RAPORT - Równy dostęp do edukacji dzieci i młodzieży w Polsce

Fundacja Świętego Mikołaja opracowała raport o dostępie do edukacji i możliwości rozwoju dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin w Polsce. Badania, których wyniki prezentujemy w raporcie realizowane były we współpracy z agencją badawczą 4P i Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego.

Mimo że edukacja szkolna w Polsce jest bezpłatna, to jednak rodzice muszą ponosić dodatkowe koszty związane z nauką swoich dzieci, od podstawowych, takich jak zakup książek, zeszytów, wszelkiego rodzaju przyborów do pisania, przez akcesoria sportowe, plastyczne, opłaty za wycieczki szkolne i bilety wstępu, aż po długofalowe wydatki związane z rozwojem indywidualnych predyspozycji, zainteresowań i pasji.

Prawie połowa (46%) badanych niezamożnych rodziców uważa, że potrzeby edukacyjne stanowią podstawową pozycję budżetu, w tej grupie aż 38% to respondenci z dwojgiem lub więcej dzieci. Rodzice, bez względu na swoją trudną sytuację, faktycznie każdego miesiąca ponoszą opłaty na rozwój i edukację jednego dziecka w wysokości średnio 419 zł. Co więcej, wskazują, że w budżecie rodziny wciąż brakuje ok 242 zł, aby uregulować wszystkie wydatki edukacyjne jednego dziecka. Średnie Stypendium św. Mikołaja, które przyznajemy, wynosi 200 zł miesięcznie i wypłacane jest uczniom przez cały rok szkolny.  

9027

Niezamożnym rodzicom brakuje środków finansowych, aby zapewnić dzieciom naukę języka obcego, rozwijać indywidualne talenty dzieci i opłacić wyjazdy wakacyjne czy naukowe. Wciąż nie wszyscy mogą pozwolić sobie na zakup komputera, udział w kursach i korepetycjach, a większe niezaplanowane wcześniej wydatki, wynikające z chęci inwestowania w talenty dzieci, znajdują się poza zasięgiem większości niezamożnych rodzin.

Środki z rządowego programu 500+ są bardzo ważne dla niezamożnych rodziców - 60% rodziców korzystających z programu deklarowało, że otrzymywane co miesiąc świadczenie stanowi znaczącą część budżetu domowego. Choć w pierwszych latach programu 500+ środki finansowe przeznaczane przez rodziny był głównie na konsumpcje (żywność, ubiór), po kilku latach to edukacja i rozwój dzieci stały się priorytetowymi pozycjami. Niektóre wydatki wciąż  są trudne do pokrycia przez niezamożnych rodziców. Zakup laptopa, opłacenie kursu językowego czy rozwój indywidualnego talentu dziecka – te koszty badani najczęściej wskazywali jako trudne do realizacji. Choć program 500+ stanowi pomoc, nie rozwiązuje w pełni wszystkich problemów dzieci w Polsce. Obecna pandemia unaoczniła je w sposób szczególny. Niestety wiele dzieci z niezamożnych rodzin, które nie ma odpowiedniego sprzętu, nie ma również dostępu do nauki.


Zależność od miejsca zamieszkania
Z pewnością nadal zauważalne są poważne dysproporcje w zakresie szans na indywidualny rozwój, zależne od miejsca zamieszkania. Zakładanie, że marginalizacja i wykluczenie społeczne dzieci jest wyłącznie rezultatem nieudolności rodziców, jest błędem. Nierówności materialne powodują nierówności edukacyjne. 60% niezamożnych rodziców w większych miastach nie może pozwolić sobie na opłacenie zajęć dodatkowych swoich dzieci, a 47% niezamożnych rodziców nie może pozwolić sobie na zajęcia z języków obcych. Niezamożni rodzice z mniejszych miejscowości (do 20 tys. mieszkańców) wydają na zakup sprzętu sportowego, instrumentu do gry, czy materiałów plastycznych średnio tylko 321,90 zł, o 103,7 zł mniej niż rodzice z większych miast. W takiej sytuacji dzieci, które posiadają talenty wymagające większej inwestycji jak na przykład gra na instrumentach muzycznych, fotografia, czy sport  - choćby narciarstwo, nie są możliwe do zrealizowania.

 

Zdanie młodzieży na temat stypendiów

 Każde dziecko niemogące rozwijać talentu ze względów finansowych to po prostu stracony potencjał – Oliwia

 Uważam, że biedniejsze dzieci mają dużo trudniej i powinny istnieć programy dofinansowujące, pozwalające na rozwój umiejętności, talentów. – Weronika

 Dzięki Stypendium św. Mikołaja mogłam kupić materiały plastyczne, na które nigdy wcześniej nie mogłam sobie pozwolić. – Daria

 Stypendium św. Mikołaja miało dla mnie bardzo duże znaczenie, było wielką pomocą i otworzyło mi drzwi do nowych możliwości. Chciałabym bardzo podziękować za nie osobie, która postanowiła mi bezinteresownie pomóc. – Natalia

 Dzięki stypendium mogłam pozwolić sobie na zakup podręczników niezbędnych do przygotowania się do egzaminu maturalnego, a dobrze zdana matura pozwoli mi na dostanie się na wymarzoną medycynę. - Marysia

Szansa na rozwój dla dzieci z niezamożnych rodzin to nasza wspólna odpowiedzialność
Problem z realizacją potrzeb edukacyjnych dotyczy obecnie około 300 tys. osób, jest to więc minimum 60 tys. rodzin. Według najnowszych ustaleń European Anti Poverty Network  w ciągu 12 miesięcy przybyło 422 tys. Polaków i Polek żyjących poniżej minimum egzystencji (z 1,7 mln do 2,1 mln). 90 tys. z wymienionej grupy to skrajnie ubogie dzieci, a ich całościowa liczba wynosi obecnie 417 tys.

Umożliwianie dostępu do rozwoju zarówno talentów, jak i pasji dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin wciąż pozostaje wyzwaniem. Odpowiednim narzędziem do poprawy sytuacji dzieci i młodzieży mogą być programy stypendialne, jak np. program Stypendia św. Mikołaja i budowanie nieodpłatnej oferty kursów i zajęć dla uzdolnionych dzieci. Są to niezmiernie pilne zadania – konieczne, aby dobrze przygotować kolejne pokolenia do podejmowania efektywnych, twórczych i innowacyjnych działań na polu nauki, sztuki, sportu czy biznesu. Jest to też nasza wspólna odpowiedzialność, aby szczególnie tym zdolnym dzieciom z niezamożnych rodzin, które wyróżnia wyjątkowy potencjał umożliwić harmonijny rozwój.

Chcesz ufundować stypendium uzdolnionym dzieciom? Przekaż darowiznę: Fundacja Świętego Mikołaja, numer konta 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem: darowizna na Stypendia Św. Mikołaja lub kliknij i przekaż darowiznę on-line

RAPORT Równy dostęp do edukacji
RAPORT FUNDACJA SW MIKOLAJA
pdf
6.3 MB

Podaruj stypendium ❤

Jednorazowo
Co miesiąc
zima 15 v4
Chcę podarować stypendium dziecku z niezamożnej rodziny i wpłacam
20 zł
lato 1 v5
Chcę zostać patronem rocznego stypendium dla zdolnego dziecka, więc wpłacam
2000 zł
lato 7 v5
Wpłacam na miesięczne stypendium edukacyjne dla dziecka w potrzebie w wysokości
200 zł
Operator płatności - Przelewy24
Przyjaciele Fundacji Świętego Mikołaja:
darczyncy indywidualni v2
Program 3 PR
dar serca wersja podstawowa
NIW PROO v2
LOGOTYPY POWER v2
Fundacja ARP rgb v2
logotypMSZ A kolor
logo IG
islogo
tvp info male
orange
Lapka 34
PLAY S
LogoTM
PLUS logo nowe2010
Wargacka Sonia Colouredlogo 07
T Logo bez Sloganu B+M 1
2
muzeum powstania warszawskiego
dar serca wersja podstawowa v2
Fundacja ARP rgb
frse v2
LOGO LIBRUS poziome duze v2
OCEN.logotyp na www
bialy prostokat v2
sks
promark serwis R
KMS logoOpt
logo sage
accenture logo
AMS RED
kantar
Logo white JPEG TAK
widoczni logo
IKEA
C F logo
77production v3
zpapieru 01
aria logo1
logovgi
bos bank
bos fundacja
komitet pomocy dzieciom polskim
Brewa logotyp
Filia czarny 300
literatura logo
IMAS Logo 884 456px
3.2 CA Together supported by CA Foundation Logo
zabawki STORMER logo
logo majewski v2
dyrektor szkoly winieta
Polskie radio logo
logo radio lodz
Logo Polskie Radio Olsztyn
pik
logo radio lublin
logo radio rzeszow
111 154741892710
logo radio new
logo v2
logo PRK
Radio Szczecin logotyp
banner kampus
radio centrum logo czarne 01
logo muzyczne radio