Formularz aplikacyjny

Akademia liderów fundacji Świętego Mikołaja

ETAP I

Część A: Dane dotyczące wnioskującego
Poprawne uzupełnienie adresu e-mail jest konieczne, aby móc edytować lub uzupełnić rozpoczęty, a nie wysłany jeszcze formularz zgłoszeniowy, jak również przy zakwalifikowaniu

ETAP II

Część A: Dane ucznia:

Adres zamieszkania


Część B: Informacje o uczniu

ETAP III

I. Część A
Przedstaw podstawowe informacje o projekcie, który zamierzasz zrealizować. Projekt zaplanuj w czasie od września do listopada 2019 r.
Przedstaw podstawowe informacje o projekcie, który zamierzasz zrealizować. (Jaki jest cel projektu? Do kogo będzie skierowany? Kto prócz Was będzie włączony w realizację projektu? Jakie działania w ramach projektu zaplanowaliście?)
Imię Nazwisko E-mail Akcje
Usuń
Dodaj
Imię Nazwisko Klasa Wiek Akcje
Usuń
Dodaj

ETAP IV

Część A, INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O PROJEKCIE
Opis działania Czas: od... do... Osoba odpowiedzialna Akcja
Usuń
Dodaj

ETAP V

Część E: Oświadczenie

Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Fundacja Świętego Mikołaja z siedzibą przy ul. Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu i załączniku przetwarzane będą wyłącznie w celu wzięcia udziału w procesie kwalifikacyjnym dotyczącym wzięcia udziału w Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja. Informujemy, że każda osoba ma prawo do: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto każda osoba ma prawo do żądania przeniesienia danych do innego administratora, jak i do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Wysłanie formularza rekrutacyjnego stanowi jednoczesną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w jego treści przez Administratora, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Wyrażenie przedmiotowej zgody jest konieczne i niezbędne dla przyjęcia formularza rekrutacyjnego do procedowania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego, by wziąć udział w Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja prowadzonej przez administratora danych.
Część F: Załączniki

Proszę załączyć do Formularza dokumenty. Pole obowiązkowe wyłącznie dla ucznia, który w roku szkolnym 2018/2019 nie jest stypendystą jednego z programów Fundacji Świętego Mikołaja

Wróć do edycji później
Wyślij wniosek

Ważna informacja

  1. Jeśli chcesz zapisać swój projekt w trakcie wypełniania kliknij przycisk: WRÓĆ DO EDYCJI PÓŹNIEJ

  2. Jeśli chcesz wysłać projekt już wypełniony, po dodaniu załączników kliknij przycisk: WYŚLIJ WNIOSEK.

    Pokaże się okno PO WYSŁANIU WNIOSKU NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZMIANY JEGO ZAWARTOŚCI, CHYBA ŻE ZOSTANIESZ O TO POPROSZONY.

    Należy kliknąć przycisk: ROZUMIEM WYŚLIJ WNIOSEK.

  3. Pokaże się okno: DZIĘKUJEMY ZA WYSŁANIE WNIOSKU. NA PODANY ADRES E-MAIL ZOSTANIE WYSŁANE POTWIERDZENIE.

    Jeśli nie pojawi się okno z zatwierdzeniem wysłania wniosku lub nie otrzymasz maila z potwierdzeniem prosimy o kontakt pod numerem tel. 791 793 021 lub e-mailem: akademia@mikolaj.org.pl