Akademiii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja - relacja z rozpoczęcia Szkoły Zimowej

5 grudnia w Warszawie rozpoczęła się Szkoła Zimowa 5. edycji Akademii Liderów. Inauguracja Szkoły Zimowej odbyła się w Kinotece, a towarzyszyło jej spotkanie z Krzysztofem Zanussim.

Faust Goethego zaprzedał duszę diabłu w zamian za odzyskaną młodość, Twardowski za wiedzę, a bohater najnowszego filmu Krzysztofa Zanussiego „Eter” rezygnując z niej, zyskał władzę. Film, wyświetlony podczas inauguracji 5. edycji Szkoły Zimowej Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja oraz rozmowa z reżyserem stały się dla uczestników intelektualną inspiracją do rozważań na tematy fundamentalne – rozumu i wiary, granic ludzkiej sprawczości, przekuwania platońskich idei prawdy, dobra i piękna w żywą materię działania.

Wszystkie te zagadnienia są od lat osią twórczości reżysera i w coraz to nowych formach ukazują się nam na wielkim ekranie. Zanussi to reżyser wybredny, jeśli chodzi o dobór motywów artystycznych – zawsze zajmował się tylko tym, co najważniejsze. I takie przesłanie – mierzenia wysoko, jeśli chodzi o wartości – przekazał Akademistom. Ten – być może nieco patetyczny – nastrój wielkich aspiracji, jakimi zaraża twórca „Cwału” tonuje chrześcijańska pokora, która stanowiła drugie skrzydło wczorajszego spotkania. Główny bohater „Eteru” uosabiający etos bezgranicznej wiary w możliwości nauki, która odrzuca na swojej drodze racje etyki wiary czy metafizyki, stał się pretekstem do zastanowienia nad problemem XIX-wiecznego pozytywizmu ale i wieloma zagadnieniami związanymi z rozwojem techniki – aktualnymi dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Zanussi zwrócił uwagę na pułapkę, w jaką popadamy, coraz częściej nieświadomie krocząc po śladach literackich Faustów – wydaje nam się, że potrafimy zamknąć świat w skonstruowanych własnoręcznie ramach rozumienia, podczas gdy nasz dostęp do prawdy jest, cytując Profesora, „niczym horyzont – im bardziej my się zbliżamy, tym okazuje się on dalszy”.

BO4A2994 v2
Fot. Krzysztof Kuczyk

Tym, co pozwoliło Krzysztofowi Zanussiemu wejść w tak wartko płynący dialog z młodzieżą zdaje się być podarowane jej świadectwo osobistego doświadczenia – dowód na to, że najwyższe ideały można ściągnąć na ziemię z niedostępnego piedestału platońskiego nieba, nie umniejszając wcale ich rangi. Reżyser mówił również o wielkiej mocy, jaką ma uznanie swojej słabości, zgoda na tajemnicę, która tworzy miejsce dla transcendencji. To właśnie nauka, z którą zmaga się twórca „Życia rodzinnego” – najpierw osobiście, podczas studiów, potem na ekranie, paradoksalnie, pomogła mu docenić ten pierwiastek niewiadomej stojący u początku wszelkich ludzkich wnioskowań, nazywanych często bezradnie „regresem w nieskończoność”. Ukochana dziedzina, fizyka, jest żywym dowodem na probabilistyczny charakter świata, a nie – jak chcieliby cyniczni scjentyści – deterministyczny.

Jeżeli przyzwolimy sobie na wiarę w tajemnicę, pozbędziemy się presji panowania i zwalczymy instynkt władzy – mamy szansę zbliżyć się do Prawdy. Dopuszczenie tajemnicy, owo niedomknięcie świata jest mechanizmem wyzwalającym – odkrywającym nowy wymiar, dzięki któremu przekonujemy się, że nad naszą niepełną perspektywą czuwa spojrzenie znacznie szersze, obejmujące wszystko to, co staraliśmy się po omacku pojąć.

Zanussi starał się również pokazać młodym ludziom pożytki płynące z nonkonformizmu – Jeżeli czytamy gdzieś: „większość naukowców uważa, że”, możemy spodziewać się ujrzenia za moment sądu nieprawdziwego – żartował. Zachęta do niezależnego myślenia i bycia liderem w słusznym – czyli służebnym celu, to kolejne bardzo istotne nauki, które mogli oni wyciągnąć ze spotkania. Rolę lidera powinno się traktować właśnie jako rodzaj służby ludziom i zmieniania świata na lepsze, a nie wyrachowanej drogi do nasycenia egoistycznych pobudek. Uczestnicy spotkania wraz z zaproszonym gościem doszli do pesymistycznych wniosków o impregnacji na metafizyczny niepokój, jakiemu poddaje nas współczesna kultura. Wszechobecna stała się łatwizna: moralna – polegająca na relatywizmie; estetyczna – objawiająca się w panującym kiczu, materialna – której głównym symptomem jest niezdrowy konsumpcjonizm. Zanussi powiedział, że bardzo liczy na młodych liderów, absolwentów Akademii, którzy realizować winni personalistyczny ideał bycia wyprzedzającego posiadanie.

Na koniec reżyser, zachęcając Akademistów do materialnego minimalizmu, żartobliwie przedstawił problem nadmiaru oraz swoistą wirtualność świata w którym żyjemy, wirtualność która przekłamuje rzeczywistość. Teoretycznie każdy człowiek ma w tym momencie prawo do urlopu. gdyby jednak wszyscy Hindusi i Chińczycy nagle udali się na wakacje, musieliby leżeć na wszystkich plażach świata w dwóch warstwach. – Japońska uprzejmość z kolei wynika podobno z wielkiego deficytu przestrzennego: swoboda ruchów wprowadziłaby chaos. Żyjemy w świecie, który robi się coraz ciaśniejszy. Nie wypada być wysokim. A ja jestem – żartował Zanussi.

Podaruj stypendium ❤

zima 15 v4
Chcę podarować stypendium dziecku z niezamożnej rodziny i wpłacam
20 zł
lato 1 v5
Chcę zostać patronem rocznego stypendium dla zdolnego dziecka, więc wpłacam
2000 zł
lato 7 v5
Wpłacam na miesięczne stypendium edukacyjne dla dziecka w potrzebie w wysokości
200 zł
Operator płatności - Przelewy24
Przyjaciele Fundacji Świętego Mikołaja:
darczyncy indywidualni v2
Program 3 PR
dar serca wersja podstawowa
NIW PROO v2
LOGOTYPY POWER v2
Fundacja ARP rgb v2
islogo
orange
Lapka 34
tvp info male
PLAY S
PLUS logo nowe2010
T Logo bez Sloganu B+M 1
Wargacka Sonia Colouredlogo 07
2
muzeum powstania warszawskiego
dar serca wersja podstawowa v2
Fundacja ARP rgb
frse v2
LOGO LIBRUS poziome duze v2
OCEN.logotyp na www
bialy prostokat v2
sks
promark serwis R
KMS logoOpt
logo sage
accenture logo
kantar
Logo white JPEG TAK
widoczni logo
IKEA
C F logo
77production v3
zpapieru 01
aria logo1
logovgi
bos bank
bos fundacja
komitet pomocy dzieciom polskim
3.2 CA Together supported by CA Foundation Logo
IMAS Logo 884 456px
logo majewski v2
dyrektor szkoly winieta
logo radio lodz
Logo Polskie Radio Olsztyn
pik
Polskie radio logo
logo v2
logo radio lublin
111 154741892710
logo PRK
banner kampus
radio centrum logo czarne 01
logo muzyczne radio