Stypendia św. Mikołaja dla dzieci z Mariupola

W tym miesiącu otworzyliśmy w Mariupolu program stypendialny, który ma wspierać najbardziej potrzebujące dzieci w rozwoju ich talentów i zainteresowań. Stypendia św. Mikołaja otrzymują dzieci, które zmuszone były do ucieczki ze swoich domów i razem z rodzicami zamieszkały w Mariupolu, przyfrontowym mieście na wschodzie Ukrainy. Comiesięczne stypendia w wysokości 100 zł (w przeliczeniu z hrywien) trafią do dzieci, które dobrze się uczą, pochodzą z rodzin wielodzietnych, odnoszą sukcesy w szkole i rozwijają swoje zainteresowania pozaszkolne i często straciły jednego z rodziców z powodu wojny. Dzieci mogą przeznaczyć stypendium na zakup podręczników, książek, materiałów plastycznych, na opłacenie zajęć dodatkowych, zakup sprzętu sportowego, opłacenie szkolnych wycieczek itp.

Od początku kwietnia w Mariupolu działa także świetlica, do której dzieci przychodzą na zajęcia dodatkowe: szachy, zajęcia plastyczne i spotkania z psychologiem. W ramach świetlicy działa także poradnia dla młodzieży, w ramach której odbywają się warsztaty z umiejętności społecznych prowadzone przez psychologów. To bardzo ważny element naszych działań ze względu na wojenne przeżycia dzieci i młodzieży.

IMG 1164Ukraina

Jesteśmy w trakcie przygotowań obozu wakacyjnego, który potrwa od 22 lipca do 2 sierpnia. Weźmie w nim udział około 90 dzieci z Mariupola, wiele z nich pojedzie na wakacje pierwszy raz w życiu. Obóz odbędzie się w Karpatach, we wsi Jaremcze.

W wakacje odbędzie się także remont starych toalet dla uczniów w szkole podstawowej. Toalety pilnie potrzebują remontu, obecne warunki są bardzo złe.

Pomóż dzieciom z Mariupola:
- wpłać darowiznę on-line: mikolaj.org.pl/Ukraina
- przekaż darowiznę: Fundacja Świętego Mikołaja, Volkswagen Bank Polska S.A. 37 2130 0004 2001 0299 9993 0002 z dopiskiem: "Ukraina - pomoc dzieciom”

Przyjaciele Fundacji Świętego Mikołaja:
darczyncy indywidualni v2
Program 3 PR
dar serca wersja podstawowa
NIW PROO v2
LOGOTYPY POWER v2
Fundacja ARP rgb v2
islogo
orange
Lapka 34
tvp info male
PLAY S
PLUS logo nowe2010
T Logo bez Sloganu B+M 1
LogoTM
2
Wargacka Sonia Colouredlogo 07
muzeum powstania warszawskiego
dar serca wersja podstawowa v2
Fundacja ARP rgb
frse v2
LOGO LIBRUS poziome duze v2
OCEN.logotyp na www
bialy prostokat v2
sks
promark serwis R
KMS logoOpt
logo sage
accenture logo
kantar
Logo white JPEG TAK
widoczni logo
IKEA
C F logo
77production v3
zpapieru 01
aria logo1
logovgi
bos bank
bos fundacja
komitet pomocy dzieciom polskim
IG logo
3.2 CA Together supported by CA Foundation Logo
IMAS Logo 884 456px
zabawki STORMER logo
logo majewski v2
dyrektor szkoly winieta
logo radio lodz
Logo Polskie Radio Olsztyn
pik
Polskie radio logo
logo v2
logo radio lublin
111 154741892710
logo PRK
banner kampus
radio centrum logo czarne 01
logo muzyczne radio