacją współpracę w ramach programu Stypendia św. Mikołaja (program jest otwarty dla wszystkich szkół w Polsce i bezpłatny. Można do niego dołączyć w każdym momencie).Zapraszamy każdą polską szkołę!

   Program składa się z trzech obszarów: 

   1. Finansowanie diagnozy i terapii młodzieży z niezamożnych rodzin 

   W ramach programu uczniowie w kryzysie, lub tacy którzy wymagają pilnej diagnozy, interwencji lub wsparcia mogą otrzymać finansowanie konsultacji i terapii psychologicznej lub psychiatrycznej. Sfinansowana terapia lub konsultacje mogą mieć charakter jednorazowy, kilkumiesięczny lub całoroczny, w zależności od sytuacji i potrzeb dziecka ubiegającego się o wsparcie w tym obszarze. 

   > Przeczytaj więcej o naborze!

   2. Finansowanie działań profilaktycznych, terapeutycznych i interwencyjnych w szkołach

   W ramach programu, szkoły mogą otrzymać dotację na prowadzenie działań profilaktycznych, terapeutycznych i interwencyjnych. Jest to ważny krok, aby zaradzić przytłaczającym brakom w strukturze pomocy dzieciom w szkołach. Powiększenie świadomości wagi zdrowia psychicznego, zachęcenie do śmielszego poszukiwania pomocy oraz możliwość skorzystania z terapii lub interwencji, w wielu szkołach stanowią krok milowy w opiece nad kondycją psychiczną małoletnich.

   Nabór wniosków o wsparcie w 2024 trwa w terminie 1 lutego - 1 marca 2024 roku (do godz. 24:00). 

   > Przeczytaj więcej o naborze!

   3. Prowadzenie superwizji grupowej dla szkolnych psychologów i pedagogów

   W ramach programu szkolni psychologowie i pedagodzy mogą nieodpłatnie wziąć udział w sesjach superwizji grupowej. Jest to grupa pracująca najbliżej dzieci i młodzieży, a zarazem  mocno przeciążona ilością pracy. Chcemy być dla nich wsparciem, aby mogli jak najlepiej wspierać dzieci ze swoich szkół.

    

  • Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu, więc całe 5 złotych zostanie przekazane Fundacji Świętego Mikołaja na pomoc dzieciom. W imieniu dzieci, dziękujemy za Twoją pomoc!

  • Naszym patronem jest znany ze swej dobroci i hojności biskup św. Mikołaj z Miry – święty katolicki i prawosławny, który żył na przełomie III i IV wieku i wsławił się cudami oraz pomocą biednym i potrzebującym. Chcemy tak jak on „rozumieć i pomagać”. Wierzymy w mądre, długofalowe pomaganie i budowanie solidarnego społeczeństwa. Chcemy docierać do dzieci w potrzebie i otaczać je opieką i mądrą, dobrze przemyślaną pomocą.

  • Fundacja Świętego Mikołaja jest organizacją świecką, która działa dzięki środkom pochodzącym z darowizn od osób prywatnych, firm i dotacji. Pomagamy dzieciom niezależnie od ich wyznania i poglądów ich rodziców. Fundację tworzą ludzie, dla których ważne są takie wartości chrześcijańskie jak: solidarność, miłosierdzie, pomoc słabszym.

  • Zapraszamy na wolontariat osoby, które mogą zaangażować się w pomoc Fundacji Świętego Mikołaja.

   Nasi wolontariusze pomagają nam w przeróżnych zadaniach związanych z naszymi programami oraz bieżącymi pracami w fundacji, w wypisaniu podziękowań dla naszych darczyńców i wysyłce listów do nich. Prosimy o przesłanie wiadomości o tytule „Zgłoszenie na wolontariat” na adres: mikolaj@mikolaj.org.pl, zawierającej informacje o osobie zgłaszającej się na wolontariat i preferowanym dniu oraz godzinie odbywania wolontariatu. Wszyscy nasi wolontariusze otrzymują od nas oficjalne zaświadczenie o odbyciu wolontariatu w naszej fundacji. Jeśli jesteś specjalistą (fotograf, grafik, informatyk) i chcesz nas wspierać zdalnie, napisz do nas. Istnieje także możliwość odbycia stażu w redakcji Teologii Politycznej, zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: redakcja@teologiapolityczna.pl .

  • Zespół fundacji składa się z dwóch koordynatorek programu stypendialnego i Akademii Liderów, koordynatorki programu Przystanie Świętego Mikołaja, koordynatora i działu finansowego, fundraiserów, którzy zajmują się także programami pomocy w Aleppo i na Ukrainie oraz dyrektora fundacji. W naszej pracy na co dzień pomaga nam także zespół wolontariuszy składający się z uczniów najstarszych klas szkół podstawowych, licealistów, studentów, specjalistów i ekspertów z różnych dziedzin aż po osoby na emeryturze. Fundacja Świętego Mikołaja prowadzi również działalność wydawniczą i kulturalną jako wydawca Teologii Politycznej, przy tworzeniu której na stałe pracuje 12 osób.

  • Jeśli chcesz wesprzeć działania Fundacji (np. Akademię Liderów dla uczniów szkół średnich) lub wolisz, żeby to Święty Mikołaj zdecydował na jakie najpilniejsze potrzeby przeznaczyć twoją darowiznę, zrób przelew na konto ogólne: Fundacja Świętego Mikołaja, Volkswagen Bank Polska S.A. 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem: „darowizna na cele statutowe”.


   Jeśli chcesz ufundować Stypendium Św. Mikołaja, zrób przelew na konto: Fundacja Świętego Mikołaja, Santander 56 1090 0004 9149 9999 9999 9999 z dopiskiem „darowizna na stypendium” lub na subkonto wybranej szkoły.


   Jeśli chcesz pomóc dzieciom z Aleppo, przekaż darowiznę na konto: Fundacja Świętego Mikołaja, Volkswagen Bank Polska S.A. 37 2130 0004 2001 0299 9993 0002 z dopiskiem „Aleppo”.

   Jeśli chcesz pomóc dzieciom ze wschodniej Ukrainy, przekaż darowiznę na konto: Fundacja Świętego Mikołaja, Volkswagen Bank Polska S.A. 37 2130 0004 2001 0299 9993 0002 z dopiskiem „pomoc dzieciom na Ukrainie”.


   Jeśli mieszkasz za granicą i chcesz przekazać darowiznę z konta walutowego (nie w złotówkach), wybierz to konto:

   Nazwa odbiorcy: Fundacja Świętego Mikołaja
   Nazwa banku: Bank Pekao SA
   Tytuł przelewu: darowizna
   Kod SWIFT: PKOP PL PW
   Konto IBAN w EUR: PL95 1240 6003 1978 0010 8524 6705
   Konto IBAN w USD: PL30 1240 6003 1787 0010 8524 6561
   Konto IBAN w GBP: PL02 1240 6003 1789 0010 8524 6965

  • Wystarczy, że skontaktujesz się z nami pod adresem e-mail: mikolaj@mikolaj.org.pl, a my niezwłocznie ją wyłączymy.

  • Tak, na prośbę darczyńców wystawiamy i przesyłamy potwierdzenia przekazania darowizny. Wystarczy napisać do nas wiadomość na mikolaj@mikolaj.org.pl.

  • Tak, darowiznę przekazaną na rzecz fundacji można odliczyć od podatku. Nasza fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), dzięki czemu osoby przekazujące darowizny na rzecz naszych działań, mogą skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej. Darowizny przekazywane na naszą rzecz mogą odliczyć od podatku osoby fizyczne i przedsiębiorstwa rozliczające się według zasad ogólnych – skali podatkowej oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym lub kartą podatkową nie mogą odliczać darowizn od podatku). Darowizny można odliczyć do określonego limitu: suma darowizn przeznaczonych na rzecz organizacji pożytku publicznego, cele kultu religijnego i krwiodawstwo nie może przekroczyć 6% uzyskanego w danym roku dochodu. W zeznaniu rocznym (PIT-36 lub PIT-37) należy wykazać kwotę przekazanej na naszą rzecz darowizny. Najłatwiej uzyskać ulgę korzystając z przygotowywanego przez nas darmowego programu do rozliczeń PIT, który każdego roku umieszczamy dla darczyńców na naszej stronie.

  • Tak, to prawda. Co roku udostępniamy na naszej stronie bezpłatny program, który umożliwia proste rozliczenie zeznania PIT. Pomagamy także naszym darczyńcom i osobom, które chciałyby nas wesprzeć w wypełnianiu bardziej skomplikowanych zeznań, prosząc o przekazanie w zamian 1,5% podatku na naszą rzecz. Osoby, które chcą skorzystać z darmowej pomocy w wypełnianiu PIT prosimy o wiadomość na adres: mikolaj@mikolaj.org.pl. Odpowiemy jak najszybciej.

  • Bardzo się cieszymy i dziękujemy! Najlepiej zgłosić się do nas jeszcze przed wysyłką zaproszeń do gości, żeby poinformować o planowanej przez was zbiórce na fundację z dużym wyprzedzeniem. Napiszcie do nas wiadomość z informacją o dacie ślubu i kontaktem do Was, a my prześlemy Wam wszystkie informacje, prześlemy puszkę lub zapewnimy wolontariuszy z puszkami (jeśli ślub odbędzie się w Warszawie): mikolaj@mikolaj.org.pl

  • Tak, fundacja współpracuje z firmami – zarówno tymi dużymi, międzynarodowymi, jak i małymi, lokalnymi biznesami. We współpracy z firmami cenimy sobie partnerstwo i długotrwałe relacje. Naszych partnerów biznesowych traktujemy jak przyjaciół i współpracowników – stawiamy na komunikację i wspólne działania na rzecz dzieci i młodzieży. Jeśli chcieliby Państwo przeprowadzić razem z nami wspólny projekt społeczny, wesprzeć nasz program stypendialny, Akademię Liderów lub przekazać jednorazową darowiznę na inne nasze działania, prosimy o kontakt z fundraiserką fundacji: jola.gorska@mikolaj.org.pl

  • Każdego roku publikujemy szczegółowe raporty dotyczące naszej działalności i finansów. Wszystkie sprawozdania można znaleźć na naszej stronie, w zakładce O NAS, w sekcji: sprawozdania i raporty.

  • Fundacja posiada konta dostosowanych do specyfiki i potrzeb danego projektu (np. konto programu stypendialnego ma bezpłatne rozwiązanie, które pozwala na zbiorcze, comiesięczne przelewy stypendiów dla kilkuset stypendystów). Wszystkie nasze konta są darmowe - nie ma opłaty za prowadzenie konta i przelewy. Niezależnie od konta, na które darczyńca przekazuje środki, wszystkie one są wydatkowane zgodnie z intencją darczyńcy wyrażoną w tytule przelewu i wszystkie darowizny można odliczyć od podatku.

  • Udział w naszym programie stypendialnym był, jest i zawsze będzie całkowicie bezpłatny. Nie pobieramy żadnych opłat czy prowizji za prowadzenie subkonta szkoły. 100% środków wpłacanych na subkonto szkoły oraz przekazywanych w ramach 1,5% podatku zostaje na subkoncie szkoły do wykorzystania na stypendia dla uczniów z tej właśnie szkoły. Zachęcamy szkoły do zbierania środków na stypendia dla swoich uczniów poprzez specjalny system dopłat: fundacja przekazuje szkole 250 zł za każde wpłacone na jej subkonto w ciągu roku 500 zł. Środki na dopłaty dla szkół pozyskujemy od darczyńców indywidualnych i firm.

  • Program stypendialny Stypendia św. Mikołaja opiera się na współpracy naszej fundacji ze szkołami. To szkoły zgłaszają się do programu, podpisują z nami umowę, zbierają środki na stypendia i to szkoły ostatecznie decydują, którzy uczniowie otrzymają stypendium (według kryteriów zawartych w regulaminie programu stypendialnego i zgromadzonych na subkoncie szkoły środków). Jeśli twoje dziecko potrzebuje stypendium, sprawdź, czy jego szkoła bierze już udział w programie stypendialnym Stypendia św. Mikołaja. Jeśli tak, skontaktuj się ze szkolnym koordynatorem, który pokieruje cię dalej. Jeśli szkoła nie bierze jeszcze udziału w programie stypendialnym, zachęć do przystąpienia do programu jej dyrektora, opiekuna szkolnego wolontariatu lub pedagoga.

  • O wysokości przyznawanego uczniom stypendium ostatecznie decydują szkolni koordynatorzy programu stypendialnego. Roczne stypendium wynosi ok. 2 000 złotych i zależy od wieku ucznia, miejscowości i zgłaszanych w trakcie rekrutacji potrzeb oraz dostępnych na subkoncie szkoły środków finansowych. Zależy nam na mądrym pomaganiu, dlatego staramy się, żeby stypendia zapewniały uczniom realną zmianę w możliwości kształcenia się i rozwijania swoich talentów. Stypendyści otrzymują stypendia przez cały rok szkolny, w 10 równych comiesięcznych transzach.

  • Praca szkolnego koordynatora programu stypendialnego opiera się na zasadach wolontariatu, co oznacza, że fundacja nie wypłaca żadnego wynagrodzenia nauczycielom, którzy koordynują w swoich szkołach program Stypendia św. Mikołaja. W ramach wsparcia dla nauczycieli fundacja organizuje bezpłatne szkolenia z udziałem profesjonalnym trenerów, dzięki którym nauczyciele mogą zdobywać kolejne kwalifikacje zawodowe i umiejętności przydatne nie tylko przy koordynowaniu programu stypendialnego, takie jak np. przywództwo, wystąpienia publiczne, kształcenie liderów, zarządzanie zespołem itp.

  • Zanim rozpoczęliśmy kampanię na rzecz pomocy dzieci z Aleppo, poświęciliśmy dużo czasu na znalezienie godnych zaufania partnerów lokalnych. Pracujemy z organizacjami z Aleppo, co do rzetelności których jesteśmy pewni i które pomagają dzieciom niezależnie od ich wyznania i dzielnicy, w której mieszkają. Prowadzimy nasze działania przy współpracy z organizacjami: Hope Center (Centrum Nadziei) i JRS (Jesuit Refugee Service). Partnerem monitorującym jest Caritas Polska. Przed rozpoczęciem każdego projektu w Aleppo dokładnie sprawdzamy potrzeby oraz koszty na miejscu, a następnie monitorujemy każdy etap prac. Otrzymujemy regularnie dokładne raporty finansowe i merytoryczne wraz ze zdjęciami. W naszym zespole pracuje osoba znająca język arabski, co jest dodatkowym ułatwieniem w komunikacji z partnerami lokalnymi.

   Na Ukrainie współpracujemy z lokalną organizacją, która od lat pomagała dzieciom w Mariupolu.