Pomóż teraz

Ludzie

Kim jesteśmy? » Ludzie

Rada Fundacji

 


Wszyscy członkowie Rady Fundacji pracują społecznie

 
Jan Ołdakowski - przewodniczący Rady Fundacji
Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.
 
Janina Ochojska - członek Rady Fundacji
Prezes Zarządu i założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej.
 
Paweł Łukasiak - członek Rady Fundacji
Prezes Zarządu i założyciel Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

Rada Fundacji

 

Wszyscy członkowie Rady Fundacji pracują społecznie

 

Jan Ołdakowski - przewodniczący Rady Fundacji

 

Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

 

Janina Ochojska - członek Rady Fundacji

 

Prezes Zarządu i założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej.

 

Paweł Łukasiak - członek Rady Fundacji

 

Prezes Zarządu i założyciel Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

Zarząd Fundacji


Dariusz Karłowicz - prezes zarządu

Ludzie_Dariusz_Karlowicz.jpg

Założyciel nieformalnej Agencji Świętego Mikołaja. Po przekształceniu w Fundację Świętego Mikołaja jej prezes. Współautor organizowanych przez Fundację społecznych kampanii reklamowych. W latach 1999-2013 pracował  w TU Allianz Polska, najpierw jako dyrektor marketingu, a następnie jego wiceprezes. Wcześniej dyrektor kreatywny w agencjach reklamowych Market Link i Data Studio.

Autor książek:  "Arcyparadoks śmierci" (Znak, Kraków 2000), "Koniec snu Konstantyna" (OMP, Kraków 2004), za którą otrzymał Nagrodę imienia Andrzeja Kijowskiego (2005) oraz "Sokrates i inni święci" (Fronda, Warszawa 2005). Publikował w "Znaku", "Więzi", "Respublice Nowej", "Tygodniku Powszechnym", "Życiu" i "Rzeczpospolitej". Współtwórca rocznika filozoficznego "Teologia Polityczna". W latach 2007-2010 wspólnie z Markiem Cichockim i Dariuszem Gawinem prowadził w TVP Kultura program „Trzeci punkt widzenia”.

 

Absolwent studiów filozoficznych na Akademii Teologii Katolickiej, doktor filozofii w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Został uhonorowany prestiżową nagrodą Feniks 2007, za wkład w rozwój chrześcijańskiej myśli filozoficznej i politycznej, a także czynną pomoc chorym i potrzebującym. Wyróżnienie przyznał Związek Polskich Kawalerów Maltańskich. W 2011 otrzymał za swoją działalność Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Joanna Paciorek - wiceprezes zarządu

Ludzie_Joanna_Paciorek.jpg

Współzałożycielka Fundacji Świętego Mikołaja przekształconej z nieformalnej Agencji Świętego Mikołaja. Koordynowała pierwsze kampanie społeczne organizowane przez Fundację m.in. dla Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, Stowarzyszenia Tęcza, Polskiej Akcji Humanitarnej. Organizowała kampanię "Bohaterowie naszej wolności".

Pracowała przez kilkanascie lat jako menedżer w Allianz Polska, wcześniej w Agencji Reklamowej Data Studio, Fundacji EquiLibre (obecnie Polska Akcja Humanitarna) i Fundacji im. Stefana Batorego. Współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Związana z Centrum Myśli Jana Pawła II.

 

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała też na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Mama czwórki dzieci. 

Nasz zespół

 


Elżbieta Doroszewska

ED

(Obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim)

Koordynator programu Stypendia św. Mikołaja, Funduszu Stypendialnego Ikea Family oraz akcji "Oddaj stary telefon Świętemu Mikołajowi".

Wcześniej związana ze Stowarzyszeniem Katolickiej Młodzieży Akademickiej w Warszawie (koordynator obozów studenckich, konferencji i innych wydarzeń).

 

Absolwentka Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Geografii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.

Tomasz Herbich

THerbich2

Zastępca redaktora naczelnego "Teologia Polityczna Co Tydzień"


Absolwent filozofii, politologii i teologii. Obecnie doktorant w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytecie Warszawskim. Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. historię rosyjskiej i polskiej filozofii religii. Sekretarz redakcji rocznika "Teologia Polityczna". Redaktor prowadzący wydawanych przez nas książek.

Monika Madej-Wójcik

MonikaMadej.jpg

Koordynator programu Stypendia św. Mikołaja oraz Funduszu Stypendialnego IKEA FAMILY.

 

Pracuje w fundacji od 2007, wcześniej była wolontariuszką. Obecnie koordynator projektu Akademia Liderów św. Mikołaja. W latach 2008-2010 koordynator programu dla rodzinnych domów dziecka "Grunt to rodzina",  współorganizatorka Orszaku Trzech Króli oraz Miasta Miłosierdzia w 2010 r., koordynator konkursu "Mama w pracy", pomagała w kampanii Dnia Papieskiego w latach 2007-2008. 

Stypendystka Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej oraz na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (sadownictwo) w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Mikołaj Marczak

Koordynator projektów

 

Z Fundacją związany od 2014 roku. Początkowo jako wolontariusz. Obecnie koordynuje projekty wydawnicze, prowadzi księgarnię Teologii Politycznej, organizuje spotkania i konferencje. Ukończył studia na Politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Studiuje również Filozofię na UW.

Joanna Miszkiel

 

Koordynatorka programów społecznych Fundacji - programu Stypendia św. Mikołaja, programu stypendialnego IKEA Na Rodzinę można liczyć oraz Akademii Liderów.

 

W Fundacji pracuje od lipca 2016 r. Wcześniej pracowała w Stowarzyszeniu Wiosna, w którym zarządzała strukturą ponad 200 wolontariuszy programu Akademia Przyszłości i Uniwersytecie Dzieci, gdzie przygotowywała scenariusze lekcji dla nauczycieli. W kilku organizacjach angażowała się jako wolontariuszka, m.in. w Stowarzyszeniu Q Zmianom, Fundacji UnitedWay i Banku Żywności. Interesuje się edukacją i psychologią. Absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim.

Joanna Kowalewska

W Fundacji pomaga przy programach Stypendia św. Mikołaja, IKEA Na Rodzinę Można Liczyć oraz Akademia Liderów.


Wcześniej związana ze Stowarzyszeniem Społeczeństwa Wiedzy, gdzie m.in. koordynowała projekt Dobre Srebrne Uczynki. Absolwentka socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W przeszłości zaangażowana w działalność Koła Studentów Socjologii KUL oraz w różne formy wolontariatu, m.in. w Centrum Wolontariatu w Lublinie, Stowarzyszeniu WIOSNA (projekt Szlachetna Paczka) i w Polish Psychologists Association w Londynie. Jej pasją są podróże.

Jakub Pyda

Koordynator projektów

 

Studiuje filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Wspiera projekty Teologii Politycznej. Współorganizator spotkań. Redaktor.

Izabela Stawicka

Fundraiserka Fundacji 

 

Od lutego 2016 r. zajmuje się pozyskiwaniem środków na działania Fundacji. Przez ostatnie cztery lata pracowała w Dziale Komunikacji Polskiej Akcji Humanitarnej. W wrześniu 2015 roku przeprowadziła na Facebooku akcję o nazwie #DontTellHim, dzięki której w 48 dni zebrała ponad 50 tysięcy złotych na dostosowanie samochodu terenowego na potrzeby swojego niepełnosprawnego przyjaciela, by mógł wyruszyć w podróż po Ameryce Południowej.  Karierę zawodową rozpoczęła jako marketingowiec w agencjach BTL. Jest absolwentką Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Karolina Kazuła

Wspiera zespoły projektowe programów "Stypendia Św. Mikołaja" oraz "Na Rodzinę Można Liczyć" organizowanego wspólnie z IKEA FAMILY. Odpowiada za organizację akcji "Wiosną Stypendia Rosną" oraz gali "Solidarna Szkoła".

 

Zawodowo zajmuje się działaniami public relations. Doświadczenie zdobywała, pracując w agencji PR i po stronie klienta. Obecnie prowadzi agencję Wordsmith PR, w której odpowiada za realizację strategii komunikacji dla znanych marek. Absolwentka socjologii w Collegium Civitas ze specjalizacją Kultura, Media i Komunikacja Społeczna.

Krzysztof Wojciechowski

Koordynator projektów, redaktor.


Sekretarz redakcji Teologia Polityczna Co Tydzień. Prowadzi stronę www.teologiapolityczna.pl i jej profil w mediach społecznościowych. Koordynator spotkań i wydarzeń. W Fundacji pracuje od sierpnia 2016 roku. Wcześniej wieloletni redaktor pism codziennych i branżowych m.in. „Ozon”, „Życie Handlowe” „Dziennik”, „The Wall Street Journal Polska”. 

Absolwent politologii na Uniwersytecie Warszawskim i podyplomowych studiów w Collegium Civitas.

Lucyna Zbierska

lucyna_zbierska.jpg

(Obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim)

Koordynator programu Stypendia św. Mikołaja.

 

W Fundacji Świętego Mikołaja pracuje od 20011 r, zajmowała się Funduszem Edukacyjnym dla rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych. Wcześniej związana z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Centrum Wolontariatu w Lublinie, Stowarzyszeniem Novo Millennio i Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej.

 

Absolwentka filozofii teoretycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania organizacjami na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

Wolontariusze i współpracownicy

 


Patrycja Chmiel

Wolontariuszką jest od lutego 2014 r.

 

Studiuje na Politechnice Warszawskiej na kierunku Geodezja i Kartografia. Jest stypendystką Centrum Myśli Jana Pawła II. Jej pasją jest muzyka i taniec. Gra na pianinie. Interesuje się również wolontariatem.

Jan Czerniecki

janek_czerniecki.jpg

Redaktor naczelny „Teologia Polityczna Co Tydzień”


Wieloletni koordynator i sekretarz redakcji teologiapolityczna.pl. Organizator spotkań i debat. Koordynował projekty wydawnicze. Z Fundacją współpracuje od 2009 roku. Pracuje w Centrum Badań nad Totalitaryzmami.

Absolwent archeologii na Uniwersytecie Warszawskim.

 

dr Marcin Darmas

 Współpracownik redakcji "Teologia Polityczna Co Tydzień"

Socjolog kultury i dziennikarz. Adiunkt w Ośrodku Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW. Opublikował wiele prac o literaturze Michela Houellebecqa, m.in. w "Odrze", "Znaku" oraz "Rzeczpospolitej". Pracę doktorską poświęcił etosowi rycerskiemu. W 2014 r. wydał "Obywatela rycerza. Zarys socjologii filmu" nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. (fot. Krzysztof Plebankiewicz)

Antonina Grządkowska

Pomaga przy projekcie "Stypendia św. Mikołaja", wolontariat rozpoczęła w grudniu 2012 r. Ukończyła studia w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo była związana m.in. z Agencją PR "Hill & Knowlton", Centrum Nauki Kopernik i Centrum Myśli Jana Pawła II. Zaangażowana w działalność Stowarzyszenia Jeździeckiego "Szarża", instruktor jazdy konnej.

Małgorzata Hładiuk

 

Z Fundacją Świętego Mikołaja współpracuje od marca 2015r. Absolwentka ukrainistyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Posiada doświadczenie pracy w administracji publicznej, które zdobyła kończąc liczne praktyki, staże i wolontariaty.

Ula Sadowska

Koordynator programu Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja oraz Funduszu Stypendialnego Ikea Family

 

W Fundacji Świętego Mikołaja pracowała jako koordynator Akademii Liderów (2015-2016). Trzykrotna stypendystka Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Koordynator projektu Kuźnia w Centrum Myśli Jana Pawła II. Wolontariusz i stażysta w wielu instytucjach: Fundacji Sto Pociech, Fundacji Bullerbyn, Uniwersytecie Dzieci, Teatrze Wielkim - Operze Narodowej, w programie Projektor Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zawodowo zajmuje się działaniami z obszaru edukacji, sztuki oraz animacji kultury. Ceni sobie życie z pasją i dzielenie się nią z innymi. Ukończyła reklamę wizualną w Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych oraz edukację artystyczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

 

Pomagają nam również wolontariusze. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni, że jesteście z nami w naszej codziennej pracy!

 

Nasi wolontariusze, którzy są z nami nieomal na codzień to: Maciej Dragun, Wojciech Gawryła, Marianna Paradowska i przyjaciele, Franciszek Paciorek, Zuzanna Rasolomampionona, Zosia Słoka, Michał Strachowski.

Dziękujemy, że jesteście z nami.

Dotychczasowi nasi pracownicy, współpracownicy i wolontariusze

 

Maciej Banaś, Artur Bazak, Rafał Bartosiński, Monika Bartoszewicz, Karolina Błaszczyk, Kacper Błaszczyk, Karolina Ćwik, Urszula Dreger, Magdalena Horodeńska-Ostaszewska, Ziemowit Gowin, Katarzyna Górska, Aleksandra Gugulska-Wacławiak, Anna Gryżewska, Maciej Janik, Konrad Janowski, Katarzyna Jedlińska, Joanna Kalicka, Tomasz Kempski, Wojciech Kliczka, Krzysztof Kokoryn, Justyna Leśniewska, Kinga Najkowska, Agnieszka Ordon, Katarzyna Maissner, Małgorzata Majewska, Maciej Masłowski, Mateusz Matyszkowicz, Jolanta Michalewicz, Mirosława Partyka, Dorota Petrykowska, Anna Pira, Sylwia Romańczak, Dominika Rosińska, Marek Rozbicki, Izabela Rusak, Magdalena Ryżko, Michał Rżysko, Adrian Sinkowski, Izabela Schnell, Katarzyna Urbańska, Wojciech Wieteska, Mariusz Wójcik, Leszek Zaborowski i wielu innych.

 

Serdecznie Wam dziękujemy za to, że byliście z nami, pracowaliście i pomagaliście nam!

1

Newsletter

Pozostań z nami w kontacie!
Zapisz

Fundacja
Świętego
Mikołaja