Pomóż teraz

Przedłużona rekrutacja do Akademii Liderów

Poniedziałek, 15 Maj 2017 12:52:31
Aktualności » Przedłużona rekrutacja do Akademii Liderów

Muzeum Historii Polski już po raz kolejny dofinansuje projekty historyczne uczestników Akademii Liderów w ramach Programu „Patriotyzm Jutra". W ramach projektu "Młodzi przewodnicy przez dzieje - historia Polski oczami młodych liderów" uczniowie wspierani przez tutorów zrealizują swoje autorskie projekty historyczne z udziałem społeczności lokalnej. 

W związku z pojawieniem się nowego partnera rekrutacja do 3. edycji Akademii Liderów została przedłużona do 31 maja 2017 roku. Zachęcamy więc wszystkich uczniów, aby wykorzystali ten czas i zgłosili swoje projekty. 

Formularz on-line -->> www.mikolaj.org.pl/akademia 

Przypominamy jednocześnie, że do Akademii Liderów mogą zgłaszać się uczniowie w wieku 16-20 lat, którzy chcą zrealizować własny projekt lokalny. Zgłoszenia przyjmnowane są w dwóch obszarach:

Obszar historyczny - kategorie:

  • Projekty dotyczące historii Polski (historii politycznej, gospodarczej, historii nauki i techniki, a także historii społecznej, historii życia codziennego),
  • Działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury, np. koncerty, gry miejskie, badania terenowe, gry terenowe, występy grup rekonstrukcyjnych, debaty historyczne i inne
  • Projekty dotyczące upamiętnienia wydarzeń z historii Polski, których rocznice są obchodzone w bieżącym roku, np. 75 rocznica powołania AK, ogłoszenie roku 2017 rokiem gen. Hallera, 300-letnia rocznica Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 150 rocznica urodzin Piłsudskiego, 200 rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki i inne

Obszar społeczny - kategorie:

  • Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa (np. pikniki rodzinne),
  • Organizacja samopomocy (np. korepetycje prowadzone przez jednych uczniów dla innych),
  • Projekt charytatywny,
  • Projekt promujący postawy obywatelskie,
  • Projekt dotyczące zagadnień nauk humanistycznych i społecznych,
  • Projekty dotyczące pamięci i tożsamości lokalnej,

Uczniowie, którzy zakwalifikują się do Akademii Liderów wezmą udział w bezpłatnym 10-dniowym wakacyjnym wyjeździe (2-11.08.2017) i otrzymają roczne stypendium na rozwój swoich talentów!

Partnerzy Akademii Liderów:

 

 

Projekt "Młodzi przewodnicy przez dzieje - historia Polski oczami młodych liderów" dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra"Projekt współfinansowany ze środków pozyskanych od słuchaczy Programu Trzeciego Polskiego Radia w ramach akcji „Święta bez granic 2016”


Patroni medialni:
 

Newsletter

Pozostań z nami w kontacie!
Zapisz

Fundacja
Świętego
Mikołaja