Fundacja Świętego Mikołaja - Stypendium na dobry początek
Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Jutro pomogą innym. Budujemy sieć solidarnych szkół, które potrafią zbierać środki na te stypendia. Do każdej zebranej tam złotówki dokładamy 50 groszy. Wypłacamy stypendia, budujemy solidarność. Proszę o hojność.
Uściski,
Święty Mikołaj

Pomóż teraz!

»
Stypendia św. Mikołaja to program stypendialny, dzięki któremu zdolna, zaangażowana społecznie młodzież z niezamożnych rodzin otrzymuje stypendia na rozwój swoich talentów. Unikalność programu polega na stworzeniu ogólnopolskiej sieci Solidarnych Szkół, które biorą odpowiedzialność za swoich zdolnych uczniów pozyskując środki na stypendia dla nich. Fundacja Świętego Mikołaja prowadzi portal stypendialny, wspiera szkolnych koordynatorów programu stypendialnego poprzez stały kontakt i szkolenia, a także prowadzi system dopłat do stypendiów. Naszym celem jest to, aby każda szkoła w Polsce była Solidarną Szkołą i angażując społeczność lokalną wspierała swoich uczniów. W bieżącym roku szkolnym 332 stypendystów Fundacji może rozwinąć swoje skrzydła, pielęgnować talenty i uczyć się tego, o czym marzy. Kolejni młodzi ludzie potrzebują naszego wsparcia.
Główny Partner akcji